eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3850 20201022 22.10.2020 Utgående brev IMDi - Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker - ***** ***** ***** ***** ***** INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
2020/5576 20201022 22.10.2020 Utgående brev 62/242 - Jan Olav Valan - vedtak om utbetaling av udekka investering - gnr 62 bnr 242 - til utbetaling kr 115.453,- Landbruksdirektoratet   her
2020/5091 20201022 22.10.2020 Inngående brev Trøndelag Forskning og Utvikling AS - Påminnelse om spørreundersøkelse til Barnehagemyndigheten Trøndelag Forskning og Utvikling AS   her
2020/5042 20201022 22.10.2020 Inngående brev Fagråd for digital samhandling Nordre Trøndelag - Risiko og sårbarhetsvurdering av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunen og samarbeidsparter. Nøst, Kristin Haugdahl   her
2020/3884 20201022 22.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Oslo og Viken - Invitasjon til webinar om FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne - 06.11.20. Fylkesmannen i Oslo og Viken   her
2020/5542 20201022 22.10.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - høring – program for vaksinering mot covid-19 - høringsfrist 27.10.2020 Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement   her
2020/4827 20201022 22.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - fraråder dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av liten kai med trapping i Austafjordveien 643 - gnr 232 bnr 52 - tiltakshaver Karin Haug og Kurt Hildrum FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/5639 20201022 22.10.2020 Inngående brev 81/26 - Karen-Sofie Pettersen - spørsmål om å melde fra om septiktank som er satt ned på gnr 81 bnr 26 - Eidshaugvegen 1733 Karen-Sofie Pettersen   her
2020/1569 20201022 22.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - foreløpig melding i klagesak - avvist klage på reguleringsplan for Purkholmen industriområde - klager Syrene Ingulfsvann Holmboe og Arild Holmboe FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/896 20201022 22.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2020-2021 - 1. tildeling for skoleåret 2020-2021 - Nærøysund kr 178.826,- Trøndelag fylkeskommune   her
2020/5644 20201022 22.10.2020 Inngående brev Statens vegvesen - vognkort del 1 - 5750 Volkswagen Crafter - XR 69055 Statens vegvesen   her
2020/5291 20201022 22.10.2020 Utgående brev Frank Roger Hansen - Dispensasjon fra reguleringsplan, samt tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg carport til bestående bolig m/garasje - 210/1059 Frank Roger Hansen   her
2020/5359 20201022 22.10.2020 Inngående brev 282/1 og 285/1 - Trøndelag fylkeskommune - Nærøysund kommune- registrering av aktuell eier på Fv 7090 Lysøyveien - gnr 282 bnr 1 og Fv 7096 Flyplassveien - gnr 285 bnr 1 + matrikulering av Fv 776 Geisnesvegen / Skrøyvdalsvegen Trøndelag fylkeskommune   her
2020/539 20201022 22.10.2020 Inngående brev Statens vegvesen - endring av innsigelse til reguleringsplan for Smevikaunet II i Nærøysund kommune Statens vegvesen   her
2020/1738 20201022 22.10.2020 Inngående brev Circle K Norge AS - nytt kort til XR 58471 - gyldig til 10/25 Circle K Norge AS   her
2020/1738 20201022 22.10.2020 Inngående brev Circle K Norge AS - nytt kort til XR 66205 - gyldig til 10/25 Circle K Norge AS   her
2020/1738 20201022 22.10.2020 Inngående brev Circle K Norge AS - nytt kort til YN 51309 - gyldig til 10/25 Circle K Norge AS   her
2020/1514 20201022 22.10.2020 Inngående brev Helse Nord-Trøndelag - søknad til kommunetjeneste LIS 1 Sykehuset Namsos - 01.03.21-01.09.22 Helse Nord-Trøndelag   her
2020/1641 20201022 22.10.2020 Inngående brev Tensio TN AS - nettleiekontrakt for Smiavegen 2, 7970 Kolvereid TENSIO TN AS   her
2020/5650 20201022 22.10.2020 Inngående brev Landbruksdirektoratet - endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet - LDIR-360 og LDIR-356 - og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet   her
2020/5651 20201022 22.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Høring på skoleruta for skoleåret 2022-2023 - svarfrist 01.12.2020 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/5523 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert avtale om tilrettelegging og merking av turvei mellom Sterling White Halibut - fester av gnr 212 bnr 3 fnr 3 - 212/3/3 og tilretteleggeren Reipholmen Vel - org.nr. 924 862 394 - turvei over og til høyeste punkt på Reipholmen REIPHOLMEN VEL   her
2020/5523 20201022 22.10.2020 Inngående brev Signert avtale om tilrettelegging og merking av turvei mellom Lasse Wangsfjord - grunneier av gnr 212 bnr 3 - 212/3 og tilretteleggeren Reipholmen Vel - org.nr. 924 862 394 - turvei over og til høyeste punkt på Reipholmen REIPHOLMEN VEL   her
2020/4487 20201022 22.10.2020 Inngående brev Folla Kystlag - spørsmål om kjøp eller langtidsleie av naustet ved Nærøysund fyr FOLLA KYSTLAG   her
2020/5586 20201022 22.10.2020 Inngående brev ***** ***** - hjertesukk for helse og velferd i Nærøysund kommune *****   her
2020/5625 20201021 21.10.2020 Inngående brev LVK - Høring om vindkraftmeldingen - høringskonferanse på Stortinget 14.10.2020 LVK   her
2020/2839 20201021 21.10.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Akson - helhetlig samhandling og felles kommunal journal - informasjon om status Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement   her
2020/5626 20201021 21.10.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - høring - forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement   her
2020/2224 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad om skoleskyss p.g.a. farlig skolevei ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5606 20201021 21.10.2020 Inngående brev 113/ 5 - Karin M. Røed - søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak - oppretting av matrikkelenhet - tomt til bestående naust - gnr 113 bnr 5 Karin Røed   her
2020/218 20201021 21.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Innhenting av avgangselever skoleåret 2020 - 2021 - lastes opp på Vigo skole - siste frist 06.11.2020 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/5584 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/5474 20201021 21.10.2020 Inngående brev 211/16 - Arne Jørgen Arntsen - Naboerklæring - Byggesak gnr 211 bnr 16 Arne-J Nordahl Arntsen   her
2020/5390 20201021 21.10.2020 Inngående brev Viteq As - søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - gravearbeid, utvendig VA og fundamenter - 210/52 HD Plan & arkitektur As   her
2020/3099 20201021 21.10.2020 Inngående brev MNA - informasjon om nytt avfallssystem med bunntømte avfallscontainere i Fjellbakken 1- 4 og Bergvegen 1 - 8 MNA   her
2020/2113 20201021 21.10.2020 Inngående brev Wex Europe Services AS - Esso Kort til bruk på Esso stasjoner - XR 69055 WEX EUROPE SERVICES AS   her
2020/603 20201021 21.10.2020 Inngående brev Kommunalbanken AS - renteregulering gjeldende fra 30.10.2020 Kommunalbanken AS   her
2020/4423 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** opphør av forsikringsattest ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5624 20201021 21.10.2020 Inngående brev Kirkevergen i Nærøysund - Utkast til tjenesteytingsavtale mellom Nærøysund kommune og kirkelig fellesråd Kirkeverge i Nærøysund   her
2020/915 20201021 21.10.2020 Inngående brev Norsk kulturskoleråd - Drømmestipendet 2021 - purring på svar vedr. kontaktperson Norsk Kulturskoleråd   her
2020/1029 20201021 21.10.2020 Inngående brev Husbanken - Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken   her
2020/5533 20201021 21.10.2020 Utgående brev ***** ***** - Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage barnehageåret 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5598 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** søknad om tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv - perioden 19.09.2020 - 25.09.2020 Landbruksdirektoratet   her
2020/5595 20201021 21.10.2020 Inngående brev 210/389 - Marit Bredesen - vedr. kommunale avgifter på gnr 210 bnr 389 - Engasvegen 241 Marit Bredesen   her
2020/4579 20201021 21.10.2020 Inngående brev Valgdirektoratet - Informasjon om stortingsvalget 2021 Valgdirektoratet   her
2020/1857 20201021 21.10.2020 Inngående brev Sverre-Ottar Nordahl - Forespørsel om gatelys Rørvik Sentrum Sverre-Ottar Nordahl   her
2020/5589 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** *****   her
2020/5588 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** - takker ja til tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****   her
