eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring og natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 03 25 20200325 25.03.2020 09:00 Teams-møte Utvalg for næring og natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202020 PS 20/2020 Paulsen og Williksen As / Marina Båtlager As - Søknad om dispensasjon fra byggehøyden innenfor reguleringsplan Marøystranda Næringsområde - 14/190 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 1. gangs behandling - Reguleringsplan - Furuhaugen - 62/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Olav Magne Røed - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsformål - 117/1 - 75/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Maren Hagan Arnø - Søknad om dispensasjon og fradeling av tomt til naust - 18/10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 2. gangs behandling - Reguleringsplan Nylandet del 1 - detaljregulering for nordre del av Rørvik sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Reguleringsplan Brenneset - detaljregulering - 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Tor Gunnar Høilo - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg bolig og garasje - 210/579 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 246/1/24 - Harald Kristian Nygård og Mildrid Helene Nygård - søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak på gnr. 46, bnr. 1, fnr. 24 - Sør-Gjæslingan 11 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 210/1371 - Rørvik Torg AS - Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring og etablering av skilt - 210/1371 - KIWI Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Midt- Norsk Havbruk AS - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fasadeskilt - 210/98 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Hjørdis Bøe - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og PBL § 1-8, samt tilbygg/påbygg bolig - 44/24 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Arnfinn Arnøy - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Kolvereid og pbl § 1-8, samt søknad om anlegg av flytebrygge og terrasse - 62/110 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 277/1+2 - søknad om konsesjon for kjøp av eiendommen gnr. 277/1+2 i Nærøysund kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Ingvar Settenøy - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og PBL § 1-8, samt søknad om rammetillatelse for oppføring av lagerbygg - 221/5 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 222/4 - Sigurd Søraunet - Klage på enkeltvedtak i sak om fradeling av tomt til fritidsformål fra gnr .222 bnr. 4 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Emilsen Fisk AS - søknad om tillatelse til etablering av ny lokalitete for akvakultur i Slåttvika - Indre Follafjord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Emilsen fisk as - søknad om tillatelse til etablering av by lokalitet for akvakultur i Slåttvika - Indre Follafjord. ettersendelse av saksframlegg med innsendte merknader Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS372020 PS 37/2020 Nærøysund kommunes uttalelse til søknad om utvidelse av tillatt biomasse ved lokalitet 36617 Harbakholmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Rullering av Strategisk Næringsplan 2020-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll