eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/4733 20200918 18.09.2020 Inngående brev Jorun K. Arnøy - situasjonskart - gnr 14 bnr 110 Jorun K. Arnøy   her
2020/4859 20200918 18.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Tilbud om om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/979 20200918 18.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Tilbud om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4936 20200918 18.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4894 20200918 18.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4257 20200918 18.09.2020 Inngående brev Meca Veihjelp - Tilbud om årlig service på RA 45257 Bilverkstedkjeden MECA   her
2020/1738 20200918 18.09.2020 Inngående brev Circle K Norge AS - Nytt kort til Peugeot 308 - XR 65706 - gyldig til 09/25 Circle K Norge AS   her
2020/1738 20200918 18.09.2020 Inngående brev Circle K Norge AS - nytt kort til Mitsubishi Space Star - XR 59873 Circle K Norge AS   her
2020/5183 20200918 18.09.2020 Inngående brev 210/1499 - Bernt Ivar Ulsund - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 210 bnr 1499 Bernt Ivar Ulsund   her
2020/5182 20200918 18.09.2020 Inngående brev 210/1623 - Havnegata 8X AS - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 210 bnr 1623 HAVNEGATA 8X AS   her
2020/635 20200918 18.09.2020 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Signert vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 for ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/455 20200918 18.09.2020 Inngående brev Rørvik Rotary klubb - søknad om fritak for å betale byggesaksgebyr Røvik Rotary klubb   her
Ingen tilgang 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilsetting - Nærøysund deltidsbannvesen, Kolvereid - brannkonstabler - søknadsfrist 15.05.2020 *****   her
2020/4693 20200917 17.09.2020 Inngående brev 57/79 - Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av ny hytte - gnr 57 bnr 79 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/4260 20200917 17.09.2020 Inngående brev Høylandet Auto AS - påminnelse om EU-godkjenning innen 31.10.2020 Høylandet Auto AS   her
2020/5151 20200917 17.09.2020 Inngående brev Det lokale eltilsyn - Tensio TN AS - rapport 133083 etter kontroll av elektrisk anlegg i Skolegata 34 den 04.09.2020 Tensio TN AS   her
2020/5141 20200917 17.09.2020 Inngående brev 253/48 - Oddbjørn Buvarp - søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig - gnr 253 bnr 48 - Nørdstvikveien 80 Oddbjørn Buvarp   her
2020/5156 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - adresse endring p,g,a, endring av vergefullmakt ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4257 20200917 17.09.2020 Inngående brev Statens vegvesen - Fristen for EU-kontroll nærmer seg for 2 014 MITSUBISHI Pajero/V80 - M1 - RA 45257 STATENS VEGVESEN   her
2020/5174 20200917 17.09.2020 Inngående brev Statens vegvesen - frist for EU-kontroll nærmer seg for XR 62747 STATENS VEGVESEN   her
2020/5026 20200917 17.09.2020 Inngående brev 130/38 - Eva Rannveig N. og Leif Ole Bjerkand - ettersender nabovarsel og kvittering for nabovarsel vedr. byggesøknad for naust i Foldereid gnr 130 bnr 38 Leif Ole Bjerkan m.fl.   her
2020/979 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** takker ja til tilbud om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5176 20200917 17.09.2020 Inngående brev 202/108 - Siv Janne Riise - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 202 bnr 108 Siv-Janne Riise   her
2020/5178 20200917 17.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - tilskudd til skoleturer for ungdom - søknadsfrist 01.10.2020 Utdanningsdirektoratet   her
2020/4431 20200917 17.09.2020 Inngående brev Lindorff AS ***** ***** ***** ***** ***** sluttoppstilling betalt til Lindorff før rettslig pågang LINDORFF AS   her
2020/1317 20200917 17.09.2020 Inngående brev KLP Banken AS - fastsettelse av ny rente lån nr. 8317.50.00995 KLP BANKEN AS   her
2020/4894 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** takker nei til tilbud om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** *****   her
2020/4223 20200917 17.09.2020 Inngående brev Senter for omsorgsforskning - vedr. forespørsel om deltakelse i omsorgsforskningskommunepanel ledet av Senter for omsorgsforskning - frist for tilbakemelding var 20.07.2020 Senter for omsorgsforskning   her
2020/4589 20200917 17.09.2020 Utgående brev 74/37 - Olav Nubdalseng - Høring - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av naust - gnr 74 bnr 37 - Falletvegen 303 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.   her
2020/2332 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tensio TN AS - etterkalkyle av anleggsbidrag - T09310 Austafjord skole - ny barnehage - ID29969 - differanse vil bli fakturert Tensio TN AS   her
2020/146 20200917 17.09.2020 Inngående brev VG - innsynsbegjæring - innkjøp av smittevernutstyr under corona-krisen fra 01.03.2020 til dags dato VG - Verdens Gang AS   her
2020/4584 20200917 17.09.2020 Inngående brev 202/1 - Frode Willy Hansen - etterlysing av svar vedr. søknad, datert 03.08.2020, om fradeling av eksisterende våningshus på gnr 202 bnr 1 til egen parsell Frode Willy Hansen   her
2020/5153 20200917 17.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5153 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Takker ja til Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/3791 20200917 17.09.2020 Inngående brev Svein O. Nilsen - vedr. utbedring av septiktank i Nordveien 333 Svein O. Nilsen   her
2020/32 20200917 17.09.2020 Inngående brev Hanna Pernille Williksen - Søknad som assistent i Helsesektoren Hanna Pernille Williksen   her
2020/1058 20200917 17.09.2020 Inngående brev DSB - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - tilsynsaksjon - avfallsanlegg - lenke til foredrag og utkast til spørreundersøkelse - endelig frist for rapportering 30.11.2020 DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
2020/5180 20200917 17.09.2020 Inngående brev 62/175 - Trygve Wedde - søknad om installering av kommunal vannmåler i bolig på gnr 62 bnr 175 Trygve Wedde   her
2020/5181 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/995 20200917 17.09.2020 Inngående brev AtB AS - Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med kommunene den 07.10.2020 - Ytre Namdal AtB AS   her
2020/4019 20200917 17.09.2020 Inngående brev 210/1447 - Skipsleie Borettslag - spørsmål om møte for hjelp til søknaden om fjerning av støttemur på gnr 210 bnr 1447 - Strandgata 23 Skipsleie Borettslag   her
2020/3540 20200917 17.09.2020 Inngående brev NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - invitasjon til inspeksjon på Nye Hundhammerfjellet onsdag 14.10.2020 - deltakelse bekreftes innen 07.10.2020 NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat   her
2020/2224 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Søknad om skoleskyss - skolerute 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/2056 20200917 17.09.2020 Utgående brev Vidar Bakke - svar på spørsmål vedr. karantene for tyske borgere som kommer til Norge - Nærøysund som fisketurister Vidar Bakke   her
2020/2224 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om skoleskyss - skolerute 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Søknad om Bostøtte *****   her
2020/3860 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ford Credit - Avslutning 30.10.2020 av leasingkontrakt ***** ***** XR 62282 OTTO MOE AS BILSALG RØRVIK   her
2020/4142 20200917 17.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4840 20200917 17.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4814 20200917 17.09.2020 Utgående brev ***** ***** - Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5124 20200916 16.09.2020 Inngående brev Turid Møllersen - vegstandard FV 770 Nærøysund Turid Møllersen   her
2020/4783 20200916 16.09.2020 Utgående brev Arkivverket - Svar på årlig undersøkelse av arkivholdet i Nærøysund kommune 2020 ARKIVVERKET   her
2020/5127 20200916 16.09.2020 Inngående brev Miljødirktoratet - høring - forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) - høringsfrist 20.09.2020 Miljødirektoratet   her
2020/5130 20200916 16.09.2020 Inngående brev 220/4 - Per Knoff - Søknad om nydyrkning gnr 220 bnr 4 - Nærøysund kommune Per Knoff   her
2020/4972 20200916 16.09.2020 Inngående brev Otto Moe AS - Siste frist for EU-kontroll OTTO MOE AS BENSISTASJON RØRVIK   her
2020/2050 20200916 16.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - utbetalingsanmodning av ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/2056 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tore Holand - e-postutveksling vedr. spørsmål om karantene ved reise til Jämtland i Sverige i uke 39 - 2020 Tore Holand   her
2020/2056 20200916 16.09.2020 Utgående brev Abelvær Idrettslag - svar på spørsmål ang. oppstart av trim på Abelvær høst/vinter 2020/2021 og smitteverntiltak Abelvær Idrettslag   her
2020/2445 20200916 16.09.2020 Inngående brev Jomar AS - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til prosjektering JOMAR AS   her
2020/5135 20200916 16.09.2020 Inngående brev 210/95 - Odd Arne Enstad - orientering om stopp i arbeidet med restaurering av bygning på gnr 210 bnr 95 - Nyvegen 3 A og B Odd Arne Enstad   her
2020/5136 20200916 16.09.2020 Inngående brev Steinar Livik - klage på fartsgrense i Bjørkåsvegen på Kolvereid Steinar Livik   her
2020/5137 20200916 16.09.2020 Inngående brev Værnesregionen Innkjøp - tilslutningserklæring vedr. anbud for anskaffelse av fremtidsrettet IT-støtte for generell saksbehandling og byggesaker, samt for møte og utvalgsbehandling i Værnesregionen - returneres innen 29.09.2020 Værnesregionen Innkjøp   her
2020/5110 20200916 16.09.2020 Inngående brev 210/693 - Knut Åge Rauø - søknad om tillatelse til tiltak for riving av deler av bygg og tilbygg garasje til bolig - gnr 210 bnr 693 - Hauglandsvegen 2 Knut Åge Rauø   her
2020/4133 20200916 16.09.2020 Inngående brev 56/4 - 56/12 - Statens kartverk - dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - gjelder sammenslåing av gnr 56 bnr 4 og gnr 56 bnr 12 STATENS KARTVERK   her
2020/4453 20200916 16.09.2020 Inngående brev 231/14 - Svenn Borgan - søknad om ferdigattest for riving av bolig - garasje og uthus på gnr 231 bnr 14 - Lysøyveien 450 Svenn Borgan   her
2020/4875 20200916 16.09.2020 Inngående brev Namdal regionråd - oversendelse av oppdatert saksframlegg og samarbeidsavtale vedr. organisering av Namdal regionråd med vedtak i regionrådet 07.09.2020 Namdal regionråd   her
2020/635 20200916 16.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** - Følgebrev - til fornyet vedtak for 2020/2021 ***** ***** ***** til godkjenning og signering av Nærøysund kommune - forsendelse 2 *****   her
2020/4823 20200916 16.09.2020 Inngående brev Det lokale eltilsyn - Tensio TN AS - forhåndsvarsel - rapport 133084 etter kontroll av elektrisk anlegg i Skolegata 30 den 04.09.2020 Det lokale eltilsyn - Tensio TN AS   her
2020/5138 20200916 16.09.2020 Inngående brev 33/110 - Nib AS - søknad om ferdigattest for fritidsbolig på gnr 33 bnr 110 - tiltakshaver Rune Evensen Nib AS   her
2020/5049 20200916 16.09.2020 Inngående brev Linda Marie Haugerøy - Søknad på stilling som saksbehandler ved Brukerkontoret Linda Marie Haugerøy   her
2020/5049 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nina Merethe Sandberg - Søknad som saksbehandler ved Brukerkontoret Nina Merethe Sandberg   her
2020/735 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - oppdaterte smittevernveiledere 11.09.2020 for elever og ansatte i skolen Utdanningsdirektoratet   her
2020/735 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - oppdatert smittevernveileder 11.09.2020 for barn og ansatte i barnehage Utdanningsdirektoratet   her
2020/2003 20200915 15.09.2020 Inngående brev KS - Kommunesektorens organisasjon - invitasjon til ungdomsråd om å komme med forslag til innhold i det digitale læringsverktøyet til bruk i ungdomsråd "e-ung" - svarfrist 15.10.2020 KS - Kommunesektorens organisasjon   her
2020/484 20200915 15.09.2020 Inngående brev Arkitektkontoret Blom AS - oversendelse av plankart for reguleringsplan Holmen Boligtun - revidert 11.09.2020 - 2. gangs planbehandling Arkitektkontoret Blom AS   her
2020/5118 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gudrun Schjønning Alstad - navneforslag Bikuben eller Bikuba - ny skole - bibliotek og kulturbygg på Kolvereid Gudrun Schjønning Alstad   her
2020/5119 20200915 15.09.2020 Inngående brev Truls Dahl - bokprosjekt - anekdoter fra omsorgssektoren - ønske om å få tilsendt "gullkorn" som er opplevd gjennom arbeidet i omsorgssektoren Truls Dahl   her
2020/5120 20200915 15.09.2020 Inngående brev Husbanken - inviterer Nærøysund kommune til et tverregionalt samarbeid - tema kommunale utleieboliger og bruk av virkemidler - tilbakemelding om deltakelse innen 25.09.2020 Husbanken   her