2020/5428 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** - takker ja til tilbud om leie av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5587 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** - signert leie kontrakt ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5181 20201021 21.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - signert leiekontrakt ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/5585 20201021 21.10.2020 Inngående brev 982819148 Jan Erik Sørhaug - søknad om regionalt miljøtilskudd Trøndelag - 9/7 Jan Erik Sørhaug   her
2020/5474 20201021 21.10.2020 Utgående brev Arne- Jørgen Arntsen - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og tillatelse til tiltak for oppføring av garasje/uthus, samt rivingstillatelse for brannskadet eldre driftsbygning - 211/16 Arne-J Nordahl Arntsen   her
2020/5050 20201020 20.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** - takker nei til tildelt bolig *****   her
2020/4836 20201020 20.10.2020 Inngående brev 210/914 - Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse til søknad fra SJ Eiendom AS om dispensasjon fra kommuneplan for utfylling i sjø - gnr 210 bnr 914 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/4454 20201020 20.10.2020 Inngående brev 21/1 - Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse til søknad fra Brynjar Engelsen om dispensasjon fra kommuneplan for fradeling av fritidstomt fra gnr 21 bnr 1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/4182 20201020 20.10.2020 Inngående brev Eidshaug Vel - søknad om skjenkebevilling til arrangement 24.10.2020 Eidshaug Vel   her
2020/5567 20201020 20.10.2020 Inngående brev Evy Finnestrand - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 62/285 - 40/1 - 40/14 Evy Finnestrand   her
2020/5583 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - anmodning om statusrapport ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4362 20201020 20.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - 131/2 - Christian Wendelbo - jordlovsbehandling - søknad om fradeling av tilleggsareal på ca. 300 m2 fra gnr. 131/2 som skal legges til gnr. 131/34 Christian Wendelbo   her
2020/5574 20201020 20.10.2020 Inngående brev 210/52 - Viteq AS - søknad om rammetillatelse for kontor og lager på gnr 210 bnr 52 - Industrivegen 12 HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl.   her
2020/5569 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rønnaug Synnøve Klingen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 62/24 - 62/34 - 62/174 - 62/186 - 62/520 - 62/523 - 67/6 Rønnaug Synnøve Klingen   her
2020/5351 20201020 20.10.2020 Inngående brev Andrea Austnes - Søknad på stilling som lærer 100% vikariat andrea austnes   her
2020/5402 20201020 20.10.2020 Inngående brev Linn Merethe Snorresdatter Dahl - Søknad om økning av stilling - ID 5402 Linn Merethe snorresdatter Dahl   her
2020/5570 20201020 20.10.2020 Inngående brev Nina Karine Grindvik Sæternes / Jørgen Grindvik - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 210/27 - 210/175 Nina Karine Grindvik Sæternes / Jørgen Grindvik   her
2020/5453 20201020 20.10.2020 Inngående brev Vigdis Valvik Settenøy - søknad på stilling til dagsenter for hjemmeboende demente - ID 5453 Vigdis Valvik Settenøy   her
2020/4021 20201020 20.10.2020 Inngående brev Opplysningskontoret for frukt og grønt - avd. skolefrukt - informasjon om skolefrukt Jenny Esbjug   her
2020/5566 20201020 20.10.2020 Inngående brev Helses Midt-Norge RHF - Nyhetsbrev uke 42 - 2020 Helse Midt-Norge   her
2020/5242 20201020 20.10.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - vedr. informasjon av kampanjen om cannabis og mulige helseskader i uke 42 - utsatt til uke 44 Helsedirektoratet   her
2020/1857 20201020 20.10.2020 Inngående brev Henriette Rasmussen - Forespørsel om skifting av lyspærer i kommunens lysstolper Henriette Amalie Rasmussen   her
2020/5560 20201020 20.10.2020 Inngående brev Rambøll - Strandgata 9 - supplering til søknad Rambøll   her
2020/5568 20201020 20.10.2020 Inngående brev Folkehelseinstituttet - Brev til landets kommuneoverleger FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
2020/5081 20201020 20.10.2020 Inngående brev K. Karlsen Trading - org.nr. 991 942 289 - søknad om utsettelse av frist for søknad om produksjonstilskudd K KARLSEN TRADING   her
2020/1051 20201020 20.10.2020 Inngående brev Namsfogden i Trondheim ***** ***** ***** ***** ***** avslutning av sak om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim   her
2020/2597 20201020 20.10.2020 Inngående brev Tensio TN - Signering av graveskjema vellykket Tensio TN AS   her
2020/5604 20201020 20.10.2020 Inngående brev Lars Mogstad - Søknad om utfylling av kommunalt friareal Lars Ivar Mogstad   her
2020/1051 20201020 20.10.2020 Inngående brev Namsfogden i Trondheim ***** ***** ***** ***** ***** avslutning av sak om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim   her
2020/1051 20201020 20.10.2020 Inngående brev Namsfogden i Trondheim ***** ***** ***** ***** ***** avslutning av sak om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim   her
2020/1051 20201020 20.10.2020 Inngående brev Namsfogden i Trondheim ***** ***** ***** ***** ***** avslutning av sak om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim   her
2020/5594 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Digital nettverkssamling for psykologer i kommunene 8.12.2020 kl. 12.00 - 15.00 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/2969 20201020 20.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021 - invitasjon til å søke om støtte - søknadsfrist 20.11.2020 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/5277 20201020 20.10.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Rørvik Svømme- og idrettshall - anleggsnrummer 5684 - inndragning av tildelte spillemidler - kr 8.500.000,- Trøndelag fylkeskommune   her
2020/5593 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Digital omsorgskonferanse - Fremtidens omsorgstjenester-Omsorgskonferansen 2020 - 03.11.2020 kl. 10.00 - 15.00 på nett Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/1216 20201020 20.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. for perioden 15.09.2020 - 14.10.2020 *****   her
2020/5577 20201020 20.10.2020 Inngående brev Monica og Kjell E. Hestø - søknad om ferdigattest - 210/1714 Vikaveien 11 Kjell Hestø   her
2020/4972 20201020 20.10.2020 Inngående brev Statens vegvesen - omregistrering og vognkort - 2600 Ford Transit Connect - XR 63099 Statens vegvesen   her
2020/5590 20201020 20.10.2020 Inngående brev NTNU - Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling. Nettbasert konferanse 3. og 4. november 2020 NTNU   her
2020/1019 20201020 20.10.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Videreutdanning for lærere 2018/2019 – Påminnelse om manglende registrering av fullførte studier Utdanningsdirektoratet   her
2020/5533 20201020 20.10.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage barnehageåret 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1051 20201020 20.10.2020 Inngående brev Namsfogden i Trondheim ***** ***** ***** ***** ***** avslutning av sak om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Trondheim   her
2020/4645 20201020 20.10.2020 Utgående brev Oversendelse av nytt matrikkelbrev for 125/14 etter utgått punktfeste (125/14/9) Knut Kalvik   her
2020/1815 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - fordeling av skjønnsmidler for 2020 Trøndelag - anmodning om utbetaling av tilbakeholdte midler FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/5576 20201020 20.10.2020 Utgående brev 62/242 - Jan Olav Valan - vedtaksbrev - godkjent krav om utbetaling av skogfond til veg nyanlegg - kr 115.453,- - gnr 62 bnr 242 Jan Olav Valan   her
2020/5528 20201020 20.10.2020 Utgående brev Marit Bredesen - bruksendring fra fritidsbolig til enebolig - 210/389 - Engasveien 241 Marit Bredesen   her
2020/5281 20201020 20.10.2020 Utgående brev ***** ***** - svar på tilbakemelding ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20201020 20.10.2020 Inngående brev Semira Hailemichael - søknad på jobb som badevakt Semira F Hailemichael   her
2020/4645 20201020 20.10.2020 Utgående brev 125/14/9 - Melding til tinglysing am utgått eiendom STATENS KARTVERK   her
2020/5256 20201020 20.10.2020 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Foreløpig svar - mangler Nærøysund kommune godkjent plan for handtering av avfall fra skip ved de kaianlegg kommunen eier ? Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/5559 20201020 20.10.2020 Inngående brev 62/533 - EiendomsMegler1 Midt-Norge AS - oversendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 62 bnr 533 - Erik Skeie Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS   her
2020/5491 20201020 20.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Påminnelse - Virkesforsendelse 5000 – 2020 – 10 Heggelund, Elisabeth   her