Postliste RSS fra innsyn.naroysund.kommune.no. http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/ Rss fra innsyn.naroysund.kommune.no Filtrering: Tittel: Trøndelag fylkeskommune - uttalelse – det fremmes innsigelse til begrenset høring - reguleringsplan for Marøyvollen i Nærøysund kommune Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5284/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: 210/1526 - proESS AS - Høring - endring av reguleringsplan - Område B18 Nydalen gnr 210 bnr 1526 mfl - Del av reguleringsplan for Alfheim - Kvernhusbekken - Rørvik Nærøysyn kommune - Høringsfrist 14.04.2020 Avs/Mot: PROESS AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROESS AS | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5281/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Inger Laugen - søknad helsefagarbeider Rørvik Avs/Mot: Inger Laugen http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Laugen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5310/2020 | Avdeling: HR | Tittel: Fylkesmannen i Trøndelag - tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering - studieåret 2019/2020 Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5279/2020 | Avdeling: Oppvekst og familie | Tittel: Steinar Skaftnesmo - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 – 63/5 Avs/Mot: Steinar Skaftnesmo http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Skaftnesmo | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5286/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: Einar Bredesen - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 – 6/8 Avs/Mot: Einar Bredesen http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Bredesen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5295/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: Hunnestad Gård Siw Hildegunn Buvarp-Lauritzen - vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 – 253/5 Avs/Mot: Hunnestad Gård Siw Hildegunn Buvarp-Lauritzen http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hunnestad Gård Siw Hildegunn Buvarp-Lauritzen | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5290/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: 16/23 - Egil Solstad - Søknad om ferdigattest - Arnøyvegen 151 - 7944 Indre Nærøy - gnr 16 bnr 23 Nærøysund kommune Avs/Mot: Egil Solstad http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Solstad | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5291/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Justis- og beredskapsdepartementet - høring - forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19 Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 31.03.2020 | Journalnr: 5278/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge antall mulige sengeplasser utover dagens sengeplasser i kommunale helseinstitusjoner for å kunne øke kapasiteten i forbindelse med Covid-19 utbruddet Avs/Mot: Helsedirektoratet http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5174/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: st.Olavs hospital Kompetansesenteret RUS - Midt-Norge Videresender fra Helsedirektoratet - Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus Avs/Mot: Kompetansesenteret Rus Midt-Norge - st. Olavs Hospital http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetansesenteret Rus Midt-Norge - st. Olavs Hospital | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5197/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: Helse- og omsorgsdepartementet - RUNDSKRIV - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 - Tiltak etter smittevernloven §4-1 bokstav d Avs/Mot: Postmottak Nærøy kommune http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Nærøy kommune | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5191/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: Vs: Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5190/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: Helsedirektoratet - Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5189/2020 | Avdeling: Helse og velferd | Tittel: Helsedirektoratet - Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5188/2020 | Avdeling: Helse og Mestring | Tittel: Bjerkan Stav Advokatfirma - Innsynsbegjæring - 2014/897 mangler dok 23 Avs/Mot: Bjerkan Stav Advokatfirma http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjerkan Stav Advokatfirma | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5231/2020 | Avdeling: Teknisk | Tittel: Fylkesmannen i Trøndelag - høringsuttalelse til reguleringsplan for Marøya høydebasseng Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5259/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Børge Andre Hansen - ønsker å melde seg til kandidat i Utvalg av meddommere Avs/Mot: Børre A Hansen http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre A Hansen | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5262/2020 | Avdeling: Fellestjenesten | Tittel: Namsfogden i Oslo, Akershus og Bærum - ***** ***** ***** - avslutning i sak om utlegg Avs/Mot: Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5269/2020 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Namsmannen i Namdal - ***** ***** ***** - feil ved begjæring Avs/Mot: Namsmannen i Namdal http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsmannen i Namdal | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5199/2020 | Avdeling: Økonomi | Tittel: Informasjon til ansatte i Nærøysund kommune angående koronautbruddet - nummer 5 - 23.03.2020 Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5178/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: Feil i informasjon til ansatte i Nærøysund kommune angående koronautbruddet - nummer 4 - 18.03.2020 Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5179/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: Informasjon til ansatte i Nærøysund kommune angående koronautbruddet - nummer 4 - 18.03.2020 Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5180/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: 255/81 - SliteSterk AS - oversendelse av situasjonsplan / hovedplan VA med forslag til endret tilknytning av SP-ledning for Austafjord barnehage - gnr 255 bnr 81 Avs/Mot: SliteSterk AS http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SliteSterk AS | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5204/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Nærøysund Arena - gjennomføringsplan - 62/19 Avs/Mot: SIGN As http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIGN As | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5236/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Paulsen Maskin As - søknad om tillatelse av utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - 14/190 Avs/Mot: HD Plan & Arkitektur As http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HD Plan & Arkitektur As | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5209/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: NVE - uttalelse til søknad om mindre reguleringsendring - område B18 - Nydalen del av reguleringsplan for Alfheim-Kvernhusbekken - 210/1526 - NVE har innsigelse til planforslaget Avs/Mot: NVE http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5253/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: 255/81 - Nærøysund kommune - Austafjord barnehage - søknad om igangsettelsestillatelse - IG1 - for grunn- og terrengarbeider - 255/81 Avs/Mot: Nærøysund kommune http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nærøysund kommune | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5198/2020 | Avdeling: Byggesak/Oppmåling/Plan | Tittel: Informasjon til ansatte i Nærøysund kommune angående koronautbruddet - nummer 3 - 16.03.2020 Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte i Nærøysund kommune | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5181/2020 | Avdeling: Strategi og samfunn | Tittel: Paulsen Maskin As / Marina Båtlager As - søknad om tilkobling til det kommunale vannledningsnettet - 14/190 Avs/Mot: Paulsen Maskin As / Marina Båtlager As http://innsyn.naroysund.kommune.no:443/ElementsInnsynNaroysund/RegistryEntry/DocumentDetails/5212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulsen Maskin As / Marina Båtlager As | Journaldato: 30.03.2020 | Journalnr: 5207/2020 | Avdeling: Kommunalteknikk |