eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring og natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 28 20200428 28.04.2020 09:00 Teams - Nettmøte Nettmøte Utvalg for næring og natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392020 PS 39/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Svein Petter Arntsberg - vedtak i klagesak - flytebrygge - 79/3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS22020 RS 2/2020 246-1-44 - Fylkesmannen i Trøndelag - Klage - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etterhåndsgodkjenning av eksisterende uthus - Sør-Gjæslingan - Vikna gnr 246 bnr 1 fnr 44 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS32020 RS 3/2020 246/1/24 - Fylkesmannen i Trøndelag - Klagesaksbehandling - klage på enkeltvedtak i byggesak - Vikna gnr 246 bnr 1 fnr 24 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS42020 RS 4/2020 Endelig referat kryss Marøya møte 17.01.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS402020 PS 40/2020 Frode Kjølstad - dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) i Nærøysund kommune for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Retningslinjer for veg og driftstilskudd i skogbruket 2020-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432020 PS 43/2020 Vikna Utmarksråd - søknad om støtte fra Nærøysund kommunale viltfond til gjennomføring av ulike viltfaglige oppgaver Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442020 PS 44/2020 Nærøysundet Kystservice AS - Søknad om rammetillatelse - Oppføring av overbygg over tørrdokk - 2/153 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 Klage på reguleringsplan - Purkholmen Industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462020 PS 46/2020 Endelig behandling - reguleringsplan for Marøyvollen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Endelig behandling - Reguleringsplan - Høydebasseng Marøya Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Kommunalt næringsfond - vedtekter og delegering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll