Postliste RSS fra innsyn.naroysund.kommune.no. http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.naroysund.kommune.no Filtrering: Tittel: Circle K Norge AS - nytt kort til Mitsubishi Space Star - XR 59873 Avs/Mot: Circle K Norge AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Circle K Norge AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18285/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: Circle K Norge AS - Nytt kort til Peugeot 308 - XR 65706 - gyldig til 09/25 Avs/Mot: Circle K Norge AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Circle K Norge AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18284/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: ***** ***** ***** Tilbud om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18279/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: Fylkesmannen i Trøndelag - Signert vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 for ***** ***** Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18122/2020 | Avdeling: Miljøtjenesten | Tittel: Rørvik Rotary klubb - søknad om fritak for å betale byggesaksgebyr Avs/Mot: Røvik Rotary klubb http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røvik Rotary klubb | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18310/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18281/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: Meca Veihjelp - Tilbud om årlig service på RA 45257 Avs/Mot: Bilverkstedkjeden MECA http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bilverkstedkjeden MECA | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18283/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: Jorun K. Arnøy - situasjonskart - gnr 14 bnr 110 Avs/Mot: Jorun K. Arnøy http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorun K. Arnøy | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18276/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: ***** ***** ***** Tilbud om om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18277/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18280/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: 210/1499 - Bernt Ivar Ulsund - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 210 bnr 1499 Avs/Mot: Bernt Ivar Ulsund http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Ivar Ulsund | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18294/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: 210/1623 - Havnegata 8X AS - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 210 bnr 1623 Avs/Mot: HAVNEGATA 8X AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAVNEGATA 8X AS | Journaldato: 18.09.2020 | Journalnr: 18296/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: VG - innsynsbegjæring - innkjøp av smittevernutstyr under corona-krisen fra 01.03.2020 til dags dato Avs/Mot: VG - Verdens Gang AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG - Verdens Gang AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18246/2020 | Avdeling: Fellestjenesten | Tittel: Vidar Bakke - svar på spørsmål vedr. karantene for tyske borgere som kommer til Norge - Nærøysund som fisketurister Avs/Mot: Vidar Bakke http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Bakke | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18264/2020 | Avdeling: Helse og Mestring | Tittel: Hanna Pernille Williksen - Søknad som assistent i Helsesektoren Avs/Mot: Hanna Pernille Williksen http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Pernille Williksen | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18252/2020 | Avdeling: HR | Tittel: Svein O. Nilsen - vedr. utbedring av septiktank i Nordveien 333 Avs/Mot: Svein O. Nilsen http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein O. Nilsen | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18251/2020 | Avdeling: Kommunalteknikk | Tittel: AtB AS - Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - diskusjonsgrunnlag til dialogmøter med kommunene den 07.10.2020 - Ytre Namdal Avs/Mot: AtB AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18257/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Tilsetting - Nærøysund deltidsbannvesen, Kolvereid - brannkonstabler - søknadsfrist 15.05.2020 Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18119/2020 | Avdeling: HR | Tittel: KLP Banken AS - fastsettelse av ny rente lån nr. 8317.50.00995 Avs/Mot: KLP BANKEN AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP BANKEN AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18238/2020 | Avdeling: Økonomi | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om skoleskyss - skolerute 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18265/2020 | Avdeling: Oppvekst og familie | Tittel: ***** ***** ***** Søknad om skoleskyss - skolerute 2020/2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18263/2020 | Avdeling: Oppvekst og familie | Tittel: 210/1447 - Skipsleie Borettslag - spørsmål om møte for hjelp til søknaden om fjerning av støttemur på gnr 210 bnr 1447 - Strandgata 23 Avs/Mot: Skipsleie Borettslag http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skipsleie Borettslag | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18260/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: 74/37 - Olav Nubdalseng - Høring - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av naust - gnr 74 bnr 37 - Falletvegen 303 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18104/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Tensio TN AS - etterkalkyle av anleggsbidrag - T09310 Austafjord skole - ny barnehage - ID29969 - differanse vil bli fakturert Avs/Mot: Tensio TN AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tensio TN AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18245/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: DSB - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - tilsynsaksjon - avfallsanlegg - lenke til foredrag og utkast til spørreundersøkelse - endelig frist for rapportering 30.11.2020 Avs/Mot: DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18253/2020 | Avdeling: Brann | Tittel: ***** ***** ***** Tilbud om leie av bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18270/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: ***** ***** ***** takker ja til tilbud om leie av kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18224/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: 57/79 - Trøndelag fylkeskommune - uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av ny hytte - gnr 57 bnr 79 Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18193/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Høylandet Auto AS - påminnelse om EU-godkjenning innen 31.10.2020 Avs/Mot: Høylandet Auto AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Høylandet Auto AS | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18197/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: 202/1 - Frode Willy Hansen - etterlysing av svar vedr. søknad, datert 03.08.2020, om fradeling av eksisterende våningshus på gnr 202 bnr 1 til egen parsell Avs/Mot: Frode Willy Hansen http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/18257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Willy Hansen | Journaldato: 17.09.2020 | Journalnr: 18248/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan |