1 Politisk behandling - endring og omstilling for mangfold og kvalifiseringssenter - MAKS Åpne dokument
2 Data fra nasjonalt introduksjonsregister Åpne dokument
3 Drøftingsmøte 4.12.19 Åpne dokument
4 Referat fra drøftingsmøte 27.01.20 Åpne dokument