1 Konstituering - Valg av leder og nestleder m.m. Åpne dokument