1 Endelig behandling kommunal planstrategi 2020-2023 Åpne dokument
2 Kommunal planstrategi 2020-2023 - Nærøysund kommune Åpne dokument
3 Kystverket Midt-Norge - høringsuttalelse til Planstrategi Nærøysund kommune 2020-2023 Åpne dokument
4 NVE - uttalelse til offentlig ettersyn - ommunal planstrategi 2020-2023 - Nærøysund kommune Åpne dokument
5 Statens vegvesen - uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Nærøysund kommune - Innhenting av synspunkter Åpne dokument
6 Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse til høring av kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i Nærøysund kommune 2020-2023 Åpne dokument
7 Sametinget Saemiedigkie- uttalelse til høring - planstrategi for Nærøysund ommune 2020-2023 Åpne dokument
8 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Nærøysund kommune Åpne dokument
9 Fylkeskommunens uttalelse til Kommunal planstrategi 2020 - 2023 Nærøysund kommune Åpne dokument
10 Fiskeridirektoratet - høring av forslag til planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Åpne dokument
11 Mattilsynet - innspill til Kommunal planstrategi 2020-2023 - Nærøysund kommune Åpne dokument
12 Forslag til vedtak - Kommunal planstrategi Nærøysund 2020-2023 - Utkast behandlet i utvalg Åpne dokument