eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 08 25 20200825 25.08.2020 11:00 Rørvik samfunnshus Kinosalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982020 PS 98/2020 Bruk av vedlikeholdstilskudd 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Søknad om tilskudd til vedlikehold av privat veg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 210/1246 - Brit og Per Helge Thorstad - Klage på vedtak om håndgivelse av eiendom ifbm. søknad om tillatelse til å anlegge veg, vann- og avløpsledning over kommunens eiendom gnr 210 bnr 1 - Høgda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Rørvik - vedtak om bystatus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Handlingsregler havbruksfond, inkl produksjonsavgift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Nærøysund kommune - Videreføring av kommunal låneordning for delfinansiering ved kjøp av nye og brukte fiskefartøy. Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Nyvalg av meddommer til tingretten og jordskifteretten for perioden 2021-2025 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS1072020 PS 107/2020 Nordfjeldske Kontroll AS - utførte salgs- skjenke og røykekontroller som er gjennomført pr. august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 ***** ***** ***** - rapport og reaksjon etter skjenkekontroll 08.08.2020 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS1092020 PS 109/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS192020 RS 19/2020 Delegasjonssaker salgs- og skjenkebevilling 2020 - f.o.m. sak 11/20 t.o.m. sak 19/20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS202020 RS 20/2020 Trøndelag fylkeskommune - tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020 - til alle kommuner i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS212020 RS 21/2020 NVE - NTE Energi AS – avslag på søknad om utsett frist for idriftsetting av Vikna vindkraftverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS222020 RS 22/2020 Museet Midt - Fra Representantskapsmøte 27.04.2020 - Heia Gjestegård - Grong Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS232020 RS 23/2020 Museet Midt IKS - Årsrapport 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS242020 RS 24/2020 Protokoll fra møte i Råd for personer med funksjonsnedsettelse 03.06.20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS252020 RS 25/2020 Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.06.20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS262020 RS 26/2020 Protokoll fra møte i Utvalg for Næring og Natur 18.06.20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS272020 RS 27/2020 Orientering ang. status ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet