eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring og natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 08 27 20200827 27.08.2020 09:00 Nærøysund kulturhus Kolvereidvågen Utvalg for næring og natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS822020 PS 82/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Trøndelag fylkeskommune - SalmoNor As - akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - fornyet midlertidig tillatelse til etablering av ny lokalitet 37577 Stevika i Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS92020 RS 9/2020 Kystverket - orientering til Fiskeridirektoratet og Nærøysund kommune angående avhending av Skagestranda fiskerihavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS102020 RS 10/2020 Trøndelag fylkeskommune - forlenget midlertidig tillatelse til utvidet lokalitetsbiomasse - akvakultur av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann - lokaliteten 12652 Kråkøya Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS112020 RS 11/2020 Trøndelag fylkeskommune - tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS122020 RS 12/2020 Delegasjonssaker kommunalsjef teknisk 2020 - f.o.m. sak 1/20 t.o.m. sak 66/20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS132020 RS 13/2020 Delegasjonssaker næring 2020 - f.o.m. sak 1/20 t.o.m. sak 183/20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS142020 RS 14/2020 Delegasjonssaker strategi og samfunn 2020 - f.o.m. sak 1/20 t.o.m. sak 34/20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS832020 PS 83/2020 Svar på klage i vedtak i sak 68/2020 om tildeling av elg kvote på elgvaldet Hasfjord/Lyngsnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Ove Kristiansen - dispensasjon for bruk av ATV på barmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Geir Arne Johansen - Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av hyttetomt - 107/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Odd Martin Strandvahl - søknad om fradeling av bygninger fra landbrukseiendommen gnr 15 bnr 1 m.fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Jon Williksen / Willy Hestø - Søknad om deling av eiendommene - 23/2 - 24/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 99/10 - Helge Finseth - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven gnr 99 bnr 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Norbolig AS - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 14 bnr 548 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Paulsen og Williksen Bolig AS - søknad om konsesjon for erverv av eiendommene gnr 14 bnr 525 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Paulsen og Williksen Bolig AS - søknad om konsesjon for erverv av eiendommene gnr 14 bnr 526 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Paulsen og Williksen Bolig AS - søknad om konsesjon for erverv av eiendommene gnr 14 bnr 527 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Lars Ivar Mogstad - Søknad om tillatelse til tiltak - grunn- og terrengarbeider/fyllingsarbeider - 62/493,495 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 237/1 - 237/4 - Lars Kirkeby Garstad - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for fradeling av areal og oppføring av fritidsbolig på gnr 237 bnr 1 og 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Steinar og Rannveig Livik - Klage på vedtak i sak nr. 64/20 fattet av Utvalg for Næring og natur. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS962020 PS 96/2020 Klagebehandling på vedtak nr. 59/20 fattet av utvalg for Næring og natur - Rammetillatelse for opparbeiding av industriområde på Digerholmen - gnr 2 bnr 156 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 Syrene Ingulfsvann Holmboe og Arild Holmboe - Klage på kommunestyrets vedtak i sak nr. 67/20 - Reguleringsplan for Purkholmen industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Christina Dahl - Søknad om dispensasjon for - oppføring av flytebrygge - 97/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Ronny Aardal - Søknad om fradeling av parsell fra 99/4 som tilleggsareal til boligtomt 99/30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Emilsen Fisk AS - søknad om biomasseutvidelse på akvakulturlokalitet 10417 Storbukta i Nærøysund kommune - saksframlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Midt-Norsk Havbruk AS - Søknad om tillatelse til etablering av ny lokalitet Kolvereidvågen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Klage på vedtak - reguleringsplan for Marøyvollen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Kommuneplanens samfunnsdel - orientering om tidsplan og opplegg for medvirkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Nærøysund kommune - Innspill til samferdselsstrategi for Namdalen 2021-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Kommunalt næringsfond - søknad fra Bakkan Gård/Stall Erika om støtte til ridebane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet