eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 05 20201105 05.11.2020 09:00 Nærøysund Kulturhus, Kolvereid Folla Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 ÅPS22020 ÅPS 2/2020 Åpen spørretime Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Tilstandsrapport for grunnskolen 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Barnevernstjenesten i Nærøysund kommune - revidert samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Nærøysund kommune om barnevernvaktsamarbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Økonomirapport 31.8.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Trio Barnehager AS- søknad om kommunalt driftstilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Behandling av Reglement for Administrasjonsutvalg i Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Reglement for formannskapet 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Reglement for kommunestyret 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Samarbeidsavtale vedrørende digitalisering i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1072020 PS 107/2020 Namdal regionråd - ny samarbeidsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 Organisering av Nærøysund kommune sin boligdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1092020 PS 109/2020 Revidering av tiltaksdel Strategisk Næringsplan 2020-30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1102020 PS 110/2020 212/39 - Reguleringsplan for Ryem steinuttak / steinbrudd - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 202/18 - Reguleringsplan - Holmen Boligtun - 2.gangsbehandling - godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 Reguleringsplan Solkollen, Rørvik - 2.gangsbehandling og godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1132020 PS 113/2020 Kråkøya - del av sone 7 - detaljregulering - 2.gangs behandling og godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1142020 PS 114/2020 WOK AS - Søknad om skjenkebevilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1152020 PS 115/2020 Hedevika Ulsund - søknad om permisjon fra politiske verv fram til 03.12.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1162020 PS 116/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS272020 RS 27/2020 Utbyggingsavtale - Reguleringsplanen "Marøyvollen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS282020 RS 28/2020 Hurtigbåt i Trøndelag fra 2024 - innspill til dialogmøte med AtB 07.10.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS292020 RS 29/2020 Nordfjeldske Kontroll AS - rapport vedr. kommunal salgsbevilling og iht. tobakkssalgsregisteret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS302020 RS 30/2020 Bidrag til TV-aksjonen NRK WWF 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS312020 RS 31/2020 Videreføring av utmerkelsen "Årets medmenneske" fra Nærøy og Vikna til Nærøysund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS322020 RS 32/2020 Søknad prosjekt: Klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og næringsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS332020 RS 33/2020 Uravstemning tariffrevisjon 2020 - svarfrist 16.10.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS342020 RS 34/2020 Avklaring tilgang til parkeringsplass ved Kolvereid skistadion Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS352020 RS 35/2020 Kontrollutvalget. Forslag til prosjekter innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS362020 RS 36/2020 Tilbakemelding - Høring - forslag servicenivå og prinsipper for fylkeskommunale ferjekaier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO62020 FO 6/2020 Nærøysund Ungdomsråd - interpellasjon - en fritidsordning som gagner alle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll