eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 17 20200917 17.09.2020 08:30 Nærøysund kulturhus Folla Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS772020 PS 77/2020 Kommuneplanens samfunnsdel - orientering om tidsplan og medvirkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Klage på reguleringsplanvedtak - Betzy Bergs gate - detaljregulering - forslagsstiller Strandgata Rørvik AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Syrene Ingulfsvann Holmboe og Arild Holmboe - Klage på kommunestyrets vedtak i sak nr. 67/20 - Reguleringsplan for Purkholmen industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Klage på vedtak - reguleringsplan for Marøyvollen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Nærøysund kommune - Innspill til samferdselsstrategi for Namdalen 2021-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Nærøysund kommune - Høringsinnspill til forslaget til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Halvårsrapportering 2020 m/ budsj.reg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Organisering av legevakt i Nærøysund kommune fra oktober 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Forslag til samarbeidsavtale mellom Nærøysund kommune og Nærøysund idrettsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Nyvalg av meddommer til tingretten og jordskifteretten for perioden 2021-2025 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS892020 PS 89/2020 Tilskudd til private barnehager - ny beregning 2020 (Vikna) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Nærøysund kommune - Videreføring av kommunal låneordning for delfinansiering ved kjøp av nye og brukte fiskefartøy. Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Lokalbrygg AS søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Vikna Byggutleie AS. Endring av vedtektene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 Rørvik - vedtak om bystatus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS122020 RS 12/2020 Fylkesmannen i Trøndelag - vedtak i klagesak - reguleringsplan for Kolvereid sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS132020 RS 13/2020 Vikna eldreråd og Nærøy eldreråd - Årsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Museet Midt - Fra Representantskapsmøte 27.04.2020 - Heia Gjestegård - Grong Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Museet Midt IKS - Årsrapport 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 Håkon Antonsen Hansen, 7900 Rørvik - Søknad om distriktslån til delfinansiering av brukt fiskefartøy. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS172020 RS 17/2020 Søknad om fornying av salg- og skjenkebevilling for perioden 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS182020 RS 18/2020 ************ - behandling av klage på vedtak angående nærskole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS192020 RS 19/2020 Søknad om fornying av skjenkebevilling til Milano Rørvik AS for perioden 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS202020 RS 20/2020 Bruk av vedlikeholdstilskudd 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS212020 RS 21/2020 210/1246 - Brit og Per Helge Thorstad - Klage på vedtak om håndgivelse av eiendom ifbm. søknad om tillatelse til å anlegge veg, vann- og avløpsledning over kommunens eiendom gnr 210 bnr 1 - Høgda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS222020 RS 22/2020 Nordfjeldske Kontroll AS - utførte salgs- skjenke og røykekontroller som er gjennomført pr. august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS232020 RS 23/2020 ************** - rapport og reaksjon etter skjenkekontroll 08.08.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS242020 RS 24/2020 FriskHus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS252020 RS 25/2020 Nærøysund kommune - Høringsuttalelse vedrørende nye ruteplaner for Hurtigruten fra januar 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS262020 RS 26/2020 Ny behandling - Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO42020 FO 4/2020 Nærøysund Høyre - interpellasjon " Vi har ingen å miste " Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO52020 FO 5/2020 Nærøysund Venstre - interpellasjon - flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll