eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/54 20210126 26.01.2021 Utgående brev KS - Skatteoppkrever - forespørsel til KS om valgrett og saksbehandling av denne KS medlemsservice   her
Ingen tilgang 20210126 26.01.2021 Utgående brev Vedtak tilsetting 4 X 100% stilling som sykepleier ved Rørvik Sykestue, ledig fra 15.12.2019, videreføring av sak 2019/1076, ID 533 Ann Veronika Nygård Eidshaug m.fl.   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Inngående brev Skatteetaten - Orientering fra Skattetaten - kontaktperson lønnsområdet og hensiktsmessighetsvurderinger Skatteetaten   her
2020/2222 20210126 26.01.2021 Utgående brev Heidi Jacobsen - Godkjenning av jordleieavtale 2/11 Egil Fallmyr m.fl.   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** Referat fra drøftingsmøte fredag 17.01.2020 vedrørende overføringsprosess av de kommunale skatteoppkreverne til skatteetaten. *****   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Inngående brev Euro Confirmit - Tilgang til kommuneportal for kartlegging av ansatte med skatteoppkreveroppgaver euro.confirmit   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Inngående brev Skatteetaten - Overføring av skatteoppkreverfunksjonen - geografiske kontaktpersoner Skatteetaten   her
2020/2222 20210126 26.01.2021 Utgående brev Jarle Skålvik - Godkjenning av jordleieavtale 5/3 Jarle Skålvik m.fl.   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Inngående brev InnovArena - Høringssvar på Strategisk Næringsplan YN 2020-30 InnovArena   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Inngående brev Innovasjon Namdal - PKom og Val FoU - Høringssvar på Strategisk Næringsplan YN 2020-30 Innovasjon Namdal   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Inngående brev Museet Midt IKS - Høringssvar på Strategisk Næringsplan YN 2020-30 Museet Midt IKS   her
2020/2222 20210126 26.01.2021 Utgående brev Jarle Skålvik - Avtale om leie av jord - 5/3 Jarle Skålvik m.fl.   her
2020/2222 20210126 26.01.2021 Utgående brev Harald H. Valø - Godkjenning av jordleieavtale 275/6 Harald H Valø   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Inngående brev Skatteetaten - Nyhetsvarsel nr 22 fra skatteetaten.no/skatteoppkrever - Overføringstidspunkt vurderes med bakgrunn i koronavirus Skatteetaten   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Inngående brev Skatteetaten - Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjon blir 01.11.2020 Skatteetaten   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Inngående brev Skatteetaten - Endret virkningsdato for virksomhetsoverdragelsen av skatteoppkreverne, orientering om bl.a lønn og feriepenger Skatteetaten   her
2020/4626 20210126 26.01.2021 Inngående brev Namdal Entreprenørtjenester As - kommentarer til sak 2020/4626-6 - varsler ifbm. tomteopparbeidelse ved O.P. Fjær Eiendom As - 2/73 Namdal Entreprenørtjenester AS   her
2021/273 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sjøfartsregisteret - samtykke til ytterligere pant: ***** ***** ***** Sjøfartsdirektoratet   her
2021/323 20210126 26.01.2021 Inngående brev Enova SF - bekreftelse på endring av tilskuddsmottaker - prosjekt 19/12952 Ladestasjoner i Kystbyen Rørvik Enova SF   her
2020/1247 20210126 26.01.2021 Utgående brev Trøndelag fylkeskommune - vedr. tomt til Ytre Namdal videregående skole YNVS - ny skisse til arealdisponering - 210/696 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/2056 20210126 26.01.2021 Utgående brev Silje Østrem - svar på spørsmål vedr. karatetrening under Covid-19 Silje Østrem   her
2021/375 20210126 26.01.2021 Inngående brev Helsedirektoratet - Rundskriv IS-3/2021 - kriteriedata for inntektssystemet 2022 - innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene - frist 15.04.2021 Helsedirektoratet   her
2021/376 20210126 26.01.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - spørreundersøkelse fra Statped om tilrettelagte læremidler - svarfrist 05.02.2021 Utdanningsdirektoratet   her
2021/356 20210126 26.01.2021 Inngående brev Maren Arnø - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving av driftsbygning - 17/2 Maren Arnø   her
2021/377 20210126 26.01.2021 Inngående brev Leiekontrakt bolig Nærøysund kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/3235 20210126 26.01.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - oversendelse av avtaledokumenter reisebyråtjenester - Berg Hansen Reisebureau Trondheim AS TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE   her
2020/2222 20210126 26.01.2021 Utgående brev Inge Henriksen - Bertil Nyheim - godkjenning av jordleieavtale - 10/7 - 10/11 Bertil Nyheim m.fl.   her
2020/3297 20210126 26.01.2021 Utgående brev Lars Kirkeby Garstad - høringsbrev vedrørende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl §1-8 for planlagt oppføring av fritidsbolig - 237/1 og 237/4 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Tore Meland Tetli - arbeidsavtale 70,42% midlertidig stilling ved rus- og psykisk helse i perioden 01.02.2021 - 31.07.2021 - denne avtalen erstatter avtale med ref; 21/27-19 Tore Meland Tetli   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Benedicte Hansson - arbeidsavtale 50% midlertidig stilling ved NAV Nærøysund i perioden 01.01.2021 - 19.05.2021 Benedicte Hansson   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Utgående brev Leka kommune - Rullering av Strategisk Næringsplan 2020-2030 LEKA KOMMUNE   her
2020/5820 20210126 26.01.2021 Utgående brev June Vollum Lian - Rammeavtale som tilkallingsvikar som assistent ved Hjemmesykepleien Kolvereid i perioden 18.01.2021 - 18.06.2021 June Vollum Lian   her
2020/5820 20210126 26.01.2021 Utgående brev Johanne Setran - Rammeavtale som tilkallingsvikar som assistent ved NBBS 1 Akutt/Rehab i perioden 01.02.2021 - 31.07.2021 Johanne Setran   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Tore Meland Tetli - arbeidsavtale vikariat 70,42 % stilling ved miljøtjenesten i perioden 01.02.2021 - 31.07.2021 Tore Meland Tetli   her
2020/1492 20210126 26.01.2021 Utgående brev Andreas U. Sørensen - svar på søknad om plass i skolefritidsordningen - SFO for to gutter i vinterferien 2021 - 3 dager Andreas Sørensen   her
2020/6521 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innvilget søknad om endring av skolested ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Helene Moe - arbeidsavtale 10% midlertidig stilling ved NBBS 1 i perioden 01.01.2021 - 01.04.2021 Helene Moe   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Marianne Vean Eiden - arbeidsavtale 20,6% midlertidig stilling ved miljøtjenesten i perioden 15.01.2021 - 30.06.2021 Marianne Vean Eiden   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Karin Olsvik - arbeidsavtale 21,60% fast rekrutteringsstilling ved Rørvik sykestue - tiltredelse 29.01.2021 Karin Olsvik   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Sunniva Pettersen - arbeidsavtale 28,17% midlertidig stilling ved Rørvik sykestue i perioden 01.01.2021 - 31.03.2021 Sunniva Pettersen   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Anna Elisabeth Skotvik - arbeidsavtale 90% fast stilling ved Helse og mestring fra 01.03.2021 - økt stilling med 24,53% i helse og mestring Anna Elisabeth Skotvik   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Lene Bjørgan - arbeidsavtale 100% midlertidig stilling som fysioterapeut ved helse og mestring i Nærøysund kommune i perioden 11.01.2021 - 11.04.2021 Lene Merete Bjørgan   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Bente Finnestrand - arbeidsavtale 50% midlertidig stilling som koordinator ved helse og mestring i perioden 01.01.2021 - 28.02.2021 Bente Finnestrand   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Sunniva Horsberg - arbeidsavtale 73,65% midlertidig stilling ved miljøtjenesten, Kolvereid i perioden 10.01.2021 - 30.06.2021 Sunniva Horsberg   her
2020/5897 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** - Svar på søknad om redusert foreldrebetaling SFO *****   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Irene Mortensen - arbeidsavtale 51,3% midlertidig stilling ved miljøtjenesten i perioden 10.01.2021 - 30.07.2021 Irene Mortensen   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Anne Margrethe Roaldsvik - arbeidsavtale 30% midlertidig stilling som assistent ved Miljøtjenesten i perioden 10.01.2021 - 30.07.2021 Anne Margrethe Roaldsvik   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Grete Røbergvik - arbeidsavtale 21,83% midlertidig stilling som assistent i perioden 10.01.2021 - 30.07.2021 Grete Røbergvik   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev Linn Furre Holm - arbeidsavtale 19,72% midlertidig stilling som vernepleier ved miljøtjenesten i perioden 10.01.2021 - 30.07.2021 Linn Furre Holm   her
