eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/60 20200221 21.02.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud -2019 Helsedirektoratet   her
2020/1286 20200221 21.02.2020 Inngående brev Kulturrom - utlyst tilskudd til kulturaktiviteter 2020 Kulturrom   her
2020/1273 20200221 21.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** - vedr. svar på søknad om kommunal bolig *****   her
2020/483 20200221 21.02.2020 Inngående brev Sametinget Saemiedigkie - uttalelse til søknad om tillatelse til oppføring av enebolig - 98/11 Fjølvika gård Sametinget Saemiedigkie   her
2020/128 20200221 21.02.2020 Inngående brev Sametinget Saemiedigkie - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og PBL ved oppføring av lagerbygg - 221/5 Sametinget Saemiedigkie   her
2020/725 20200221 21.02.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - vurdering av behov for tilleggsutredninger - Slåttvika Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/56 20200221 21.02.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for anlegg av flytebrygge / landgang og etablering av terrasse ved uteområde - 62/110 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/842 20200221 21.02.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til søknad om tilbygg hytte - 71/28 Trøndelag Fylkeskommune   her
2020/197 20200221 21.02.2020 Inngående brev Sametinget Saemiedigkie - uttalelse - høring vedr. søknad om dispensasjon fra PBL for oppføring tilbygg bolig - 44/24 Sametinget Saemiedigkie   her
2020/1293 20200221 21.02.2020 Inngående brev Skreifestivalen SA - søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - næring- og samfunnskonferanse - måltidsarrangement Skreifestivalen SA   her
2020/563 20200221 21.02.2020 Inngående brev Statens kartverk - oversendelse av detaljert program for FDV-årsmøter 2020 - samt rapport og regnskap for 2019 Statens kartverk - Fylkeskartkontoret Trøndelag   her
2020/1291 20200221 21.02.2020 Inngående brev 256/25 - Liv Elin Øigård og Gerhard Skagemo - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 256 bnr 25 - Nærøysund kommune Liv Elin Øigård m.fl.   her
2020/1298 20200221 21.02.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - høring - Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag Fylkeskommune   her
2020/1299 20200221 21.02.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/671 20200221 21.02.2020 Inngående brev Namdal regionråd - oppdatert program komitedag 11.03.2020 i Namdalshagen Namsos - besøk av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag HF - Tor ÅM Namdal regionråd   her
2020/1222 20200221 21.02.2020 Inngående brev Partnerskap Namdal - møtenotat - møtereferat fra årsmøte 05.02.2020 - samt ny revidert partnerskapsavtale Nord Universitet   her
2020/1301 20200221 21.02.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - ***** ***** ***** ***** - oppstart av tilsynssak mot Nærøysund kommune - NAV Nærøysund Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/467 20200221 21.02.2020 Inngående brev Helse Nord-Trøndelag - Avviksskjema samhandlingsavvik E26/2020 NA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Helse Nord-Trøndelag - Sykehuset Namsos   her
2020/1285 20200221 21.02.2020 Inngående brev Lindorff - Bekreftelse på mottatt innkassoopdrag ***** ***** ***** LINDORFF AS   her
2020/841 20200221 21.02.2020 Inngående brev Nancy Ong og Svenn agne Edvardsen - utvidet søknad om igangsettingstillatelse - 33/117 Styrmannsvegen 13 Abelvær gudmundur jonsson arkitektkontor   her
2020/858 20200221 21.02.2020 Inngående brev 14/42 - Arcon Prosjekt AS - oversendelse av gjennomføringsplan og ansvarserklæringer i forbindelse med etablering av slamavskiller og utslipp fra laksefabrikk på gnr. 14 bnr 42 - tiltakshaver SinkabergHansen AS Arcon Prosjekt AS   her
2020/1249 20200221 21.02.2020 Inngående brev Statskog - Kopi av brev til Joachim Brandtzæg - søknad om tillatelse til midlertidig oppsett av viltkamera i Mjøsund statsalmenning STATSKOG SF   her
Ingen tilgang 20200221 21.02.2020 Inngående brev IMDI - ***** ***** ***** - innvilgelse av ekstratilskudd - tilskudd 2 år 1 (2017) IMDI   her
2020/1306 20200221 21.02.2020 Inngående brev NINA - Norsk institutt for naturforvaltning - Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder NINA - Norsk institutt for naturforvaltning   her
2020/456 20200221 21.02.2020 Inngående brev NAV - Melding om vedtak - Tilgang innvilget - Aa-registeret for innkreving av skatt og avgift NAV Aa-registeret   her
2020/1307 20200221 21.02.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - kartleggingsprøver for 1. – 4. trinn våren 2020 Utdanningsdirektoratet   her
2020/197 20200221 21.02.2020 Inngående brev 44/24 - Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse til søknad fra Hjørdis Bøe om dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av tilbygg og ombygging av bestående bolighus på gnr 44 bnr 24 - Seterøya - Nærøysund kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/1308 20200221 21.02.2020 Inngående brev IMDI - ***** ***** ***** - innvilgelse av ekstratilskudd - tilskudd 2 år 1 (2017) IMDI   her
2020/32 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vitaliy Pukish - Søknad på jobb som lærer Vitaliy Pukish   her
2020/32 20200221 21.02.2020 Inngående brev Vitaliy og Larysa - Søknad som organist Vitaliy Pukish   her
2020/535 20200221 21.02.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - 27.02.2020 publiseres de nye læreplanene for utdanningsprogrammet på Vg1 yrkesfag - kort oppsummering av hva som kjennetegner de nye læreplanene Utdanningsdirektoratet   her
2020/916 20200221 21.02.2020 Inngående brev Angelina Lardino Andigan - Søknad feriejobb - Sykehjem Rørvik for perioden 29.06.2020 - 10.08.2020 Angelina Lardino Andigan   her
2020/1310 20200221 21.02.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/938 20200221 21.02.2020 Inngående brev Muhammet Hayati Dagarslan - Søknad feriejobb Oppvekst og familie - Rørvik skole - Assistenter i SFO - barne og ungdomsarbeider Muhammet Hayati Dagarslan   her
2020/1312 20200221 21.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/928 20200221 21.02.2020 Inngående brev Sevde Nur Dagarslan - Søknad feriejobb - Helse og velferd - Legekontor Rørvik og Kolvereid ved sentralbord-lab for perioden 15.06.2020 - 09.08.2020 Sevde Nur Dagarslan   her
2020/1313 20200221 21.02.2020 Inngående brev Viteq AS - Elsikkerhetsdokumentasjon - samsvarserklæring -Rørvik skole Viteq As   her
2020/1120 20200221 21.02.2020 Inngående brev Skatteetaten - kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nærøy kommune Skatteetaten   her
2020/1313 20200221 21.02.2020 Inngående brev Viteq AS - Elsikkerhetsdokumentasjon - samsvarserklæring - Rørvik svømmehall Viteq As   her
2020/1120 20200221 21.02.2020 Inngående brev Skatteetaten - kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Vikna kommune Skatteetaten   her
2020/934 20200221 21.02.2020 Inngående brev Amien Ghazi - Søknad feriejobb - Teknisk - Byggdrift - Vaktmestertjenesten assistenter for perioden 01.06.2020 - 31.08.2020 Amien Oklah Ghazi   her
2020/936 20200221 21.02.2020 Inngående brev Esther Museme - Søknad feriejobb - Teknisk - Byggdrift - Vaktmestertjenesten assistenter Kolvereid - for perioden 15.06.2020 - 15.07.2020 Esther Nyakabi Museme   her
2020/1314 20200221 21.02.2020 Inngående brev Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - kostra - selvkost MNA og kommuner 2019 Midtre Namdal Avfallsselskap IKS   her
2020/916 20200221 21.02.2020 Inngående brev Alain Museme Mwepa Søknad feriejobb Sykehjem Kolvereid for perioden 15.05.2020 - 09.08.2020 Alain Museme Mwepa   her
2020/1216 20200221 21.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om avløsertilskudd ved sykdom 191219-130220 *****   her
2020/1234 20200221 21.02.2020 Inngående brev Eiternes Ved - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket / tilskudd til avløsning ved ferie og fritid høsten 2019 - 100/8 Eiternes Ved   her
2020/1235 20200221 21.02.2020 Inngående brev Lise Juul Mortensen - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid høsten 2019 - 239/1 Lise Juul Mortensen   her
2020/1237 20200221 21.02.2020 Inngående brev Jan Oven Gravseth - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid høsten 2019 - 234/5 Jan Oven Gravseth   her
2020/1239 20200221 21.02.2020 Inngående brev Hamland Bjørnar Torsvik - søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid høsten 2019 - 30/2 Hamland Bjørnar Torsvik   her
2020/1243 20200220 20.02.2020 Inngående brev NOKU - Norsk Kulturforum Trøndelag - innkalling til ekstraordinært årsmøte - gjennomføres per e-post - frist for tilbakemelding til valgkomiteen er 04.03.2020 Norsk Kulturforum Trøndelag   her
