eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 15 20200415 15.04.2020 09:00 Nettmøte, Teams Teams Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22020 FO 2/2020 Nærøysund Høyre - interpellasjon - gang- og sykkelveg fra Nærøysundbrua til Marøybrua Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 2. gangs behandling - Reguleringsplan Nylandet del 1 - detaljregulering for nordre del av Rørvik sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Rullering av Strategisk Næringsplan 2020-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Samarbeidsavtale mellom Namdalskysten næringsforening og Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Vikna kommune - Kontrollutvalgets årsrapport 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Kontrollutvalget i Nærøy kommune - Revisjon Midt-Norge SA - Forvaltningsrevisjon - Grunnskole Nærøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Vikna Kommunale Boligutleie KF - Selskapskontroll - Rapport fra BDO. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 BDO - Rapport november 2019 - Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging for Vikna kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Forliksrådene i tidligere Nærøy og Vikna kommuner - Videreføring av virketiden fram til 31.12.2020. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Eiendom Vikna KF - Navnendring - Valg av styre 2020 - 2023 - Budsjett 2020. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Nærøysund kommune - Høringsuttalelse - NOU 2019:17 - Domstolstruktur og forslag om endring i rettskretsene og domstolloven. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Namdal Rehabilitering IKS. Ny selskapsavtale. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Midlertidig endring av delegeringsreglementet - fullmakt til formannskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Høringsutkast - Kommunal planstrategi 2020-2023 sendes til statlige- og regionale myndigheter samt nabokommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Nærøysund Eldreråd - Forslag til reglement. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Vedtekter for Kulturskolen i Nærøysund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Høringsutkast - Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll