eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 13 20200213 13.02.2020 09:00 Rørvik Samfunnshus Kantina Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Kommunale vielser i Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Vedtekter for barnehage barnehageåret 2020/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Vedtekter for skolefritidsordningen, SFO i Nærøysund skoleåret 2020/2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Oversikt over helsetilstand i Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 3.gangs behandling av reguleringsplan Betzy Bergs gate - godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Klage på vedtak - detaljregulering Rørvik arena Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Endelig behandling - reguleringsplan for Teplingan grustak - 134/1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Klage på vedtak - reguleringsplan for Kolvereid sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Ny friluftslivskartlegging for Nærøysund - bruk i arealforvaltningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Plan for idrett, friluftsliv,nærmiljø og kulturbygg - godkjenning av eksisterende planer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Prioritering spillemiddelsøknader 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Forskuttering av mva. kompensasjon i finansieringsplanen til spillemiddelberettigede anlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel for ytre del av Indre Follafjord - endelig behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Valg av representant til Skoleutvalg i Namdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Nærøysund kommune - Høringsuttalelse til NOU 2019: 18 - Skattlegging av havbruk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Hamstad Bakericafe Rørvik - søknad om serveringsbevilling - Bakeriutsalg med kafè og servering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Iss Facilitys AS - søknad om serveringsbevilling ved kantine Telenor Rørvik - Strandgata 9, 7900 Rørvik. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Skolebibliotekplan for Nærøysund kommune 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Oppnevning av økonomiutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll