eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/238 20200127 27.01.2020 Utgående brev Jørund Johansen - Tillatelse til tiltak - riving av bestående bolig - 257/4 Jørund Johansen   her
Ingen tilgang 20200127 27.01.2020 Utgående brev Utdanningsforbundet - Referat etter drøftingsmøte tirsdag 21.01.2020 vedrørende avklaring stilling til ***** ***** Utdanningsforbundet ved Mariann Oddvik m.fl.   her
2020/107 20200127 27.01.2020 Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet - Korrigert Høringsnotat om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom - pleiepenger - Høringsfrist 08.04.2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET   her
2020/368 20200127 27.01.2020 Utgående brev Kulturdepartementet - Lotteristiftelsen - Nærøysund kommune - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg nr 74116 - Nærøysund Arena - Treningsbasseng KULTURDEPARTEMENTET   her
2020/146 20200127 27.01.2020 Inngående brev Huseierne - purring på innsynskrav - ommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne   her
2020/511 20200127 27.01.2020 Inngående brev Norconsult As - historiske kart / foto fra Juvikbukta (Eiterfjorden) i Nærøy / Nærøysund kommune Norconsult As   her
2020/171 20200127 27.01.2020 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag Oppnevning av økonomiutvalg   her
2020/107 20200127 27.01.2020 Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet - Velferdspolitisk avdeling - Korrigert høringsnotat om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom - pleiepenger - Høringsfrist 08.04.2020 Distribusjonsoppdrag   her
2020/518 20200127 27.01.2020 Inngående brev Gnisten trivselgruppe - Søknad om leie av gymsal ved gamle barneskolen på Kolvereid Gnisten trivselsgruppe   her
2020/492 20200127 27.01.2020 Inngående brev Bedriftsidretten - oversendelse av tilbud Sykle til jobben 2020 for Nærøysund kommune Bedriftsidretten   her
2020/521 20200127 27.01.2020 Inngående brev 2/201 - Idehus Namdal AS - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 2 bnr 201 Leia - Ottersøy - Nærøysund kommune IDEHUS NAMDAL AS   her
2020/524 20200127 27.01.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - videresending av informasjonsskriv fra landbruks- og matdepartementet - tolkningen av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 11 i saker som er sendt over fra Mattilsynet Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/522 20200127 27.01.2020 Inngående brev Ann-Karin Eide - søknad om dispensasjon fra PBL ved oppføring av naust - 5/95 Ann-Karin Eide   her
2020/228 20200127 27.01.2020 Inngående brev Kystverket - uttalelse til dispensasjonssøknad for tiltak med utfylling i sjø - Flerengstranda fiskerihavn Kystverket   her
2020/32 20200127 27.01.2020 Inngående brev Jill Inger Engesvik - åpen søknad på ekstra jobb i Nærøysund kommune i uke 8 - 2020 Jill Inger Engesvik   her
2020/520 20200127 27.01.2020 Inngående brev Olje- og energidepartementet - Høring - forslag til endringer i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, lov om elsertifikater og havenergilova (administrative reaksjoner og sanksjoner) - høringsfrist 25.02.2020 Olje- og energidepartementet   her
2020/526 20200127 27.01.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - invitasjon til dialogmøter om kvalitetsreformen "Leve Hele Livet" - for Nærøysund og Leka 03.03.2020 på Rørvik Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/528 20200127 27.01.2020 Inngående brev Gravvik ungdomslag v/Sildvika komiteen - øknad om sponsormidler til Sildvika festivalen 2020 Gravvik ungsomslag v/Hill Marie Selliseth   her
2020/527 20200127 27.01.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Invitasjon til høringsmøte 11.02.2020 i Namsos samfunnshus - formannskapssalen klokken 11.00-14.00 - nye retningslinjer for tildeling av spillemidler - påmelding innen 04.02.2020 Trøndelag fylkeskommune - Seksjon folkehelse, idrett og frivillighet   her
2020/529 20200127 27.01.2020 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2020/32 20200127 27.01.2020 Inngående brev Bente Monica Lauten - åpen søknad på stilling som sykepleier ved avdeling for aldersdemente Nærøy Bo og Behandlinhgssenter, Kolvereid Bente Monica Lauten   her
2020/530 20200127 27.01.2020 Inngående brev 210/1525 - Namdal Ingeniør- og Byggtjenester AS - Søknad om ferdigattest gnr 210 bnr 1525 - Strømsøyvegen - Engasvegen Boligpark - Nærøysund kommune Namdal Ingeniør- og Byggtjenester as   her
2020/535 20200127 27.01.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene - høringsfrist 14.04.2020 Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/534 20200127 27.01.2020 Inngående brev Kolvereid Idrettslag - Søknad om spillemidler til Kolvereid kunstgrasbane - rehabilitering kunstgressbane ved Kolvereid sentralidrettsanlegg - gnr 62 bnr 77 Kolvereid - Nærøysund kommune KOLVEREID IDRETTSLAG   her
2020/536 20200127 27.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/531 20200127 27.01.2020 Inngående brev Salsbruket IL - søknad om spillemidler til turveg og tursti Setran og Galtneset - anleggsnummer 74816 noreply@lottstift.no   her
2020/538 20200127 27.01.2020 Inngående brev Telenor Norge As - søknad om ferdigattest - 57/1 Pro Invenia As   her
2020/232 20200127 27.01.2020 Inngående brev Rørvik Idrettslag - RIO-gruppa - Rapport for arrangementsstøtte - Heim te jul 2019 - INTERNAL Rørvik Idrettslag - RIO-gruppa   her
2020/533 20200127 27.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - søknad om fritak for kommunale avgifter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/542 20200127 27.01.2020 Inngående brev John Hansen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 44/5 John Hansen   her
2020/545 20200127 27.01.2020 Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet - Stortingets vedtak gjeldende fra og med 01.01.2020 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET   her
2020/25 20200127 27.01.2020 Inngående brev Tor Morten Rosenvinge - avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet dyr i Nærøysund kommune Tor Morten Rosenvinge   her
2020/550 20200127 27.01.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - høring - Høringsfrist 01.04.2020 Helsedirektoratet avdeling akuttmedisin og beredskap   her
2020/550 20200127 27.01.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - vedlegg og invitasjon til høringsseminar 04.04.2020 kl. 09.30-14.00 ved Helsedirektoratets møtesenter i Vitaminveien 4 - Oslo - Påmeldingsfrist 09.02.2020 Helsedirektoratet   her
2020/552 20200127 27.01.2020 Inngående brev Jarle Skålvik - Ole Johan Laukvik - avtale om leie av jord - 5/3 Jarle Skålvik   her
2020/71 20200127 27.01.2020 Inngående brev Jonark AS - forespørsel om naboliste og møte/forhåndskonferanse vedr. reguleringsplan og byggesak Strandgata/Betzy Bergs gate Jonark AS   her
2020/553 20200127 27.01.2020 Inngående brev Folden Aquavitforening - søknad om ambulerende skjenkebevilling til arrangement 06.03.2020 Folden Aquavitforening   her
2020/71 20200127 27.01.2020 Inngående brev Jonark AS - etterslysing av svar på forespørsel om naboliste og møte/forhåndskonferanse vedr. reguleringsplan og byggesak Strandgata/Betzy Bergs gate Jonark AS   her
2020/553 20200127 27.01.2020 Inngående brev Folden Aquavitforening - søknad om ambulerende skjenkebevilling til arrangement 21.03.2020 Folder Aquavitforening   her
2020/554 20200127 27.01.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - påminnelse - informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/555 20200127 27.01.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - øring - endring i yrkesfaglig tilbudet Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/93 20200127 27.01.2020 Inngående brev NVE - innspill til varsel opp oppstart - Detaljreguleringsplan for Kråkøya - del av sone 7 NVE   her
2020/556 20200127 27.01.2020 Inngående brev Henning Bjørgan - søknad om motorferdsel i utmark 15-01.2020-30.04.2020 Henning Bjørgan   her
2020/557 20200127 27.01.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - Høring - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet   her
2020/311 20200127 27.01.2020 Inngående brev Lotteristiftelsen - innsendt søknad om spillemidler - Austafjord kunstgressbane - anleggsnummer 76391 Lotteristiftelsen   her
2020/563 20200127 27.01.2020 Inngående brev Statens kartverk - innkalling til FDV-årsmøte 2020 - for Nærøysund i Grong 12.03.2020 - påmeldingsfrist 17.02.2020 Alf Egil Aaberge   her
2020/32 20200127 27.01.2020 Inngående brev Amalie Urdshals - åpen søknad på jobb ved Soltoppen avd. Rørvik Amalie Pennette Bjørsvik Urdshals   her
2020/564 20200127 27.01.2020 Inngående brev PBL - Private barnehagers landsforbund - oversendelse av klage fra Lilleval barnehage på tilskudd 2020 til private barnehager PBL - Private Barnehagers Landsforbund   her
2020/171 20200127 27.01.2020 Inngående brev Namsos kommune - valg av medlemmer til beredskapsstyret i Namdal IUA 2020-2024 Namsos kommume   her
2020/49 20200127 27.01.2020 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag KS - Debattheftet 2020 - KS spør - Bærekraftige velferd - rekruttering og hovedtariffoppgjør   her
2020/151 20200127 27.01.2020 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag Nærøysund kommune - Høringsuttalelse til NOU 2019: 18 - Skattlegging av havbruk   her
2020/376 20200124 24.01.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - Vikna kommune rapporteringsfrist for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats er 17.01.2020 Utdanningsdirektoratet   her
2020/376 20200124 24.01.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - PURRING - Vikna kommune - rapporteringsfrist for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats er 17.01.2020 Utdanningsdirektoratet   her
2020/497 20200124 24.01.2020 Inngående brev Norconsult AS - søknad om gravemelding/tillatelse for utføring av grunnundersøkelser i Strandgata 4 - Rørvik Norconsult AS   her
2020/497 20200124 24.01.2020 Inngående brev NTE Elektro AS - spørsmål om retningslinjer for graving i og ved kommunal vei i Nærøysund kommune NTE ELEKTRO AS   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Valøy og Omegn Utmarkslag - Rådyr fellingsrapport 2019 Valøy og Omegn Utmarkslag   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Garstad og Omegn Vald - Fellingsrapport rådyr 2019 Garstad og omegn Vald   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Aakvika minsteareal - Rådyr fellingsrapport 2019 Aakvika minsteareal   her
2020/494 20200124 24.01.2020 Inngående brev Foreningen for god kommunal regnskapsskikk - oppdaterte kommunale regnskapsstandarder Foreningen for god kommunal regnskapsskikk   her
2020/475 20200124 24.01.2020 Inngående brev 210/436 og 210/1387 - Nord-Trøndelag jordskifterett - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen Nord-Trøndelag jordskifterett   her
2020/344 20200124 24.01.2020 Inngående brev Lotteristiftelsen - Kopi av Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Nærøysund Arena Basishall - anleggsnummer 74774 Lotteristiftelsen   her
2020/459 20200124 24.01.2020 Inngående brev 255/81 - Statens kartverk - dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses - gjelder skjøte for gnr 255 bnr 81 STATENS KARTVERK   her
2020/461 20200124 24.01.2020 Inngående brev 354/73 - 354/53 - Statens kartverk - dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - gjelder skjøte for gnr 354 bnr 73 og gnr 354 bnr 53 STATENS KARTVERK   her
2020/463 20200124 24.01.2020 Inngående brev 24/47 - Statens kartverk - dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - gjelder skjøte for gnr 24 bnr 47 STATENS KARTVERK   her
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Utgående brev NAV - refusjonskrav kr 17.133,- for perioden 01.10.2019 - 31.12.2019 - varig til rettelagt arbeid - VTA i ordinær virksomhet ***** ***** ***** NAV Skanning   her
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Utgående brev NAV - refusjonskrav kr 17.133,- for perioden 01.10.2019 - 31.12.2019 - varig til rettelagt arbeid - VTA i ordinær virksomhet ***** ***** ***** NAV Skanning   her
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Utgående brev NAV - refusjonskrav kr 34.137,- for perioden 25.10.2019 - 31.12.2019 - varig lønnstilskudd ***** ***** ***** NAV Skanning   her
2020/487 20200124 24.01.2020 Inngående brev OKS - Trøndelag - Referat fra styremøter i OKS Trøndelag SA 2019 OKS Trøndelag SA   her
2020/488 20200124 24.01.2020 Inngående brev Midtre Namdal Avfallsselskap - garantiansvar fordelt på kommunene 2019 Midtre Namdal Avfallsselskap   her
2020/359 20200124 24.01.2020 Inngående brev Lottstiftelsen - innsendt søknad om spillemidler til anlegg 74775 - Nærøysund Arena (dobbelhall) Lottstiftelsen   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Fornes - Dahlin - Ulsund - Hunnestad - vald - Felt rådyr 2019 Rune Strand   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Tjønnsøy vald - fellingsresultat rådyr 2019 Aksel Kirkeby-Garstad   her
2020/490 20200124 24.01.2020 Inngående brev Statistisk sentralbyrå - KOSTRA - rapportering av tjenestetall for 2020 Statistisk sentralbyrå   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Ytre Vikna Nord - Fellingsrapport rådyr 2019 ARVE MOEN   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Sørsida vald - Rådyrstatistikk 2019 Rolf Johansen   her
2020/376 20200124 24.01.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - PURRING - Nærøy kommune - rapporteringsfrist for tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærerinnsats 1. - 10. trinn er 17.01.2020 Utdanningsdirektoratet   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Vikestad - nordsia utmarkslag - Rådyr - fellingsrapport 2019 Vikestad - Nordsia utmarkslag   her
2020/430 20200124 24.01.2020 Inngående brev Hunnestad Vald - Rådyr - Fellingsrapport 2019 Hunnestad Vald   her
2020/370 20200124 24.01.2020 Inngående brev Kommunalbanken As - sammenslåing låneporteføljer i Nærøysund kommune Kommunalbanken AS   her
Ingen tilgang 20200124 24.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** OKS Trøndelag SA - Melding om bestått fagprøve ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/203 20200124 24.01.2020 Inngående brev Paulsen og Williksen As - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av boligrigg - 14/532 Paulsen og Williksen As   her
2020/65 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Saksframlegg - Innstilling - Detaljregulering Nylandet del 1 - høring og offentlig ettersyn Bjørg Rigmor Lie-Gjeseth Bendixen   her
2020/425 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Horvereid og Naklingvatn grunneierlag - søknad om motorferdsel på vinterføre 01.12.2019-30.04.2020 Karl-Erik Solum   her
2020/426 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Stig M. Paulsen - søknad om motorferdsel på vinterføre 2019-2024 Karl-Erik Solum   her
2020/427 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Lars J. Bjørgan - søknad om motorferdsel på vinterføre Karl-Erik Solum   her
2020/56 20200123 23.01.2020 Inngående brev Arnfinn Arnøy - Strandvegen 61 - 7970 Kolvereid - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - terasse og flytekai - gnr 62 bnr 110 Arnfinn Arnøy   her
2020/428 20200123 23.01.2020 Inngående brev BDO AS - selskapskontroll av Vikna Kommunale Boligutleie KF – rapport november 2019 BDO AS   her
2020/431 20200123 23.01.2020 Inngående brev BDO AS - forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging for Vikna kommune - rapport november 2019 BDO AS   her
2020/26 20200123 23.01.2020 Internt notat uten oppfølging Bredbåndsutbygging i Ytre Namdal - prosjekt - Kystgruppen 2016 - sluttoppgjør Tor Christiansen m.fl.   her
2020/434 20200123 23.01.2020 Inngående brev 232/40 - CK Nor Bygg - Søknad om ferdigattest for Per Egil Lysø fritidsbolig gnr 232 bnr 40 - Lysøyveien - 7900 Rørvik CK Nor Bygg   her
2020/438 20200123 23.01.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Svein Petter Arntsberg - vedtak i klagesak - flytebrygge - 79/3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal   her
2020/434 20200123 23.01.2020 Inngående brev 232/40 - CK Nor Bygg - ettersendelse av dokument til søknad om ferdigattest gnr 232 bnr 40 - Lysøyveien - 7900 Rørvik CK Nor Bygg   her
2020/63 20200123 23.01.2020 Inngående brev 210/1599 - Idehus Namdal - Søknad om endring gitt i tillatelse - Svahyllvegen 28 - gnr 210 bnr 1599 Idehus Namdal   her
2020/228 20200123 23.01.2020 Inngående brev Fiskeridirektoratet - Uttalelse til høring av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Flerengstrand for utfylling i sjø FISKERIDIREKTORATET   her
2020/358 20200123 23.01.2020 Internt notat ***** ***** ***** ***** - søknad om overføring av ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger med kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker Kirsti Sandnes Fjær   her
Ingen tilgang 20200123 23.01.2020 Utgående brev IMDI - ***** ***** ***** - søknad om tilskudd 2 år 2 Integrerings- og mangfoldsdfirektoratet   her
2020/430 20200123 23.01.2020 Inngående brev Bjørnar Hiller - fellingsrapport rådyr for vald Austra 2019 Bjørnar Hiller   her
2020/415 20200123 23.01.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Invitasjon til beredskapskonferanse om drikkevann 04.03.2020 - Øvelse SODD 2020 - Påmeldingsfrist 24.02.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/447 20200123 23.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****   her