eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 03 31 20200331 31.03.2020 12:00 Nettmøte Teams Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292020 PS 29/2020 2. gangs behandling - Reguleringsplan Nylandet del 1 - detaljregulering for nordre del av Rørvik sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Rullering av Strategisk Næringsplan 2020-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Høringsutkast - Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Høringsutkast - Kommunal planstrategi 2020-2023 sendes til statlige- og regionale myndigheter samt nabokommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Kystmuseet i Nord-Trøndelag Woxengs Samlinger Eiendom Vikna KF - Navnendring - Valg av styre 2020 - 2023 - Budsjett 2020. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Namdal Rehabilitering IKS. Ny selskapsavtale. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Nærøysund Eldreråd - Forslag til reglement. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Partnerskap Namdal - møtenotat - møtereferat fra årsmøte 05.02.2020 - samt ny revidert partnerskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS372020 PS 37/2020 Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Midlertidig endring av delegeringsreglementet - fullmakt til formannskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll