eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for næring og natur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 22 20200922 22.09.2020 09:00 Nærøysund kulturhus Kolvereidvågen Utvalg for næring og natur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1072020 PS 107/2020 Iris Solheim - Søknad om fradeling fra gnr. 80 bnr. 2 - tilleggsareal til gnr. 80 bnr. 76 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 Frode Willy Hansen - søknad om tiltak for fradeling av eksisterende våningshus på gnr 202 bnr 1 til egen parsell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1092020 PS 109/2020 Veronika Paulsen - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 82 bnr 2 - Vestre Gjerdingvegen 38 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1102020 PS 110/2020 99/10 - Sonja Anita Finseth - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven gnr 99 bnr 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 Geir Arne Johansen - Klage på avslag om fradeling av hyttetomt - 107/2O Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 Tone Holthe Svensen og Olav Kolstad - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 107/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1132020 PS 113/2020 202/18 - Reguleringsplan - Holmen Boligtun - 2.gangsbehandling - godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1142020 PS 114/2020 Mindre endring av reguleringsplan for "Industriområdet Langneset - Marøya" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1152020 PS 115/2020 Are Brekk - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - vinterhage til bolighus - 211/29 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1162020 PS 116/2020 Helge Finseth - Søknad om flytebrygge Tennfjord hyttefelt - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1172020 PS 117/2020 210/1698 - Svenn Erik Severeide - søknad om tillatelse til tiltak for tilbygg garasje - gnr 210 bnr 1698 - Kjøpmannsgata 16 - 7900 Rørvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1182020 PS 118/2020 Frank Iversen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 - anlegge flytebrygge samt bygging av kai - 210/779 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1192020 PS 119/2020 Jomar AS - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til prosjektering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS1202020 PS 120/2020 Referatsaker: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Turid Møllersen - vegstandard FV 770 Nærøysund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut