eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 08 20200908 08.09.2020 08:00 Rørvik samfunnshus Kinosalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1102020 PS 110/2020 Lokalbrygg AS søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 Halvårsrapportering 2020 m/ budsj.reg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 FriskHus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1132020 PS 113/2020 Prosjektet "Helse for framtida" - Nye Rørvik helsesenter - prosjektregnskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1142020 PS 114/2020 Samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1152020 PS 115/2020 Organisering av legevakt i Nærøysund kommune fra oktober 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1162020 PS 116/2020 Nærøysund kommune - Innspill til samferdselsstrategi for Namdalen 2021-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1172020 PS 117/2020 Nærøysund kommune - Høringsinnspill til forslaget til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1182020 PS 118/2020 Nærøysund kommune - Høringsuttalelse vedrørende nye ruteplaner for Hurtigruten fra januar 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1192020 PS 119/2020 Klage på vedtak - reguleringsplan for Marøyvollen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1202020 PS 120/2020 Ny behandling - Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1212020 PS 121/2020 Syrene Ingulfsvann Holmboe og Arild Holmboe - Klage på kommunestyrets vedtak i sak nr. 67/20 - Reguleringsplan for Purkholmen industriområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1222020 PS 122/2020 Forslag til samarbeidsavtale mellom Nærøysund kommune og Nærøysund idrettsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1232020 PS 123/2020 Tilskudd til private barnehager - ny beregning 2020 (Vikna) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1242020 PS 124/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS282020 RS 28/2020 Kystverket - orientering til Fiskeridirektoratet og Nærøysund kommune om fullført avhending - Flerengstrand fiskerihavn i Nærøysund kommune - ny eier Nils Andre Williksen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS292020 RS 29/2020 Protokoll fra møte i Utvalg for Næring og Natur 27.08.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut