eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/855 20200807 07.08.2020 Inngående brev SINTEF Norlab AS Namdal - Oplø vannverk - prøvingsrapport P2007613 - vannprøve 28.07.2020 - rentvann, overflatevann behandlet fra prøvested Ytre langnes og råvann fra Oplø elv - analyseresultater SINTEF Norlab AS   her
2020/4627 20200807 07.08.2020 Inngående brev Tensio TN - ny nettstasjon 04840 Idrettshall med tilhørende kabelanlegg på gnr 62 bnr 19 og gnr 62 bnr 201 i Nærøysund kommune - ID 28581 TENSIO TN AS   her
2020/4645 20200807 07.08.2020 Inngående brev 125/14 - Knut Kalvik - ønske om matrikkelbrev etter sammenslåing av eiendom - gnr 125 bnr 14 med punktfeste i Foldavegen 2970 Sissel Kalvik m.fl.   her
2020/4646 20200807 07.08.2020 Inngående brev 62/48 - Martin Øren - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av garasje på gnr 62 bnr 48 - Strandvegen 82 Martin Øren   her
2020/4643 20200807 07.08.2020 Inngående brev Nærøysund kommune - tillatelse til tiltak - opparbeidelse av teknisk anlegg (VVA) Øvre Brekka boligfelt NÆRØYSUND KOMMUNE   her
2020/1492 20200807 07.08.2020 Inngående brev Marianne Bredesen og Håvard Martin Bredesen - søknad om plass i skolefritidsordningen - SFO ved Nærøysundet skole skoleåret 2020/2021 for Andrine Bredesen - 1. klasse Marianne Bredesen m.fl.   her
2020/4647 20200807 07.08.2020 Inngående brev 210/1646 - Nærøysund Eiendomsutvikling AS - søknad om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg for brakkerigg på gnr. 210, bnr. 1646 - Nærøysund Panorama Nib AS m.fl.   her
2020/4648 20200807 07.08.2020 Inngående brev ***** ***** 2. pilot for nasjonal prøve ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/3768 20200807 07.08.2020 Inngående brev Den Norske kirke - Nidaros biskop - omberamming av visitas i Nærøy, Vikna og Leka sokn i Namdal prosti Den Norske kirke - Nidaros biskop   her
2020/1815 20200807 07.08.2020 Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet - ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2021 Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2020/2056 20200807 07.08.2020 Utgående brev ***** ***** - e-postutveksling vedr. besøk av barn fra andre kommuner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4185 20200807 07.08.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - Val Skoler AS - rettelse vedr. søknad om akvakulturtillatelse for matfisk på lokalitet Val i Nærøysund kommune Trøndelag fylkeskommune   her
2020/4637 20200807 07.08.2020 Inngående brev 202/36 - Endre Lorentzen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 202 bnr 36 Endre Lorentzen   her
2020/4638 20200807 07.08.2020 Inngående brev 262/38 - Ove Hunnestad - Lena Renate Marø Hunnestad - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 262 bnr 38 Ove Hunnestad m.fl.   her
2020/4639 20200807 07.08.2020 Inngående brev 210/1725 - Arnfinn Reinfjell - Bjørg Reinfjell - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 210 bnr 1725 Arnfinn Jørgen Reinfjell m.fl.   her
2020/4640 20200807 07.08.2020 Inngående brev 18/36 - Magne Willar Olaisen - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 18 bnr 36 Willar Magne Olaisen   her
2020/4641 20200807 07.08.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - tilbud om barnehagekonsert - MiNi Tryll - søknadsfrist 10.09.2020 Trøndelag fylkeskommune   her
2020/4642 20200807 07.08.2020 Inngående brev 2/120 - Martin Øiahals - søknad om installering av kommunal vannmåler i bolig på gnr 2 bnr 120 - Eidshaugvegen 118 Martin Øiahals   her
2020/1672 20200807 07.08.2020 Inngående brev Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag - SMISO NT - informasjon om nytt navn - profil og logo Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag - SMISO NT   her
2020/4644 20200807 07.08.2020 Inngående brev ***** ***** - spørsmål vedr. skolekretsinndeling mellom Rørvik skole og Austafjord skole *****   her
2020/4185 20200806 06.08.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - søknad fra Val Skoler AS om akvakulturtillatelse for matfisk på lokalitet Val i Nærøysund kommune - til orientering Trøndelag fylkeskommune   her
2020/4635 20200806 06.08.2020 Inngående brev 143/5 - Synnøve Nesset-Haugås - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 143 bnr 5 Synnøve Nesset-Haugås   her
2020/4636 20200806 06.08.2020 Inngående brev 62/353 - Arkitektkontoret Blom AS - søknad om midlertidig brukstillatelse for Kolvereid barnehage - gnr 62 bnr 353 - tiltakshaver Nærøysund kommune Arkitektkontoret Blom AS   her
2020/497 20200806 06.08.2020 Inngående brev OneCo Networks AS - søknad om gravemelding / -tillatelse i område Arnøya, Flosand og Lundring og søknad fra NTE Marked AS om anlegg i veggrunn OneCo Networks AS m.fl.   her
2020/1487 20200806 06.08.2020 Inngående brev Jim-Anders Edvardsen og Ida Marie Larsen - søknad om plass i skolefritidsordningen - SFO ved Rørvik skole skoleåret 2020/2021 for Torfinn Edvardsen - 2. klasse Jim-Anders Edvardsen m.fl.   her
2020/1487 20200806 06.08.2020 Inngående brev Jim-Anders Edvardsen og Ida Marie Larsen - søknad om plass i skolefritidsordningen - SFO ved Rørvik skole skoleåret 2020/2021 for Marcus Edvardsen - 4. klasse Jim-Anders Edvardsen m.fl.   her
2020/146 20200806 06.08.2020 Inngående brev NOAH - for dyrs rettigheter - forespørsel om kontaktinformasjon til ansvarlig for saker om ville dyr i kommunen og til kommunestyrerepresentantene NOAH - for dyrs rettigheter   her
2020/735 20200806 06.08.2020 Inngående brev KS - Kommunesektorens orgranisasjon - Covid 19 - kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene KS - Kommunesektorens orgranisasjon   her
2020/735 20200806 06.08.2020 Inngående brev KS - Kommunesektorens orgranisasjon - Covid 19 - kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene KS - Kommunesektorens organisasjon   her
2020/4249 20200806 06.08.2020 Utgående brev 210/1387/2 - Øivind Ofstad - Svar på søknad om installasjon av vannmåler i bolig på gnr 210 bnr 1387 snr 2 - Rørvik Øivind Ofstad   her
2020/4631 20200806 06.08.2020 Utgående brev 203/6 - Jøran Kristiansen - tilskudd til drenering av jordbruksjord - varsel om frist 15.09.2020 for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet drenering på gnr 203 bnr 6 - Agros 111045 JØRAN KRISTIANSEN   her
2020/4627 20200806 06.08.2020 Inngående brev 62/19 - Tensio TN AS - melding om foreleggingspliktig tiltak - ny nettstasjon 04840 - idrettshall med kabelanlegg på gnr 62 bnr 19 i Nærøysund kommune - ID 28581 Tensio TN AS   her
2020/4208 20200806 06.08.2020 Inngående brev Frida Malen Vikan Heide - søknad på stilling som pedagogisk leder ved Foldereid oppvekstsenter - ID 4208 Frida Malen Vikan Heide   her
2020/1824 20200806 06.08.2020 Utgående brev Viktig informasjon til ansatte om melding av utlandsopphold i feriens siste ti dager Alle ved Nærøysund kommune   her
2020/4626 20200806 06.08.2020 Inngående brev 2/73 - O. P. Fjær Eiendom AS - søknad om tillatelse til tiltak for anlegg - grunnarbeider for industriområde med avdekking, sprengning og oppfylling - gnr 2 bnr 73 OLE P FJÆR EIENDOM AS m.fl.   her
2020/4578 20200806 06.08.2020 Inngående brev Agenda Kaupang AS - invitasjon til undersøkelse om innbyggerforslag i kommuner og fylkeskommuner - svarfrist 19.08.2020 Agenda Kaupang for Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
2020/4085 20200806 06.08.2020 Inngående brev Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Follafjord ved Geir Lauten og Olav Urdshals - innsigelse mot etablering av fiskeoppdrett i Kolvereidvågen Olav Urdshals   her
2020/4629 20200806 06.08.2020 Inngående brev 211/29 - Are Brekk - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg - vinterhage til bolighus i Batterivegen 92 - gnr 211 bnr 29 Are Brekk   her
2020/4630 20200806 06.08.2020 Inngående brev 44/11 - Daniel Walø - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 44 bnr 11 Daniel Walø   her
2020/4630 20200806 06.08.2020 Inngående brev 44/11 - Tove Løvold - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 44 bnr 11 Tove Løvold   her
2020/4630 20200806 06.08.2020 Inngående brev 44/11 - Grete Josephsen Walø - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 44 bnr 11 Grete Josephsen Walø   her
2020/4630 20200806 06.08.2020 Inngående brev 44/11 - Axel Ingvard Walø - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 44 bnr 11 Axel Ingvard Walø   her
2020/4630 20200806 06.08.2020 Inngående brev 44/11 - Geir-Arne Sæternes Walø - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 44 bnr 11 Geir-Arne Sæternes Walø   her
2020/3497 20200806 06.08.2020 Inngående brev Ida-Kristin Sørø - søknad på 100 % stilling som helsefagarbeider ved Soltoppen - ID 3497 Ida-Kristin Sørø   her
2020/3498 20200806 06.08.2020 Inngående brev Ida-Kristin Sørø - søknad på 2 x 100 % stilling vikariat som helsefagarbeider ved Bjørkåstunet omsorgsboliger - ID 3498 Ida-Kristin Sørø   her
2020/4633 20200806 06.08.2020 Inngående brev 231/2 - Siv.ark. Roar A. Iversen - søknad om ferdigattest for anneks til tunet på gnr 231 bnr 2 - Lysøyveien 411 - tiltakshaver Edgar Bakke Roar Arnfinn Iversen   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Melding om vedtak - valg av styrer, råd og utvalg 2019-2023 - kommunens representant i oppnevningsutvalget for Konfliktrådet Trøndelag Sture Karlsen m.fl.   her
Ingen tilgang 20200806 06.08.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til tilrettelegging av stiene på sårbare partier med gangbaner. TrønderEnergi AS   her
2020/4434 20200805 05.08.2020 Utgående brev 129/26 - Trøndelag fylkeskommune - oversendelse av bekymringsmelding vedr. Foldavegen 1955 - gnr. 129, bnr. 26 - rystelser og setninger i terrenget Trøndelag fylkeskommune   her
2020/4434 20200805 05.08.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - automatisk svar - Foldavegen 1955 - gnr. 129, bnr. 26 - rystelser og setninger i terrenget Trøndelag fylkeskommune   her
2020/3502 20200805 05.08.2020 Inngående brev Riksrevisjonen - påminnelse - spørreundersøkelse om tilbudet til personer med psykiske plager og lidelser - siste frist for å besvare undersøkelsen er 12.08.2020 Riksrevisjonen   her
2020/2224 20200805 05.08.2020 Utgående brev ***** ***** ***** - svar på spørsmål vedr. transport - skolerute 2020/2021 *****   her
2020/2224 20200805 05.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - informasjon vedr. ***** ***** ***** *****   her
2020/4615 20200805 05.08.2020 Inngående brev Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag - digital innsending av akuttvedtak til Fylkesnemnda i Trøndelag Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag   her
2020/4434 20200805 05.08.2020 Inngående brev 129/26 - Inger-Lise Jenssen - vedr. Foldavegen 1955 - gnr. 129, bnr. 26 - rystelser og setninger i terrenget - ønske om snarlig tilbakemelding vedr. kontaktperson i Trøndelag fylkeskommune / Statens vegvesen Inger-Lise Jenssen   her
2020/4613 20200805 05.08.2020 Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS - rapport vedr. kommunal salgsbevilling 29.07.2020 - Joker Foldereid NORDFJELDSKE KONTROLL AS   her
2020/4616 20200805 05.08.2020 Inngående brev 15/2 - Odd Martin Strandvahl - søknad om tiltak for fradeling fra gnr 15 bnr 2 og rekvisisjon av oppmålingsforretning for parsell til bolighus Odd Martin Strandvahl   her
2020/4613 20200805 05.08.2020 Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS - rapport iht. tobakkssalgsregisteret 29.07.2020 - Joker Foldereid NORDFJELDSKE KONTROLL AS   her
2020/4613 20200805 05.08.2020 Inngående brev Nordfjeldske Kontroll AS - rapport vedr. kommunal skjenkebevilling 29.07.2020 - Krambua Foldereid NORDFJELDSKE KONTROLL AS   her
2020/4619 20200805 05.08.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Nærøysund kommune - 08.09.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   her
2020/3791 20200805 05.08.2020 Inngående brev Ingrid M. Hagerup - utbedring av avvik på septiktank i Øver-Lauvøyveien 1 Ingrid Hagerup   her
Ingen tilgang 20200805 05.08.2020 Inngående brev Line Borren Kleven - søknad på 100 % fast stilling og 2 x 100 % vikariat i 9 til 12 måneder ved barneverntjenesten i Ytre Namdal - ID 3591 Line Borren Kleven   her
2020/3452 20200805 05.08.2020 Inngående brev Natalie Reitan Fjelde - søknad på 100 % stilling som renholder i Nærøysund kommune - ID 3452 Natalie Reitan Fjelde   her
2020/3498 20200805 05.08.2020 Inngående brev Brit Kristin Mortensvik Thorsen - søknad på 100 % stilling som helsefagarbeider ved Bjørkåstunet omsorgsboliger - ID 3498 Brit Kristin Morensvik Thorsen   her
2020/3497 20200805 05.08.2020 Inngående brev Brit Kristin Mortensvik Thorsen - søknad på 100 % stilling som helsefagarbeider ved Soltoppen - ID 3497 Brit Kristin Mortensvik Thorsen   her
2020/4625 20200805 05.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/4085 20200804 04.08.2020 Inngående brev Knut Inge Finne og Stig Olav Finne - innsigelse på søknad fra Midt-Norsk Havbruk AS om fiskeoppdrett i Kolvereidvågen Knut Inge Finne m.fl.   her
2020/4122 20200804 04.08.2020 Inngående brev 32/33 - Namdal Ingeniør- og Byggtjenester AS - erklæring om ansvarsrett for kontroll av våtrom og lufttethet i bolig på gnr 32 bnr 33 - tiltakshaver Turid Solbakk Turid Solbakk m.fl.   her
2020/4602 20200804 04.08.2020 Inngående brev 62/567 - Namdal ingeniør og byggtjenester AS - søknad om ferdigattest for tre-mannsbolig i Torvmyrvegen 6 - gnr 62 bnr 567 - tiltakshaver Namdal Byggutleie AS Namdal Ingeniør og Byggtjenester AS   her
2020/15 20200804 04.08.2020 Inngående brev 210/1274 - Siv.ing. Jan Lian AS - kopi av brev til Teft boligutvikling AS vedr. bygging på eiendommen Elvegata 1 - gnr 210 bnr 1274 og rasering av eiendommen Hovdes gate 8 - gnr 210 bnr 387 - 210/387 Jan Lian   her
2020/3452 20200804 04.08.2020 Inngående brev Yousuf Farah Naleye - søknad på 100 % stilling som renholder i Nærøysund kommune - ID 3452 Yousuf Farah Naleye   her
2020/3498 20200804 04.08.2020 Inngående brev Eline Devik - søknad på 100 % stilling i vikariat som helsefagarbeider ved Bjørkåstunet omsorgsboliger - ID 3498 Eline Devik   her
2020/3497 20200804 04.08.2020 Inngående brev Eline Devik - søknad på 100 % stilling som helsefagarbeider ved Soltoppen - ID 3497 Eline Devik   her
2020/3791 20200804 04.08.2020 Inngående brev Peder Kristian Blikø - utbedring av septiktank - tanklokk i Månesvegen 1561 - Nærøysund kommune Peder Kristian Blikø   her
2020/2090 20200804 04.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** takker nei til tilbudet om 100% stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/2113 20200804 04.08.2020 Inngående brev Wex Europa Service AS - Esso Kort til bruk på Esso stasjoner - DP 92905 - XR 60061 - XR 64459 - FD 9915 - L 70 - L 60 WEX EUROPE SERVICES AS   her
2020/4589 20200804 04.08.2020 Inngående brev 74/37 - Olav Nubdalseng - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av naust - gnr 74 bnr 37 - Falletvegen 303 Olav Arne Nubdalseng   her
2020/4208 20200804 04.08.2020 Inngående brev Gerd Nilsen - søknad på stilling som pedagogisk leder ved Foldereid oppvekstsenter - ID 4208 Gerd Nilsen   her
2020/4594 20200804 04.08.2020 Inngående brev 6/62 - Kråmyra AS - søknad om tiltak for fradeling fra gnr 6 bnr 62 og rekvisisjon av oppmålingsforretning for 2 parseller til industri/bergverk Kråmyra AS   her
2020/146 20200804 04.08.2020 Inngående brev Industri Energi - krav om innsyn - oversikt over vaskeri kommunen har avtale med - eventuelle beredskapsplaner / støtteavtaler de har og hvem som er oppgitt som reservevaskeri Industri Energi   her
2020/4591 20200804 04.08.2020 Utgående brev Org.nr. 969 604 205 - Roald T. Hanssen - tilskudd til drenering av jordbruksjord - varsel om frist 13.09.2020 for å gjennomføre og rapportere fra prosjekt drenering - Agros 111043 HANSSEN ROALD T   her
2020/3434 20200803 03.08.2020 Inngående brev 2/100 - Herlof Flosand AS - oversendelse av endring veirett - naboerklæringer og revidert tegning vedr. bruksendring fra næring til boligformål på gnr 2 bnr 100 - tiltakshaver Nogva Eiendom AS HERLOF FLOSAND AS   her
2020/4208 20200803 03.08.2020 Inngående brev Rina Grøttheim - søknad på 100 % stilling som pedagogiskleder ved Foldereid oppvekstsenter - ID 4208 Rina Grøttheim   her
2020/3792 20200803 03.08.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad på 100 % fast stilling som saksbehandler ved oppvekst og familie – ID 3792 *****   her
2020/4208 20200803 03.08.2020 Inngående brev Trine Vikestad - søknad på stilling som pedagogisk leder ved Foldereid oppvekstsenter - ID4208 Trine Vikestad   her
2020/3497 20200803 03.08.2020 Inngående brev Aleksandar Deljanin - søknad på 100 % stilling som helsefagarbeider ved Soltoppen - ID 3497 Aleksandar Deljanin   her
2020/3498 20200803 03.08.2020 Inngående brev Aleksandar Deljanin - søknad på 100 % stilling som helsefagarbeider ved Bjørkåstunet omsorgsboliger - ID 3498 Aleksandar Deljanin   her
2020/3452 20200803 03.08.2020 Inngående brev Camilla Shadia Geisnes - søknad på stilling som renholder i Nærøysund kommune - ID 3452 Camilla Shadia Geisnes   her
2020/735 20200803 03.08.2020 Inngående brev FHI - Folkehelseinstitutteet - til landets kommuneoverleger - HASTER - utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S «MS Roald Amundsen» FHI - Folkehelseinstitutt   her
2020/3452 20200803 03.08.2020 Inngående brev Galina Seredina - søknad på stilling som renholder i Nærøysund kommune - ID 3452 Galina Seredina   her
2020/4571 20200803 03.08.2020 Inngående brev 210/175 - Therese Kristine Grindvik - søknad om fritak fra kommunale avgifter for eiendommen gnr 210 bnr 175 - Engasveien 106 Nina Grindvik Sæternes m.fl.   her
Ingen tilgang 20200803 03.08.2020 Inngående brev Maren Finne - søknad på stilling som badevakt i Rørvik svømme- og idrettshall - ID 3901 Maren Finne   her
2020/4572 20200803 03.08.2020 Inngående brev 33/8/60 - Jan Eirik Wedde - melding om montering av vannmåler hos Laila Annie Olsen i Niels Brandtsægs veg 61 - gnr 33 bnr 8 fnr 60 Jan Eirik Wedde   her
2020/3336 20200803 03.08.2020 Inngående brev 62/263 - Jan Eirik Wedde - melding om montering av vannmåler hos Jan A. Jakobsen i Øvre Kirkåsen 19 - gnr 62 bnr 263 Jan Eirik Wedde   her
2020/3897 20200803 03.08.2020 Inngående brev 211/35 - Mester Bygg Namsos AS - melding om utført arbeid - nytt rekkverk i h.h.t. ferdigattest for enebolig på gnr 211 bnr 35 - Batterivegen 88 - tiltakshaver Holland Utbygging AS Mester Bygg Namsos AS   her
2020/1952 20200803 03.08.2020 Inngående brev 211/34 - Mester Bygg Namsos AS - melding om utført arbeid - nytt rekkverk i h.h.t. ferdigattest for enebolig på gnr 211 bnr 34 - Batterivegen 90 - tiltakshaver Holland Utbygging AS Mester Bygg Namsos AS   her
2020/1489 20200803 03.08.2020 Inngående brev Dag Wiggo Busch - søknad om plass i skolefritidsordningen - SFO ved Kolvereid skole skoleåret 2020/2021 for Amanda Busch *****   her
2020/3452 20200803 03.08.2020 Inngående brev Inger Karoline Johanne Sættem - søknad på 100 % fast stilling som renholder i Nærøysund kommune - ID 3452 Inger Karoline Johanne Sættem   her
2020/1489 20200803 03.08.2020 Inngående brev Signe Sandnes - Søknad om SFO plass ved Kolvereid skole - skoleåret 2020/2021 Tone Aune Sandnes m.fl.   her
2020/735 20200803 03.08.2020 Inngående brev FHI - Folkehelseinstituttet - ukentlig oversikt over data fra Sykdomspulsen til kommunehelsetjenesten den 29.07.2020 FHI - Folkehelseinstitutt   her