2020/4783 20200915 15.09.2020 Inngående brev Arkivverket - påminnelse 2 - Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2020 - frist 17.09.2020 Arkivverket   her
2020/4783 20200915 15.09.2020 Inngående brev Arkivverket - kvittering på levert undersøkelse - Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020 Arkivverket   her
2020/5121 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fiskeridirektoratet - anmodning om kontonummer i forbindelse med utbetaling av midler fra Havbruksfondet 2020 Fiskeridirektoratet   her
2020/1853 20200915 15.09.2020 Inngående brev TV-aksjonen NRK 2020 - WWF - påminnelse om kommunebidrag til NRK TV-aksjonen for WWF 2020 TV-aksjonen NRK 2020 - WWF ved Fylkeskoordinator i Trøndelag   her
2020/2056 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vidar Bakke - spørsmål vedr. karantene for tyske borgere som kommer til Norge - Nærøysund som fisketurister Vidar Bakke   her
2020/1849 20200915 15.09.2020 Inngående brev Naturvernforbundet i Trøndelag - ber om å få tilsendt pågående og kommende nydyrkingssaker fra kommunene for høring Naturvernforbundet i Trøndelag   her
2020/995 20200915 15.09.2020 Inngående brev AtB - samarbeid om anskaffelse av individuell tilrettelagt skoleskyss - tilbakemelding ønskes innen 23.09.2020 AtB   her
2020/4374 20200915 15.09.2020 Inngående brev 62/254 - Jan Eirik Wedde - melding om montering av vannmåler den 14.09.2020 i Høgliveien 2 - gnr 62 bnr 254 - Liv Larsen Jan Eirik Wedde   her
2020/735 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - oppdatert informasjon om hvordan arrangere foreldremøter Utdanningsdirektoratet   her
2020/2934 20200915 15.09.2020 Inngående brev Jørgen Vikestad - spørsmål vedr. hjortejakt i Nærøysund kommune Jørgen Vikestad   her
2020/2597 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kysthotellet Rørvik AS - spørsmål om status til ladestasjonen for El-biler ved Elcom Kysthotellet Rørvik AS   her
2020/1009 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - innsamling av data til GSI - Grunnskolens informasjonssystem åpner 21.09.2020 - frist for skolene 12.10.2020 - frist for skoleeiere 23.10.2020 Utdanningsdirektoratet   her
2020/497 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tensio TN - søknad om tillatelse til kryssing av Engasvegen Tensio TN AS   her
2020/4374 20200915 15.09.2020 Utgående brev 62/254 - Liv Kristine Larsen - Svar på søknad om installering av kommunal vannmåler i bolig i Høglivegen 2 - gnr 62 bnr 254 Liv Kristine Larsen   her
2020/5006 20200915 15.09.2020 Utgående brev Arve Vassli - ferdigattest - iving av garasje og oppføring av ny garasje - 27/100 Arve Vassli   her
2020/5067 20200914 14.09.2020 Utgående brev TN Boligutvikling AS - Midlertidig brukstillatelse firemannsbolig - Arnold Tranaas`vei 71, 73, 75, 77 - 211/54 TN BOLIGUTVIKLING AS   her
2020/5115 20200914 14.09.2020 Inngående brev 82/2 - Veronika Paulsen - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 82 bnr 2 - Vestre Gjerdingvegen 38 Veronika Paulsen   her
2020/601 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - invitasjon og program til fylkesmannens kommunesamling om samfunnssikkerhet og beredskap den 03.11.2020 - 04.11.2020 på Radisson Blu Hotell Trondheim Airport - påmeldingsfrist 15.10.2020 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/3062 20200914 14.09.2020 Inngående brev Mikael Strand -søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig - 99/30 Mikael Strand   her
2020/64 20200914 14.09.2020 Inngående brev 210/336 - Hent AS - varsel om oppstart - igangsettingstillatelse IG4 søknad innredning - resterende bygningsmessige arbeider for ny idrettshall på gnr 210 bnr 336 - Rørvik Spektrum Hent AS   her
2020/3791 20200914 14.09.2020 Inngående brev MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - kopi av utsendt brev til Orvar Hagan angående forhold registrert ved tømming av septik i Hagavegen 26 - Nærøysund MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS   her
2020/3791 20200914 14.09.2020 Inngående brev MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - kopi av utsendt brev til Ingrid Aunvik angående forhold registrert ved tømming av septik i Hagavegen 34 - Nærøysund kommune MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS   her