1 Nærøysund kommune - Høringsuttalelse til NOU 2019: 18 - Skattlegging av havbruksvirksomhet Åpne dokument