2021/27 20210126 26.01.2021 Utgående brev May Britt Hamland - arbeidsavtle 15% midlertidig stilling som hjelpepleier ved miljøtjenesten, Kolvereid i perioden 10.01.2021 - 30.07.2021 May Britt Hamland   her
2021/270 20210126 26.01.2021 Utgående brev 240/3 - Bekreftelse på registrert egenerklæringsskjema angående Line Jensvang og Roger Halvorsen - gnr 240 bnr 3 Tor Albert Ludvigsen   her
2020/5820 20210126 26.01.2021 Utgående brev Papada Valland - Rammeavtale som tilkallingsvikar som assistent ved NBBS 1 Akutt Rehab i perioden 01.02.2021 - 31.07.2021 Papada Valland   her
2020/2299 20210126 26.01.2021 Inngående brev Arkivverket - påminnelse - oppfølging av tilsyn med Vikna 17.04.2018 Arkivverket   her
2020/1031 20210126 26.01.2021 Inngående brev Arkivverket - påminnelse - oppfølging av tilsyn med Nærøy kommune - 29.11.2018 Arkivverket   her
2020/6609 20210126 26.01.2021 Inngående brev NTNU Vitenskapsmuseet - uttalelse til førstegangsbehandling - indre endring - Marøystrand Næringsområde - kulturminner under vann NTNU Vitenskapsmuseet   her
2020/54 20210126 26.01.2021 Utgående brev Skatteoppkrever - overføringsprosess av de kommunale skatteoppkreverne til skatteetaten 2020 - Innkalling til drøftingsmøte fredag 17.01.2020 Gretha Fosseng m.fl.   her
2021/383 20210126 26.01.2021 Inngående brev Karina Brandtzæg og Stian Johansen - søknad om motorferdsel i utmark vintersesong 2021-2024 Karina Brandtzæg og Stian Johansen   her
2021/382 20210126 26.01.2021 Inngående brev 99/64 - Kai-Roger Johnsen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 99 bnr 64 - eierandel 1/2 Kai-Roger Johnsen   her
2020/5820 20210126 26.01.2021 Utgående brev Signy Amalie Tangen - Rammeavtale som tilkallingsvikar som assistent ved NBBS 1 Akutt/Rehab i perioden 01.02.2021 - 31.07.2021 Signy Amalie Tangen   her
2020/5820 20210126 26.01.2021 Utgående brev Emilie Wahl - rammeavtale som tilkallingsvikar som pleiemedarbeider ved NBBS 1 Akutt/Rehab i perioden 01.01.2021 - 30.06.2021 Emilie Wahl   her
2020/5820 20210126 26.01.2021 Utgående brev Randi Taraldsen - Rammeavtale som tilkallingsvikar som pleiemedarbeider ved NBBS 1 Bokollektivet fom 01.02.2021 tom 31.7.2021 Randi Taraldsen   her
2020/2837 20210126 26.01.2021 Inngående brev Nærøysund Eiendomsutvikling As - søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - grunnarbeid og VVA - 210/1646 Nyvegen 34 Trønderplan As   her
2020/6609 20210126 26.01.2021 Inngående brev Kystverket - Uttalelse til mindre reguleringsendring av Marøystrand Næringsområde - Nærøysund kommune - Trøndelag fylke Kystverket   her
2020/3297 20210126 26.01.2021 Inngående brev Statsforvalteren - Vedtak i klagesak - Klage - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom og oppføring av fritidsbolig - Nærøysund 237/1 - 4 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG   her
2020/5638 20210126 26.01.2021 Utgående brev Per Harald Lillesul - arbeidsavtale 100% fast stilling ved kommunalteknikk i Nærøysund kommune Per Harald Lillesul   her
2021/382 20210126 26.01.2021 Inngående brev 99/64 - Wenche Elisabeth Finseth - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 99 bnr 64 - eierandel 1/2 Wenche Elisabeth Finseth   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Utgående brev InnovArena - Høringssvar fra InnovArena tatt til etterretning InnovArena   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Utgående brev Visit Namdalen - tilbakemelding på høringsinnspill NKNF m.fl.   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Utgående brev Museet Midt - Tilbakemelding på Høringsinnspill - Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal 2020-2030 Museet Midt   her
2020/586 20210126 26.01.2021 Utgående brev iNamdalen svar på innspill datert 2020.01.24 - Strategisk næringsplan-felles høringsinnspill iNamdalen   her
2020/403 20210126 26.01.2021 Inngående brev Nasjonalbiblioteket - rapportering av statistikk for bibliotek i grunnskolen for 2020 Nasjonalbiblioteket   her
2020/3468 20210126 26.01.2021 Inngående brev Vestre Nærøy - rådyr felling 2020 Vestre Nærøy   her
2020/5030 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** takker nei til tilbud om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1492 20210126 26.01.2021 Utgående brev Eva Jeanette Christine Arnøy - svar på søknad om plass i skolefritidsordningen - SFO ved Nærøysundet skole fra 01.02.2021 for Matteus Johnson Eva Jeanette Christine Arnøy   her
2020/146 20210125 25.01.2021 Inngående brev Kommunal Rapport - spørsmål til kommunedirektør/rådmann om formuesskatt Kommunal Rapport   her
2021/367 20210125 25.01.2021 Inngående brev Adrian-Alexander Frelsøy Eidsmo - søknad om sommerjobb ved park- og grønt-avdelingen i Nærøysund kommune sommeren 2021 Adrian A Frelsøy Eidsmo   her
2020/735 20210125 25.01.2021 Inngående brev KS - påminnelse - spørreundersøkelse: kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt Deloitte As   her
2021/22 20210125 25.01.2021 Inngående brev Abdullah Yalcin - åpen søknad på jobb i Nærøysund kommune Abdullah Yalcin   her
2021/370 20210125 25.01.2021 Inngående brev Miljødirektoratet - forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser fra 2022 - veiledning til kommuner Miljødirektoratet   her
2020/4111 20210125 25.01.2021 Inngående brev 62/395 - Jan Eirik Wedde - melding om montering av vannmåler den 22.01.2021 i bolighus i Ringvegen 13 - gnr 62 bnr 395 - Marianne og Olav Wendelbo Jan Eirik Wedde   her
2021/22 20210125 25.01.2021 Inngående brev Mar Martos - åpen søknad på jobb i Nærøysund kommune Mar Martos   her
2021/371 20210125 25.01.2021 Inngående brev Nzimirro Adam Obiora - studerer Siviløkonomi med Masteroppgave - forespørsel om å skrive masteroppgave om deres virksomhet Nzimirro Obiora   her
2020/735 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - opplæring til elever som er hjemme - gult nivå Utdanningsdirektoratet   her
2020/735 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - ekstra tiltak i skolen ved mistanke om den engelske virusvarianten Covid-19 Utdanningsdirektoratet   her
2020/456 20210125 25.01.2021 Utgående brev NAV Registerforvaltning - søknad om tilgang til AA-registeret fra Nærøysund kommune NAV Registerforvaltning   her
2020/735 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - ekstra tiltak i barnehagen ved mistanke om den engelske virusvarianten Covid-19 Utdanningsdirektoratet   her
2020/735 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - rødt nivå for barnehager og skoler i Oslo, Follo-regionen og Indre Østfold - Covid-19 Utdanningsdirektoratet   her
2021/367 20210125 25.01.2021 Inngående brev Alicia Bertilsson - Sofie Fogelkvist - Sara Hansson - Mona Soltanmohammadi og Sigrid Johnsson - søknad om sommerjobb som sykepleiere i Nærøysund kommune sommeren 2021 Alicia Bertilsson m.fl.   her
2020/5542 20210125 25.01.2021 Inngående brev Avonova Helse (Stamina) - bistand med det viktige Covid-19 vaksineringsarbeidet Kristin Wist   her
2020/1755 20210125 25.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** underskrevet drøftingsreferat *****   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til XR 65708 SKYTTEL AS   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til XR 65707 SKYTTEL AS   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til XR 64459 SKYTTEL AS   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til XR 69055 SKYTTEL AS   her
2021/359 20210125 25.01.2021 Inngående brev 47/5 Olav Løvseth - søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse for nytt naust - 47/5 Bursvika Studio My - Sivilarkitekt Håvard Eide   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til XR 69319 SKYTTEL AS   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til XR 64307 SKYTTEL AS   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til XR 66205 SKYTTEL AS   her
2021/312 20210125 25.01.2021 Inngående brev Skyttel AS - Autopass ferje kort til EB 86552 SKYTTEL AS   her
2020/6575 20210125 25.01.2021 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Program for digitalt dialogmøte mellom Trøndelag fylkeskommune og kommunene i Namdal møte 04.02.2021 Trøndelag fylkeskommune   her