2020/1243 20200220 20.02.2020 Inngående brev NOKU - Norsk Kulturforum Trøndelag - invitasjon til informasjonsmøte om Kreativt Europa og EØS i Trøndelag - påmeldingsfrist 12.03.2020 og invitasjon til kommunekonferansen 2020 - påmeldingsfrist 11.03.2020 NOKU - Norsk Kulturforum Trøndelag   her
2020/459 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ann Helen Ulsund - Avlysing av rettighet i Nærøysund kommune gnr 255 bnr 81 - Rettighetshaver Ytre Vikna Idrettslag Ann Helen Ulsund   her
2020/1245 20200220 20.02.2020 Inngående brev ***** ***** - klage på helsetjeneste *****   her
2020/1230 20200220 20.02.2020 Inngående brev Borettslaget Sjøhaugen Rørvik - Dato for ordinær generalforsamling 31.03.2020 og frist for saker 20.02.2020 BORETTSLAGET SJØHAUGEN RØRVIK   her
2020/1240 20200220 20.02.2020 Inngående brev Anita P og Steinar Moe - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 277 bnr. 2 Anita P og Steinar Moe   her
2020/1247 20200220 20.02.2020 Utgående brev 210/696 - Trøndelag fylkeskommune - forslag til ny eiendomsgrense for YNVS - Ytre Namdal videregående skole - gnr 210 bnr 696 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/1240 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt landbrukseiendom mellom Anita P og Steinar Moe og Jostein Williksen ihht fullmakt Anita P og Steinar Moe   her
2020/1242 20200220 20.02.2020 Inngående brev Greta Karine Juul og Roy Aksel Dalen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 33 bnr xx Greta Karine Juul og Roy Aksel Dalen   her
2020/1248 20200220 20.02.2020 Inngående brev 131/39 - Tommy Andre Wennevik - tilbakeføring av eiendommen gnr 131 bnr 39 - Foldereid kai Tommy Andre Wennevik   her
2020/1249 20200220 20.02.2020 Inngående brev Joachim Brandtzæg - søknad om tillatelse til midlertidig oppsett av viltkamera i Mjøsund statsalmenning Joachim Johansen Brandtzæg   her
2020/393 20200220 20.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Klage på varsel for endring av bolig *****   her
2020/529 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/1244 20200220 20.02.2020 Inngående brev kesmannen i Trøndelag - avslutning av tilsynssak etter sosialtjenesteloven mot Vikna kommune ( nå Nærøysund kommune ) Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/393 20200220 20.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Bekreftelse at klage på endring av kommunal bolig er mottatt *****   her
2020/1246 20200220 20.02.2020 Inngående brev Otto Moe AS - oppfordring til EU kontroll for Ford Focus XR 61204 Otto Moe AS   her
Ingen tilgang 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kirsti Pettersen - takker nei til 61% fast natt som sykepleier ved Rus og psykisk helse, Rørvik i Nærøysund kommune Kirsti Pettersen   her
2020/936 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fudha Ibrahim Abou Shilla - ettersendelse av attester og kompetansebevis Fudha Ibrahim Abou Shilla   her
2020/715 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fudha Aboushilla - Søknad på utlyst renholdstilling Fudha Aboushilla   her
2020/1253 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ferjekroa AS - søknad om serveringsbevilling Ferjekroa AS   her
2020/1253 20200220 20.02.2020 Inngående brev Ferjekroa AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling Ferjekroa AS   her
2020/722 20200220 20.02.2020 Inngående brev Amfi Drift AS - vedr. leiekontrakt ved Skippergata 1 - Leia senteret Amfi Drift AS   her
2020/1238 20200220 20.02.2020 Inngående brev Mattilsynet - Bekreftelse på etterkommet vedtak - med kommentarer til løsninger og framdrift MATTILSYNET   her
2020/1258 20200220 20.02.2020 Inngående brev Uloba - rapport til bruk for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester påløpt i 2019 Uloba - Independent Living Norge SA   her
Ingen tilgang 20200220 20.02.2020 Inngående brev 202/18 - Statens vegvesen - Kopi av brev til Arkitektkontoret Blom AS - Statens vegvesens uttalelse til oppstart av regulering Holmen Boligtun gnr 202 bnr 18 i Nærøysund kommune STATENS VEGVESEN   her
2020/1233 20200220 20.02.2020 Inngående brev Komposium utvikling AS - Signert avtale om forlengelse av bistand fra Komposium Utvikling AS til prosjektet Smart bygging av omsorgsboliger for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 KOMPOSIUM UTVIKLING AS   her
2020/318 20200220 20.02.2020 Inngående brev Politistasjonene i Namdal - ***** ***** - heving av sak Politistasjonen i Namdal   her
2020/1232 20200220 20.02.2020 Inngående brev Pubdrift Rørvik AS - Rederiet Pub & Bar - Søknad om fornyelse av serverings- og skjenkebevilling - Skippergata 11 - 7900 Rørvik PUBDRIFT RØRVIK AS   her
2020/1257 20200220 20.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om fritak for kommunale gebyrer - ***** *****   her
2020/1189 20200220 20.02.2020 Inngående brev Statens vegvesen - revisjon av veglister for fylkes- og kommunale veger Statens vegvesen   her
2020/1263 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kystverket - kopi av etterspurt dokument fra vårt arkiv - 62/14 Kystverket   her
2020/1263 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kystverket - kopi av etterspurt dokument fra vårt arkiv - 62/14 Kystverket   her
2020/1263 20200220 20.02.2020 Inngående brev Kystverket - kopi av etterspurt dokument fra vårt arkiv - 62/14 Kystverket   her
2020/1172 20200220 20.02.2020 Inngående brev Skeie Bygg As - Nabovarsel - Bikuben Friluftsbarnehage AS - 210/126 - 210/1718 SKEIE BYGG AS   her
2020/1016 20200220 20.02.2020 Inngående brev 1/68 - Skeie Bygg AS - søknad om ferdigattest for fritidsbolig på gnr 1 bnr 68 - Torstadsvegen 92 - 7940 Ottersøy - Nærøysund kommune - tiltakshavere Linda Rosø og Ole Johan Laukvik SKEIE BYGG AS   her
2020/641 20200220 20.02.2020 Inngående brev Rørvik Juniorkorps - utbetalingsanmodning - Innvilget søknad om støtte til prosjekt "Korpsleik" (KUF sak 19/19) Inge Ofstad   her
2020/1256 20200220 20.02.2020 Inngående brev 227/52 - Kim Ulsund - søknad om midlertidig brukstillatelse for bolighus på gnr 227 bnr 52 - Åsvikveien 118 - Rørvik - Nærøysund kommune Kim Ulsund   her
2020/1264 20200220 20.02.2020 Inngående brev 266/24 - Kent Are Kvisterø - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg til bolighus og garasje - naust og grillhus på gnr 266 bnr 24 - Ramstadlandveien 404 - Rørvik - Nærøysund Kent Are Kvisterø   her
2020/608 20200220 20.02.2020 Inngående brev Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret - Næring i Ytre Namdal IKS REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND   her
2020/1272 20200220 20.02.2020 Inngående brev ***** ***** - bekreftelse ***** ***** ***** på tapt arbeidsfortjeneste ved møter i formannskap og kommunestyre for Nærøysund kommune *****   her
2020/1265 20200220 20.02.2020 Inngående brev Bikuben Friluftsbarnehage AS - Ansvarlig søker Skeie Bygg AS - Søknad om igangsettingstillatelse - Barnehage - Margit Moes veg 2 - 7900 Rørvik - gnr 210 bnr 1718 - Nærøysund SKEIE BYGG AS   her
2020/146 20200220 20.02.2020 Inngående brev NRK - vedr. innsyn reisetid grunnskole og spørsmål om hvor mange skoler som er lagt ned i perioden 2009 - 2019 NRK   her
2020/1283 20200220 20.02.2020 Utgående brev MediLink Software - Informasjon om organisasjonsendringer i Vikna kommune MEDILINK SOFTWARE AS   her
2020/1283 20200220 20.02.2020 Utgående brev MediLink Software - Informasjon om organisasjonsendringer i Nærøy kommune MEDILINK SOFTWARE AS   her
2020/1280 20200220 20.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om bostøtte *****   her
Ingen tilgang 20200220 20.02.2020 Inngående brev Odd Strand - søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Bruksendring fra bolig til fritidsbolig - gnr. 275 bnr.13 Odd Strand   her
2020/865 20200220 20.02.2020 Inngående brev 81/78 - 81/91 - Statens kartverk - dokumentet kan ikke tinglyses - sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gnr 81 bnr 91 - 81/91 slås sammen med gnr 81 bnr 78 Kartverket   her
2020/1013 20200220 20.02.2020 Inngående brev SIGN As - Nærøysund Arena - gjennomføringsplan - 62/19 Sentrumsgata 14 SIGN As   her
2020/1036 20200220 20.02.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - rapport etter tilsyn med legevaktordningen i Namdalen LiNa 25.11.19-28.11.19 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/322 20200220 20.02.2020 Utgående brev Overhalla Hus As - opsjonsavtale boligfelt Odden / Rønningen - 62/14 NESO   her
Ingen tilgang 20200219 19.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak - valg av styrer, råd og utvalg 2019-2023 - NTEs eiermøte Amund Hellesø m.fl.   her