1 Saksfremlegg Åpne dokument
2 Reglement Vikna eldreråd Åpne dokument
3 Retningslinjer Nærøy eldreråd Åpne dokument
4 Vedtak fra Nærøy eldreråd om tillegg til retningslinjer 2019 Åpne dokument