1 Klage på vedtak - detaljregulering Rørvik arena Åpne dokument
2 210/336 - Toril Johannesen og Anton Bævre - klage på vedtak - reguleringsplan for Rørvik arena - utfyllende tekst og kommentarer til klage.pdf Åpne dokument
3 Plankart Rørvik arena.pdf Åpne dokument
4 Planbestemmelser Rørvik arena.pdf Åpne dokument