1 Klage på vedtak - reguleringsplan for Kolvereid sentrum Åpne dokument
2 5051_2019001_Rp_Kolvereidsentrum_bestemmelser_2019_09_23 Åpne dokument
3 5051_2019001_Rp_Kolvereidsentrum_plankart_2019_09_23 Åpne dokument
4 CE Eiendom - klage på reguleringsplan for Kolvereid sentrum Åpne dokument
5 CE-Eiendom - merknad til reguleringsplan for Kolvereid sentrum Åpne dokument
6 Særutskrift Endelig behandling - reguleringsplan for Kolvereid sentrum Åpne dokument