eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/690 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund kommune - Uttalelse til søknad om prøvedrift for Slåttfjell steintak på gnr. 5 bnr. 2 i Nærøysund kommune. Direktoratet for mineralforvaltning   her
2021/1315 20210412 12.04.2021 Inngående brev Trond Yngvar Ribe - melding om hogst i vernskog - 226/2 Allskog SA   her
2020/3992 20210412 12.04.2021 Inngående brev 125/14 - Sissel Kalvik - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 125 bnr 14 Sissel Kalvik   her
2021/1317 20210412 12.04.2021 Inngående brev Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - tilskudd til samlivskurs til førstegangsforeldre Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetd   her
2021/487 20210412 12.04.2021 Inngående brev SINTEF Norlab Namdal - prøvingsrapport P210303401-01 - vannprøve 23.03.2021 - rentvann - overflatevann, behandlet - Flerengstrand HB og prøvingsrapport P2103034-02 - vannprøve 23.03.2021 - rentvann - overflatevann, behandlet - Kommunelageret Hansvikvn. 2 SINTEF Norlab AS   her
2020/674 20210412 12.04.2021 Inngående brev SINTEF Norlab As - Gravvik skoles vassverk - prøvingsrapport P2103045 - vannprøve 23.03.2021 - rentvann - grunnvann, ubehandlet - Gravvik vannverk SINTEF Norlab AS   her
2021/1314 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bikuben Friluftsbarnehage - e-postutveksling - oversikt over ansattgruppa i Bikuben Friluftsbarnehage til søknad om dispensasjon for 30 % stilling BIKUBEN FRILUFTSBARNEHAGE AS   her
2021/1327 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nyhetsbrev for ansatte fra Nærøysund kommune 09.04.2021 Alle ved Nærøysund kommune   her
2021/1328 20210412 12.04.2021 Inngående brev 330 Skvadron avd. Ørland - utskifting av Sea King redningshelikopter 330 ved skvadron avdeling Ørland - ønske om fast landingsplass i kommunen 330 Skvadron Ørland   her
2021/1330 20210412 12.04.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - faghøring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 - høringsfrist 20.04.2021 Trøndelag fylkeskommune   her
2021/1332 20210412 12.04.2021 Inngående brev Revisjon Midt-Norge SA - kopi av brev til Kontrollutvalget - revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll selvkost 2020 - Nærøysund kommune - uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak i økonomiforvaltningen Revisjon Midt-Norge SA   her
2021/1318 20210412 12.04.2021 Inngående brev ***** ***** - signert leiekontrakt bolig ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/1320 20210412 12.04.2021 Inngående brev Norsk Kulturarv - nominasjon til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021 Norsk Kulturarv   her
2021/1321 20210412 12.04.2021 Inngående brev 2/204 - Arild Holmboe - søknad om installering av kommunal vannmåler i bolig på gnr 2 bnr 204 - Sagbakkan 19 Arild Viktor Holmboe   her
2021/1323 20210412 12.04.2021 Inngående brev KS Kommunesektorens organisasjon - protokoll fra KS Fylkesmøte 12.03.2021 KS Kommunesektorens organisasjon   her
2021/1324 20210412 12.04.2021 Inngående brev Statens Vegvesen - oversendelse av vognkort del 1 for EC 30839 Statens Vegvesen   her
2021/1325 20210412 12.04.2021 Inngående brev Statens Vegvesen - oversendelse av vognkort del 1 for EC 30837 Statens Vegvesen   her
2021/1326 20210412 12.04.2021 Inngående brev Statens Vegvesen - oversendelse av vognkort del 1 for EC 30840 Statens Vegvesen   her
2021/1177 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rune Bengtson og Reidun Salberg - søknad om endring av eiendomsskatt - 129/8 Rune Bengtson og Reidun Salberg   her
2021/1329 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nina G. Sæternes / Jørgen Grindvik - søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning - 210/175 - tilleggsareal til 210/632 Nina G. Sæternes / Jørgen Grindvik   her
2020/3791 20210412 12.04.2021 Inngående brev MNA - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - kopi av utsendt brev til Sivert Horseng Johansen angående forhold registrert ved tømming av septik i Horsengveien 58 - 236/2 MNA Midtre Namdal Avfallsselskap IKS   her
2021/400 20210412 12.04.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Nærøysund kommune - Storvatnet og Sør-Gjæslingan - forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder - godkjenning Trøndelag fylkeskommune   her
2020/1947 20210412 12.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - tilleggskurs om gnagermidler på landbrukseiendom - Norsk landbruksrådgiving Trøndelag - 07.04.2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2020/531 20210412 12.04.2021 Inngående brev Salsbruket Idrettslag - statusrapport og anmodning om delutbetaling av spillemidler for anleggsnummer 74126 - Salsbruket IL - Turveg og tursti Setran - Galtneset Salsbruket Idrettslag   her
2021/1134 20210412 12.04.2021 Inngående brev Nordøyan AS - søknad om kompensasjon for tapte inntekter p.g.a. korona-pandemien Nordøyan AS   her
2020/3975 20210412 12.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** - oppsigelse av kommunal leilighet ***** ***** ***** ***** - utflytting innen 01.07.2021 *****   her
2021/1319 20210412 12.04.2021 Inngående brev 233/1 - Astrid Helen Vikestad - melding om hogst i vernskog - gnr 233 bnr 1 Astrid Helen Vikestad m.fl.   her
2021/870 20210412 12.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - avslag på søknad om tilskudd til Nasjonalt velferdsteknologiprosjekt - kompetanse - og innovasjonstilskudd 2021 Nærøysund kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/1079 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** oversendelse av retningslinjer og lånevilkår for kommunale distriktslån ved kjøp av nye og brukte fiskefartøy - vedtatt av kommunestyret 17.09.2020 *****   her
2021/872 20210412 12.04.2021 Utgående brev 210/1052 - Stein Kristian Bredesen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg til bolig på gnr 210 bnr 1052 Stein Kristian Bredesen   her
2021/1314 20210412 12.04.2021 Inngående brev Bikuben friluftsbarnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for 30 % stilling som pedagogisk leder BIKUBEN FRILUFTSBARNEHAGE AS   her
2021/1314 20210412 12.04.2021 Inngående brev Samarbeidutvalget ved Bikuben Friluftsbarnehage - uttalelse til søknad om dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning Samarbeidsutvalget ved Bikubrn Friluftsbarnehage   her
2020/6588 20210412 12.04.2021 Utgående brev Erika Kunickiene - Tilbakemelding på spørsmål om tomter i Ottersøy - Leia boligfelt Erika Kunickiene   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Utgående brev Margarita Laskova - arbeidsavtale 100% stilling som ferievikar ved voksenopplæringa i Nærøysund kommune i perioden 21.06.2021 - 16.07.2021 Margarita Laskova   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Utgående brev Amalie Urdshals - arbeidsavtale 100% stilling som ferievikar ved voksenopplæringa i Nærøysund kommune i perioden 21.06.2021 - 16.07.2021 Amalie Urdshals   her
2020/6588 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nordbohus Byggservice AS - Tilbakemelding vedr. spørsmål rundt boligtomter/byggefelt Kolvereidområde Nordbohus Byggservice AS   her
2020/1013 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund kommune - Igangsettingstillatelse nr. 5 for Nærøysund arena - Innredningsarbeid - 62/19 SIGN AS   her
2021/2 20210412 12.04.2021 Utgående brev Line Sofie Skauvik Johansen - rammeavtale for arbeid etter tilkalling ved Foldereid Oppvekstsenter i perioden 01.02.2021 - 31.07.2021 Line Sofie Skauvik Johansen   her
2021/885 20210412 12.04.2021 Utgående brev 6/57 - Håvar Martin Bredesen - Midlertidig brukstillatelse for bolig . BYN As m.fl.   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Feven Gebru - arbeidsavtale 17,61% midlertidig stilling ved NBBS1 i perioden 15.03.2021 - 01.09.2021 Feven Gebru   her
2021/82 20210412 12.04.2021 Utgående brev 62/566 - Namdal Byggutleie AS - svar på søknad om tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet - Torvmyrvegen 4 - A - B - C - gnr 62 bnr 566 Namdal Byggutleie AS   her
2020/3654 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** varsel om mulig oppsigelse av barnehage- og sfo plass *****   her
2021/82 20210412 12.04.2021 Utgående brev 62/566 Nærøysund gruppen - Ferdigmelding for tilknytning til kommunalt nett for vann og avløp -Torvmyrvegen 4 gnr 62 bnr 566 - informasjon etterlyses WEDDES RØRSERVICE AS m.fl.   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Utgående brev Anne Rita Lind og Asgeir Lind - Svar på søknad om SFO plass ved Kolvereid skole skoleåret 2021/2022 for Liam Alexander Alseth Jønland - 2. klasse Anne Rita Hansen Lind m.fl.   her
2020/539 20210412 12.04.2021 Utgående brev Arkplan AS - Svar vedrørende Smevikaunet: Gående og syklende fra BBB. Nils Sigurd Klykken   her
2021/832 20210412 12.04.2021 Utgående brev 108/2 - Geir Strømli - Tilbakemelding vedr. planer for masseuttak. Geir Henning Strømli   her
2021/943 20210412 12.04.2021 Utgående brev Boreal Sjø AS avd. Minol - Ad søknad om tillatelse til tiltak - drivstofftank, Minol Rørvik Fossavegen 15, Rørvik. roger.theimann@minol.no   her
2021/951 20210412 12.04.2021 Utgående brev 14/65 - Kent Erik Stavang - Svar på søknad om installering av kommunal vannmåler i garasje på gnr 14 bnr 65 Kent Erik Stavang   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Utgående brev Hanne Christine Wassås Engstad og Yngve Vikan - svar på søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2021/2022 for Mathias Storve Hammer 3. klasse Yngve Vikan m.fl.   her
2020/5479 20210412 12.04.2021 Utgående brev 14/65 14/65-Kent Erik Stavang - Svar på ferdigmelding om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg for garasje med utleiedel på gnr 14 bnr 65 - Smedvikvegen 60 Kent Erik Hestø Stavang   her
2021/791 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund kommune - Høringssvar - Planstrategi Leka kommune. LEKA KOMMUNE   her
2020/476 20210412 12.04.2021 Utgående brev Gråmarka IL - Tilsagn om midler til infotavle. Gråmarka IL v/Jorunn Dolmen   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tilsetting - 60% fast stilling som sykepleier og helsefagarbeider ved Kolvereid legekontor - fra 01.04.2021 Janne Grande Jensen m.fl.   her
2020/66 20210412 12.04.2021 Utgående brev Reguleringsplan Brenneset - Invitasjon til grunneiermøte . Elin Merethe Horsfjord m.fl.   her
2020/1755 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** Orientering om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1755 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** - Forslag til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1755 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** - Forslag til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Birgit Berg - arbeidsavtale 19,37 % stilling på pensjonistvilkår ved ft. Rørvik sykestue i perioden 01.04.2021 - 01.07.2021 Birgit Berg   her
2021/2 20210412 12.04.2021 Utgående brev Magnhild Sem - arbeidsavtale 70 % stilling i perioden 01.03.2021 - 31.05.2021 ved ft. Austafjord skole / SFO *****   her
2020/6435 20210412 12.04.2021 Utgående brev Steinar Livik - manglende tilbakemelding på henvendelse vedr. fartsgrenser i området Langmyra Steinar Livik m.fl.   her
2021/957 20210412 12.04.2021 Utgående brev 62/163/423/3 - Espen Westgård - Svar på søknad om installering av kommunal vannmåler i bolig på gnr 62 bnr 163 fnr 423 snr 3 Espen Busch Westgård   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund kommune - Søknad om deltakelse i Bærekraftsnettverket. KS v/Anne Romsaas   her
2021/388 20210412 12.04.2021 Utgående brev Tsega Tesfit Hawky - Rammeavtale som assistent ved Hjemmesykepleien avdeling Kolvereid i perioden 20.03.2021 - 20.09.2021 Tsega Tesfit Hawky   her
2021/1311 20210412 12.04.2021 Inngående brev 237/5 - org.nr. 988643750 - Olav Hatland - søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr 237 bnr 5 Olav Normann Hatland   her
2021/1313 20210412 12.04.2021 Inngående brev 237/5 - org.nr. 988643750 - Olav Hatland - søknad om bygging av landbruksvei - gnr 237 bnr 5 Olav Normann Hatland   her
2020/497 20210412 12.04.2021 Inngående brev Prosjektil AS - ønske om grunnlag for vann og avløp i område Ryemsjøveien Prosjektil AS   her
2021/821 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund Eiendom AS - Svar på søknad om utslippstillatelse for Nærøysund Panorama - 210/1646 NÆRØYSUND ENTREPRENØR AS   her
2021/226 20210412 12.04.2021 Inngående brev Statsforvalteren i Trøndelag - delvis innvilgelse av søknad om tilskudd til trua arter i 2021 - kr 157.625,- til prosjekt urbane krykkjer i Rørvik - Nærøysund kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2021/1312 20210412 12.04.2021 Inngående brev Stine Barstad Holm - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 92/15 Stine Barstad Holm   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund kommunestyre - Vedtak PS 137/2020 - Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs samlinger Eiendom - Nærøysund KF. Budsjett 2021. MUSEET MIDT IKS   her
2021/1303 20210412 12.04.2021 Inngående brev 223/7 - Rolf Anker Pettersen - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av uthus - tilbygg til eksisterende hytte - platting - utlegging av flytebrygge - gnr 223 bnr 7 - Steinfjorden 47 Rolf Anker Pettersen   her
2020/476 20210412 12.04.2021 Inngående brev Signert avtale mellom grunneier Anne Lise Aunet og tilrettelegger Gråmarka idrettslag om tilrettelegging og merking av turstier - gnr 110 bnr 1 - Fredrikhatten Anne Lise Aunet   her
Ingen tilgang 20210412 12.04.2021 Inngående brev Jo Anders Berg Tangen m/fl. - søknad om elgjakt i Grytbogen 2021/2023 Jo Anders Tangen   her
2020/2404 20210412 12.04.2021 Inngående brev Dag Hallvard Ystgaard - høringsuttalelse - fastsetting av grense mellom sjø og elv i Steinfjorden - 225/1 Dag Hallvard Ystgaard   her
2020/4579 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund kommunestyre - Melding om vedtak - PS 17/21 - Fastsetting av stemmesteder/ valgkretser i Nærøysund kommune Trine Kvalø   her
2020/1492 20210412 12.04.2021 Inngående brev David Kornelius Waagø - oppsigelse av plass i SFO - skolefritidsordningen Ida Christine Gjeseth Waagø   her
2021/1309 20210412 12.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** søknad om leie av kommunal bolig ***** ***** *****   her
2021/388 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nora Henriksen - Rammeavtale som tilkallingsvikar som pleiemedarbeider ved NBBS 2 fom 01.03.2021 tom 01.09.2021 Nora Henriksen   her
2021/1184 20210412 12.04.2021 Utgående brev Skatteetaten - ***** ***** ***** - opplåning av panteobligasjon Skatteetaten   her
2021/1310 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tensio TN As - melding om jordfeil på det elektriske anlegget Øvre Kirkåsen 8 måler 6970631400963545 Tensio TN As   her
2020/6410 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tensio TN A - varsel om frakobling av elektrisk anlegg pga manglende utbedring av feil/mangler - anleggsid 1090320-001 - Doktorvegen 9 Tensio TN As   her
2021/884 20210412 12.04.2021 Utgående brev 108/19 - Helge og Heidi M. Jørgensen - Ferdigattest for anneks. Helge Jørgensen   her
2020/5640 20210412 12.04.2021 Utgående brev Nærøysund kommune - Vedtak - Tildeling kulturmidler 2020 Gjallarhorn Musikkforening m.fl.   her
2021/972 20210412 12.04.2021 Utgående brev 210/193 - Bjørg Sofie Lauvskog - Svar på søknad om installering av kommunal vannmåler i bolig på gnr 210 bnr 193 Bjørg Lauvskog   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Gerd Sandøy - arbeidsavtale på pensjonistvilkår i perioden 01.03.2021 - 31.12.2021 Gerd Annie Sandøy   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Torild Finseth - arbeidsavtale på pensjonistvilkår i perioden 01.03.2021 - 31.12.2021 Torild Marie Helmersen Finseth   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Elin Wannebo - arbeidsavtale på pensjonistvilkår i perioden 01.03.2021 - 31.12.2021 *****   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Anna Øien - arbeidsavtale på pensjonistvilkår i perioden 01.03.2021 - 31.12.2021 Anna Mathilde Øien   her
2021/342 20210412 12.04.2021 Utgående brev 14/556 - Birger Smevik-Marøy Næringsutvikling AS - Tinglyst Matrikkelbrev Marøya Næringsutvikling As m.fl.   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Ida Kristine Bull - arbeidsavtale 83,97 % stilling som helsefagarbeider i perioden 01.03.2021 - 28.02.2022 ved ft hjemmebaserte tj, Sjøsiden Ida Kristine Bull   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Lisbeth Kvarsvik - arbeidsavtale 85,45 % stilling som helsefagarbeider i perioden 01.03.2021 - 28.02.2022 ved ft. hjemmebaserte tj, Sjøsiden Lisbeth Kvarsvik   her
2021/943 20210412 12.04.2021 Utgående brev Boreal Sjø AS avd. Minol - Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak-drivstofftank, Fossaveien 15, Rørvik. Frode Grønnevik   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Heidi Tangen - arbeidsavtale 80,59 % stilling som helsefagarbeider i perioden 01.03.2021 - 28.02.2022 ved ft. hjemmebaserte tj. Sjøsiden Heidi Tangen   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Synnøve Valø - arbeidsavtale 94,22 % stilling i perioden 01.03.2021 - 28.02.2022 ved ft. hjemmebaserte tj, Sjøsiden Synnøve Valø   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Inger Wannebo - arbeidsavtale 85,56 % stilling i perioden 01.03.2021 - 28.02.2022 ved ft. hjemmesbaserte tj, Sjøsiden Inger Wannebo   her
2021/983 20210412 12.04.2021 Utgående brev 62/19/111 - Nærøysund kommune - Tillatelse til innløsning av festetomt 62 / 19 / 111 for parsell til bolighus NÆRØYSUND KOMMUNE   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Jinnelyn Garcia Rosendal - arbeidsavtale 60 % stilling som assistent ved ft. Sjøsiden i perioden 01.03.2021 - 28.02.2022 Jinnelyn Garcia Rosendal   her
2021/27 20210412 12.04.2021 Utgående brev Jan Roger Nilsen - arbeidsavtale 100 % stilling i perioden 31.03.2021 - 20.06.2021 ved ft. Miljøtjenesten avd. Rørvik Jon Roger Nilsen   her
2021/1292 20210409 09.04.2021 Inngående brev Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB - forslag til ny forskrift om pyrotekniske artikler - høring Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB   her
2021/1294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - høring - endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte - høringsfrist 10.05.2021 Postmottak HOD   her