eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/803 20210225 25.02.2021 Inngående brev Nils Martin Williksen - søknad om installering av vannmåler - enebolig gnr/bnr 203/11 og fritidsbolig gnr/bnr 32/49 Nils Martin Williksen   her
2020/3693 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fylkesmannen i Trøndelag - innmelding av forliksrådsmedlemmer Nærøysund kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/2312 20210225 25.02.2021 Utgående brev Marit Ramstad Garvik - forespørsel vedr. kommunale avgifter Marit Ramstad Garvik   her
2020/4848 20210225 25.02.2021 Utgående brev Marit Måøy Holm - vedr. kommunale avgifter - 63/43 Marit Måøy Holm   her
2020/2036 20210225 25.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om fritak for renovasjonsavgift på 212/19 - Beregning av kommunale avgifter på 210/267 *****   her
2020/5480 20210225 25.02.2021 Utgående brev Tordis og Terje Solbakk - Søknad om fradeling av areal fra 32/3 - tilleggsareal til gnr 32 bnr 79 Terje Joar Solbakk   her
2020/975 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fylkesutvalget - Trøndelag fylkeskommune - vedr. flytekai på Sør-Gjæslingan TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/5564 20210225 25.02.2021 Utgående brev Tuberkulosekontroll Trøndelag politidistrikt   her
2020/2445 20210225 25.02.2021 Utgående brev Steinar og Tore Livik - svar på søknad om støtte til forprosjekt lagerbygg Steinar Livik   her
2020/5550 20210225 25.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** svar på spørsmål vedr. søknad om barnehageplass *****   her
2020/4182 20210225 25.02.2021 Utgående brev Eidshaug Vel - Svar på søknad om skjenkebevilling til arrangement 24.10.2020 Eidshaug Vel   her
2020/4624 20210225 25.02.2021 Utgående brev Fysioterapiforbundet - forhandlingsprotokoll lokale forhandlinger 2020, kap 3.4.3 *****   her
2020/2358 20210225 25.02.2021 Utgående brev Geir Hasfjord -svar vedr. kommunale avgifter - 62/386/0/1 Geir Hasfjord   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Utgående brev Tilsettingsvedtak - 100% vikariat som lærer ved Nærøysundet skole i perioden 01.01.2021 - 31.07.2021 og 25% midlertidig stilling som musikklærer frem til 31.07.2021 Håkon Hellandsjø m.fl.   her
2020/2159 20210225 25.02.2021 Utgående brev Nogva Eiendom AS - svar søknad om fritak for kommunale avgifter - 210/761/0/0/1 Nogva Eiendom AS   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Marius Burneikis og Samanta Burneikiene - Søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2021/2022 for Migle Burneikyte 1. klasse Marius Burneikis m.fl.   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Milda Mateica og Elemiras Mareica - Søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2021/2022 for Oskaras Meteica 4. klasse Milda Mateica m.fl.   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Milda Mateica og Elemiras Mareica - Søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2021/2022 for Mia Mateica 1. klasse Milda Mateica m.fl.   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Nibal Hassan Shahoud - Søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2021/2022 for Manal Bilal 3. klasse Nibal Hassan Shahoud   her
2021/415 20210225 25.02.2021 Inngående brev Tone Marie Huse og Ismail Bicer - Søknad om SFO plass ved Rørvik skole - skoleåret 2021/2022 for Lukas Arda Huse Bicer 1. klasse Tone Marie Huse m.fl.   her
2021/415 20210225 25.02.2021 Inngående brev Akberet Negash Gebreyohannes - Søknad om SFO plass ved Rørvik skole - skoleåret 2021/2022 for Naomi Semere 1. klasse Akberet N Gebreyohannes   her
2021/820 20210225 25.02.2021 Inngående brev Politiet - Endring i politivedtekter vedrørende tigging. POLITIDIREKTORATET   her
2021/820 20210225 25.02.2021 Inngående brev Politidirektoratet - Stadfestelse av ny politivedtekt - Vikna kommune. POLITIDIREKTORATET   her
2021/820 20210225 25.02.2021 Inngående brev KS - veileder om kommunale muligheter vedrørende forbud mot tigging. POLITIDIREKTORATET   her
2021/820 20210225 25.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - Politidirektoratet - Endring i normalvedtekten - regulering av tigging. POLITIDIREKTORATET   her
2021/822 20210225 25.02.2021 Inngående brev Nærøysund kirkelige fellesråd - Opprydding i kirkelige eierforhold i Nærøysund kommune Nærøysund kirkelige fellesråd   her
2021/487 20210225 25.02.2021 Inngående brev Sintef Norlab As - ordrebekreftelse for Nærøysund vannverk - P2100841 SINTEF Norlab AS   her
2020/674 20210225 25.02.2021 Inngående brev Sintef Norlab As - ordrebekreftelse etterkontroller - P2100908 SINTEF Norlab AS   her
2020/6095 20210225 25.02.2021 Inngående brev IMDI - påminnelse - viktig spørreundersøkelse om kvalifiseringsløp for innvandrere ideas2evidence   her
2021/600 20210225 25.02.2021 Inngående brev KS - Kommunesektorens organisasjon - Nyhetsbrev av 18.02.2021 til ledelsen og alle folkevalgte KS - Kommunesektorens organisasjon   her
2020/1019 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kunnskapsdepartementet - videreutdanning for lærere - søknadsfrist 01.03.2021 Kunnskapsdepartementet   her
2020/995 20210225 25.02.2021 Inngående brev AtB - nytt mobilitetstilbud fra 07.08.2021 i Trøndelag - utenom Trondheimsområdet AtB AS   her
2021/824 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kommunalbanken - revidert avtale om bruk av kundeportalen i KBN Kommunalbanken As   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Design Bjørn H AS - Søknad om bedriftsrettet- etablererstøtte - for økt sysselsetting - RF13.50 sak 2021-0002 DESIGN BJØRN H AS   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Utgående brev Design Bjørn H AS - RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0002 Design Bjørn H AS   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Utgående brev DESIGN BJØRN H AS - Vedrørende søknad - kommunalt næringsfond sak 2021-0002 DESIGN BJØRN H AS   her
2020/487 20210225 25.02.2021 Inngående brev OKS Trøndelag SA - forhåndsvarsel om årsmøte 29.04.2021 OKS Trøndelag SA   her
2021/825 20210225 25.02.2021 Inngående brev Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - Informasjon om avtaleinnhold på arkedsplass for skytjenester Direktoratet for forvaltning og økonomistyring   her
2021/88 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ingvar Settenøy - ettersender informasjon ifbm. søknad om ferdigattest for naust - 221/5 Ingvar Settenøy   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ivar Eriksen - søknad om oppføring av redskapshus/vedbod - ettersender informasjon - 231/19 Ivar Eriksen   her
2021/88 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ingvar Settenøy - informasjon om riving av naust - 221/5 Ingvar Settenøy   her
2021/87 20210225 25.02.2021 Inngående brev Jørn Otto Røed - avklaring om søknadens innhold - bygningstype og spørsmål om detaljer for veg og molo - 121/1 Risværet Jørn Otto Røed   her
2021/87 20210225 25.02.2021 Inngående brev Jørn Otto Røed - ettersender reviderte tegninger av veg og molo - 121/1 Risværet Jørn Otto Røed   her
2021/87 20210225 25.02.2021 Inngående brev Jørn Otto Røed - ettersender reviderte tegninger av veg og molo - 121/1 Risværet Jørn Otto Røed   her
2021/87 20210225 25.02.2021 Inngående brev Jørn Otto Røed - informasjon om byggemåte mur/molo - 121/1 Risværet Jørn Otto Røed   her
2021/786 20210225 25.02.2021 Inngående brev KB-Gruppen as - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 201/5 Kråkøya KB-GRUPPEN AS   her
2021/826 20210225 25.02.2021 Inngående brev Bojl.NO as - Tilskudd til uteområdet til barnehagene-TilskuddsNytt - Nyhetsbrev om tilskuddsordninger NR 1 - 2021 Bojl.NO as   her
2020/1641 20210225 25.02.2021 Inngående brev Tensio TN As - bekreftelse på nettleiekontrakt for måler 6970631405323344 til Gammelgårdsvegen 11A - gjeldende fra 22.02.2021 på målepunkt 707057500065494357 - innflytting Tensio TN As   her
2020/2056 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ytre Vikna pensjonistlag - søknad om å få avholde årsmøte i Ytre Vikna pensjonistlag - søndag 14.03.2021 YTRE VIKNA PENSJONISTLAG (YVPL)   her
2020/2003 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ungdom og Fritid - ønsker kontaktinformasjon til koordinator barne- og ungdomsråd Ungdom og Fritid   her
2021/827 20210225 25.02.2021 Inngående brev Signert leiekontrakt - omsorgsbolig - kontraktsnr. 2020 - 74 mellom utleier Nærøysund kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/829 20210225 25.02.2021 Inngående brev Julie Vikestad - forespørsel på ledige tomter i Nylandet boligfelt Julie Vikestad   her
2020/1994 20210225 25.02.2021 Inngående brev 62/222 - Byggmesteren Ytre Namdal AS - søknad om ferdigattest for flermannsbolig i Doktorvegen 9 på Kolvereid - gnr 62 bnr 222 BYGGMESTEREN YTRE NAMDAL AS   her
2020/735 20210225 25.02.2021 Inngående brev FHI - Folkehelseinstituttet - ukentlig oversikt over data fra Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten per 24.02.2021 Postmottak Nærøysund kommune   her
2021/646 20210225 25.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning i Trøndelag uke 8/2021 Statsforvalteren i Trøndelag - Landbruk   her
2020/2056 20210225 25.02.2021 Utgående brev Ytre Vikna pensjonistlag - svar på søknad om å få avholde årsmøte i Ytre Vikna pensjonistlag - søndag 14.03.2021 Ytre Vikna pensjonistlag   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Safaa Aldayeh og Mohammed Aldaaia - Søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2021/2022 for Hannaa Aldayeh 3. klasse Safaa Aldayeh m.fl.   her
2021/549 20210225 25.02.2021 Inngående brev Espen Busch Westgård - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje - 62/163/423/3 Espen Busch Westgård   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev Jannicke Hanoa Gjendem og Jan Åge Volden - Søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2021/2022 for Odin Volden 2. klasse Jannicke Hanoa Gjendem m.fl.   her
2021/415 20210225 25.02.2021 Inngående brev Helle Tausvik Paulsen og Tor-Olav Holmvik - Søknad om SFO plass ved Rørvik skole - skoleåret 2021/2022 for Oskar Paulsen 1. klasse Helle Tausvik Paulsen m.fl.   her
2020/2740 20210225 25.02.2021 Inngående brev Arne Johan Sørvik - ber om at det nå blir gjort noe med katte-situasjonen i Rørvik sentrum Arne Johan Sørvik   her
2021/830 20210225 25.02.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - invitasjon til å søke om tilskudd til å holde sommerskole - Nærøysund kommune - søknadsfrist 19.03.2021 Utdanningsdirektoratet   her
2020/1172 20210225 25.02.2021 Inngående brev Espen Busch Westgård - nabovarsel - oppføring av garasje - 62/163/423/3 Espen Busch Westgård   her
2020/1641 20210225 25.02.2021 Inngående brev Tensio TN AS - bekreftelse på nettleiekontrakt for måler 6970631407233955 til Øvre Kirkåsen 11 oppg A - Kolvereid gjeldende fra 26.11.2020 med målepunkt 707057500064949735 - Innflytting kundeservice.tn@tensio.no   her
2020/3990 20210225 25.02.2021 Inngående brev 210/894 - Advokat Sten Østby - Signert avtale kommunens eksemplar - Knoffhaugen gnr. 210 bnr 894 Rørvik ADVOKAT STEN ØSTBY   her
2020/476 20210225 25.02.2021 Inngående brev Gråmarka idrettslag og Grunneier Anne Marie Tømmervik - avtale signert kontaktinformasjon om tilrettelegging og merking av turstier Anne Marie Tømmervik m.fl.   her
2020/735 20210225 25.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - kartlegging av kommunenes tjenestetilbud til barn med funksjonsnedsettelse under pandemien - svarfrist 05.03.2021 Statsforvalteren i Trøndelag   her
2020/476 20210225 25.02.2021 Inngående brev Gråmarka idrettslag og grunneier Håkon M. Hansen - avtale signert kontaktinformasjon om tilrettelegging og merking av turstier GRÅMARKA IDRETTSLAG v/Jorunn Dolmen m.fl.   her
2021/690 20210225 25.02.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse til søknad om prøvedrift for Slåttfjell steintak - 5/2 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/4619 20210225 25.02.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - tilbakemelding på oppfølgingsplan Statsforvalteren i Trøndelag   her
2021/87 20210225 25.02.2021 Inngående brev Jørn Otto Røed - informasjon/beskrivelse av oppbygging av veg - 121/1 Risværet Nærøysundgruppen As   her
2021/765 20210225 25.02.2021 Inngående brev Berit Rauø - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 210/444 Berit Kristin Fjær Rauø   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte fra kommunalt næringsfond - forprosjekt i forbindelse med etablering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Utgående brev ***** ***** ***** - automatisk kvittering på innsendt søknad ***** om bedriftsrettet-/etablererstøtte fra kommunalt næringsfond ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/832 20210225 25.02.2021 Inngående brev 108/2 - Geir Strømli - søknad om tillatelse til tiltak for grunnarbeider til landbruksbygg på gnr 108 bnr 2 Geir Henning Strømli   her
Ingen tilgang 20210225 25.02.2021 Utgående brev Tor Morten Rosenvinge - vedr. søknad om etableringstilskudd til oppstart av budbilfirma - spørsmål om tilleggsopplysninger Tor Morten Rosenvinge   her
2020/855 20210225 25.02.2021 Inngående brev Sintef Norlab AS - Namdal - ordrebekreftelse vannprøve Oplø vannverk 22.02.2021 - prøvenummer P2101761 SINTEF Norlab AS   her
2020/643 20210225 25.02.2021 Inngående brev Sintef Norlab AS - Namdal - ordrebekreftelse vannprøve Kjella vannverk 23.02.2021 - prøvenummer P2101824-01 SINTEF Norlab AS - Namdal   her
2021/831 20210225 25.02.2021 Inngående brev Ottersøy og omegn grendelag - anmodning om at Nærøysund kommune tar initiativ for å få sett på skilting av forkjørsvei/vikeplikt fra Purkholmen til Leiafeltet i Ottersøy OTTERSØY OG OMEGN GRENDELAG   her
2020/5422 20210225 25.02.2021 Inngående brev Howa Eiendom AS - trekker søknad om dispensasjon fra reguleringsplan med bestemmelser for tomt 13 i Leia boligfelt Ottersøy - ønsker å beholde reservasjonen av tomt 13 inntil videre HOWA EIENDOM AS   her
2021/1 20210224 24.02.2021 Inngående brev 210/1274 - Brauten Eiendom AS - ber om innsyn i adressevedtak for Elvegata 1 - gnr 210 bnr 1274 - Nærøysund Brauten Eiendom AS   her
2020/4126 20210224 24.02.2021 Inngående brev Foreningen Norden - flagging på Nordens dag 23.03.2021 Foreningen Norden   her
2021/107 20210224 24.02.2021 Inngående brev 220/4 - Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS - uttalelse i h.h.t. havne- og farvannsloven til søknad fra Per Knoff om tillatelse til utlegging av flytebygge/landgang på gnr 220 bnr 4 NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS   her
2020/2056 20210224 24.02.2021 Utgående brev Aud Henny Kjølstad - e-postutveksling ang. spørsmål om korona og musikkøvelser Aud Henny Kjølstad   her
2020/2056 20210224 24.02.2021 Utgående brev Dan Ramstad - e-postutveksling ang. øvelser for kor og smitteverntiltak Dan Øistein Ramstad   her
2020/483 20210224 24.02.2021 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - Norconsult AS - tredjepartskontroll Trekon AS   her
2020/2056 20210224 24.02.2021 Utgående brev Nærøy frivilligsentral - e-postutveksling vedr. spørsmål til arrangement på Nærøy frivilligsentral Nærøy frivilligsentral   her
2020/2056 20210224 24.02.2021 Utgående brev Ottersøy båtforening - e-postutveksling vedr. koronasituasjon og avholdelse av årsmøte i Ottersøy båtforening OTTERSØY BÅTFORENING   her
2020/1172 20210224 24.02.2021 Inngående brev 210/546 - Boreal Sjø AS avd. Minol - nabovarsel til eier av kommunal vei 3400 vedr. tiltak på gnr 210 bnr 546 - oppmontering av drivstofftank i Fossaavegen 15 BOREAL SJØ DRIFT AS AVD MINOL SANDNESSJØEN   her
2021/821 20210224 24.02.2021 Inngående brev Nærøysund Eiendom AS - søknad om utslippstillatelse for Nærøysund Panorama - 210/1646 Trønderplan   her
2020/4246 20210224 24.02.2021 Inngående brev 2/206 - Stiftelsen Ottersøy Boligprosjekt - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 2 bnr 206 STIFTELSEN OTTERSØY BOLIGPROSJEKT   her
2020/3090 20210224 24.02.2021 Inngående brev 210/616 m.fl. - Jonark AS - Strandgata Rørvik AS - spørsmål om forhold til vann- og avløpsledninger vedr. rammetillatelse for riving av bygg og oppføring av nytt forretningsbygg og boligbygg på gnr 210 bnr. 616 - 1562 - 1561 - 260 - 213 - 1563 - 170 Jonark AS   her
2020/3090 20210224 24.02.2021 Inngående brev 210/616 m.fl. - Jonark AS - Strandgata Rørvik AS - nytt spørsmål om forhold til vann- og avløpsledninger vedr. rammetillatelse for riving av bygg og oppføring av nytt forretningsbygg og boligbygg på gnr 210 bnr. 616 - 1562 - 1561 - 260 - 213 - 1563 - 170 Jonark AS   her
2020/6409 20210224 24.02.2021 Inngående brev 62/63 - Maren Kvalø - søknad om midlertidig brukstillatelse for tilbygg/ombygging av bolig med garasje på gnr 62 bnr 63 Maren Kvalø   her
2021/812 20210224 24.02.2021 Utgående brev Stig Olav Finne - delutbetaling av tilskudd til drenering av jordbruksjord - Agros 115170 - 61/1 Stig Olav Finne   her
2021/743 20210224 24.02.2021 Inngående brev Steinfjord Dag Hallvard Ystgaard - utbetalingsanmodning - tilskudd til drenering av jordbruksjord - Agros 118711 - 225/1 Steinfjord Dag Hallvard Ystgaard   her
2021/743 20210224 24.02.2021 Utgående brev Steinfjord Dag Hallvard Ystgaard - tilskudd til drenering av jordbruksjord - avslutning av prosjekt - Agros 118711 - 251/1 Steinfjord Hallvard Ystgaard   her
2020/6177 20210224 24.02.2021 Inngående brev Heimen barnehage As - søknad om midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning 01.03.2021-26.06.2021 Heimen barnehage As   her
2021/815 20210224 24.02.2021 Inngående brev 256/1 - Einar M. Sæternes - søknad om innstallering av kommunal vannmåler - gnr 256 bnr 1 Einar Martin Sæternes   her
2020/2394 20210224 24.02.2021 Inngående brev KLP Banken - renteendring for lån 8317.52.42921 KLP Banken   her