eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring og natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 18 20200618 18.06.2020 09:00 Rørvik samfunnshus Kantina Utvalg for næring og natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS562020 PS 56/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Fylkesmannen i Trøndelag - vedtak i klagesak - reguleringsplan for Kolvereid sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS72020 RS 7/2020 Trøndelag fylkeskommune - høring - Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS572020 PS 57/2020 212/39 - Reguleringsplan for Ryem steinuttak / steinbrudd - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 202/18 - Reguleringsplan - Holmen Boligtun - Gnr 202 bnr 18 - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 Klagebehandling på vedtak nr. 14/20 fattet av Utvalg for Næring og natur - Rammetillatelse for opparbeidelse av industriområde Digerholmen - 2/156 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Klage på reguleringsplanvedtak - Betzy Bergs gate - detaljregulering - forslagsstiller Strandgata Rørvik AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 210/616 m.fl. - Strandgata Rørvik AS - søknad om rammetillatelse for riving av bygg og oppføring av nytt forretnings- og boligbygg - Betzy Bergs gate Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Øyum Bygg As - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av bolig og garasje - 210/1723 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 99/4 - Ronny Aardal - søknad om deling av gnr 99 bnr 4 for parsell til boligformål - kjøper Mikael Strand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Steinar og Rannveig Livik - Søknad om endret bruk av ubebygd tomt i Langmyra boligfelt - Fra boligbygging til garasje/lagerbygg - 62/513 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Firma Albert Collett - Søknad om tillatelse til bygging av Kvistaveien - gnr. 42 - bnr 1. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Syrene og Arild Holmboe - Klage på rammetillatelse for Nærøysund Kystservice AS for oppføring av hall over dokk på Purkholmen industriområde - 2/153 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Søknad fra Gjerts Gourmet om støtte fra næringsfondet på kr 132.750,- til etablering av lokalmatutsalg i Rørvik Sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Tildeing av elgkvote på elgvaldet Hasfjord/Lyngsnes for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Elgjakt på Kvaløya og Raudøya høsten 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Søknad om endring av rådyrjaktfeltet Fjukstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Fellingstillatelser for rådyr 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Søknad om endring av Vikna elgvald med utvidelse med eiendommen gnr. 255/24 på jaktfeltet Ytre Vikna fellesvald Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Søknad om endring av Vikna elgvald med utvidelse med eiendommen gnr. 210/14 på jaktfeltet Hansvika Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Vestre Nærøy - godkjenning av ny bestandsplan for elg for perioden 2020 - 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Søknad om endring av rådyrjaktfeltet Hansvika Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Vikna Utmarksråd - søknad om tildeling av elg 2020 i Vikna elgvald Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Nærøy Jeger og Fiskeforening - søknad om viltfondsmidler for arrangement av foredragskveld Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Kvote Hjort 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Kvote Elg 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Kråkøya - del av sone 7 - detaljregulering - 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Salsbruket - Tiltak for fjerning av nærgående elg i boligfelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll