eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 11 20200611 11.06.2020 08:30 Nærøysund kulturhus, Kolvereid Folla Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 ÅPS12020 ÅPS 1/2020 Åpen spørretime Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 Årsberetning og årsregnskap for 2019 - Vikna kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462020 PS 46/2020 Årsmelding 2019 - Vikna kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Årsregnskap for 2019 - Nærøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Skatteoppkreverens årsrapport for Vikna 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Skatteoppkreverens årsrapport for Nærøy 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Nærøy og Vikna kommuner. Kommuneregnskapene 2019 - disponering av mindreforbruk (overskudd). Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Prosjektregnskap 2019 - kommunesammenslåing nye Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Årsrapport for barnevernstjenesten - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Åpningsbalanse 1.1.2020 - Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 Kommunestyrets budsjettvedtak 2020. Oppfølging av tiltak pkt. 1-20. Status. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Økonomirapport 30.4.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Nærøysund kommune. Delegeringsreglement 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Økonomi- og finansreglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Startlån - økt låneramme i 2020. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS592020 PS 59/2020 Nærøysund kommune - Videreføring av kommunal låneordning for delfinansiering ved kjøp av nye og brukte fiskefartøy (distriktslån/småskøyteprogrammet) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS602020 PS 60/2020 Forskrift om godtgjøring for folkevalgte, Nærøysund kommune. Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS612020 PS 61/2020 Gebyr vann og avløp - justering 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS622020 PS 62/2020 Kommunal godkjenning av slamforskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS632020 PS 63/2020 Ladepunkt ved offentlige bygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS642020 PS 64/2020 Sluttrapport - Bredbånds- og mobilprosjektet "Kystgruppen 2016" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS652020 PS 65/2020 Endelig behandling kommunal planstrategi 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Endelig behandling planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Klage på reguleringsplan - Purkholmen Industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Valg til interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd). Lovlighetskontroll - ny behandling. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Oppnevning av inkluderingsutvalg i Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 TV-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppnevning av kommunekomite Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Nyvalg av varamedlem til råd for personer med funksjonsnedsettelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Valg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Valg av meddommere til tingretten for perioden 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021- 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Samlokalisering av Rus- og psykisk helsetjeneste i avdeling Rørvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Ytre Namdal Vekst - valgkomitè for valg av styre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO32020 FO 3/2020 Miljøpartiet De Grønne (MDG) Nærøysund - interpellasjon ang. Ytre Vikna 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 GGS12020 GGS 1/2020 Morten A. Haugerøy (FrP) - grunngitt spørsmål - kommunale bygg, boliger og eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 GGS22020 GGS 2/2020 Nærøysund FrP ved Stein Bakken - spørsmål til ordfører 11.06.2020 vedr. vei til Kråkøya kysthavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll