eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring og natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 16 20201016 16.10.2020 08:45 Befaring oppmøte Kolvereid/Møte Rørvik Samfunnshus Strømsøya Utvalg for næring og natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1212020 PS 121/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 Fylkesmannen i Trøndelag - klagebehandling - rammetillatelse for hall over dokk på Purkholmen industriområde - Nærøysund Kystservice AS - Nærøysund 2/153 - vedtak stadfestes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS172020 RS 17/2020 Svar fra Fylkesmannen på klage fra Steinar Livik om endret bruk av tomt på Langmyra boligfelt - 62/513 - Fylkesmannen avslutter saken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1222020 PS 122/2020 Geir Arne Johansen - Klage på avslag om fradeling av hyttetomt - 107/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1232020 PS 123/2020 Frode Willy Hansen - søknad om tiltak for fradeling av eksisterende våningshus på gnr 202 bnr 1 til egen parsell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1242020 PS 124/2020 Jan-Egil Lorvik og Claire Ducusin Lorvik - søknad om konsesjon på erverv av gnr 128 bnr 4 - 6 - 14 - 27 og gnr 142 bnr 3 i Nærøysund kommune og gnr 39 bnr 4 i Bindal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1252020 PS 125/2020 131/2 - Christian Wendelbo - jordlovsbehandling - søknad om fradeling av tilleggsareal på ca. 300 m2 fra gnr. 131/2 som skal legges til gnr. 131/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1262020 PS 126/2020 Revidering av tiltaksdel Strategisk Næringsplan 2020-30 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1272020 PS 127/2020 Folla Mekaniske - søknad om tilskudd til produktutvikling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1282020 PS 128/2020 212/39 - Reguleringsplan for Ryem steinuttak / steinbrudd - 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1292020 PS 129/2020 Reguleringsplan Solkollen, Rørvik - 2.gangs behandling og godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1302020 PS 130/2020 14/1 - Nærøya AS - søknad om dispensasjon og rammetillatelse for diverse tiltak på Nærøya, gnr. 14 bnr. 1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1312020 PS 131/2020 Arve Laugen - Dispensasjon og søknad om tillatelse til tiltak - Riving av hytte og oppføring av ny hytte samt etablering av fastbrygge - 57/79 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1322020 PS 132/2020 Helge Finseth - søknad om dispensasjon fra kpa og pbl § 1-8 for oppføring av naust og flytebrygge samt anlegg av veg - 96/7 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1332020 PS 133/2020 Stein I. Hiller - Søknad om dispensasjon for fradeling av to nausttomter - 99/34 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1342020 PS 134/2020 Kråkøya - del av sone 7 - detaljregulering - 2.gangs behandling og godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll