1 Endelig behandling - reguleringsplan for Teplingan grustak - 134/1 Åpne dokument
2 Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse til høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for Teplingan grustak Åpne dokument
3 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse - forslag til reguleringsplan Teplingan grustak - 134_1 Åpne dokument
4 Mattilsynet - uttalelse - forslag til reguleringsplan Teplingan grustak Åpne dokument
5 NVE - uttalelse til offentlig ettersyn - driftkonsesjon for Teplingan grustak - 134_1 Åpne dokument
6 Sametinget - uttalelse - forslag til reguleringsplan Teplingan grustak - 134_1 Åpne dokument
7 Statens vegvesen - uttalelse til høring_offentlig ettersyn - reguleringsplan for Teplingan grustak Åpne dokument
8 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse - forslag til reguleringsplan for Teplingan grustak - 134_1 Åpne dokument
9 Planbeskrivelse - Teplingan grustak - 20190703 Åpne dokument
10 Planbestemmelser_Teplingan_grustak_20191121 Åpne dokument
11 Plankart - Teplingan grutak - 20190701 Åpne dokument