eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 02 20200602 02.06.2020 08:30 Rørvik Samfunnshus kantina Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS652020 PS 65/2020 Årsberetning og årsregnskap for 2019 - Vikna kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS662020 PS 66/2020 Årsmelding 2019 - Vikna kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS672020 PS 67/2020 Årsregnskap for 2019 - Nærøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS682020 PS 68/2020 Nærøy og Vikna kommuner. Kommuneregnskapene 2019 - disponering av mindreforbruk (overskudd). Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Prosjektregnskap 2019 - kommunesammenslåing nye Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Årsrapport for barnevernstjenesten - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Åpningsbalanse 1.1.2020 - Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Kommunestyrets budsjettvedtak 2020. Oppfølging av tiltak pkt. 1-20. Status. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Økonomirapport 30.4.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Nærøysund kommune. Delegeringsreglement 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Økonomi- og finansreglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Forskrift om godtgjøring for folkevalgte, Nærøysund kommune. Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Samlokalisering av Rus- og psykisk helsetjeneste i avdeling Rørvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Gebyr vann og avløp - justering 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Kommunal godkjenning av slamforskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Ladepunkt ved offentlige bygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Nærøysund kommune - Videreføring av kommunal låneordning for delfinansiering ved kjøp av nye og brukte fiskefartøy (distriktslån/småskøyteprogrammet) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Oppnevning av inkluderingsutvalg i Nærøysund kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Sluttrapport - Bredbånds- og mobilprosjektet "Kystgruppen 2016" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 TV-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppnevning av kommunekomite Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Nyvalg av varamedlem til råd for personer med funksjonsnedsettelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Endelig behandling kommunal planstrategi 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Endelig behandling planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Delegasjonssaker salgs- og skjenkebevilling 2020 - f.o.m. sak 01/20 t.o.m. sak 10/20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS162020 RS 16/2020 Protokoll fra Utvalg for Næring og Natur 19.05.20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS172020 RS 17/2020 Protokoll fra Utvalg for Folk 25.05.20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS892020 PS 89/2020 Ytre Namdal Vekst - valgkomitè for valg av styre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll