eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/549 20200330 30.03.2020 Utgående brev Lars Mogstad - Vedr. tiltak på eiendommene gnr. 62 bnr. 493 og 495 Lars Mogstad   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Nærøysund kommune - informasjon til ansatte angående koronautbruddet nr 1. 13 mars 2020 Alle ansatte   her
2020/549 20200330 30.03.2020 Inngående brev 62/493 - nib-as - Lars Ivar Mogstad - Søknad om tillatelse i ett trinn fylle og planere to tomter ved Trolldalsvegen 9 og 11 - Kolvereid Namdal Ingeniør- og Byggtjenester AS   her
2020/2066 20200330 30.03.2020 Inngående brev Håkon Hermanstrand m.fl - klage på radiobreiband fra Overhalla IT Håkon Hermanstrand   her
2020/603 20200330 30.03.2020 Inngående brev KBN - Renteregulering gjeldende fra 20.03.2020 KBN - Den norske stats Kommunalbank   her
2020/146 20200330 30.03.2020 Inngående brev Bjerkan Stav Advokatfirma - Innsynsbegjæring - 2014/897 mangler dok 23 Bjerkan Stav Advokatfirma   her
2020/1023 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Roald T. Hanssen - omgjøring av vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen - produksjonstilskudd 2019 del 2 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/735 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet - RUNDSKRIV - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 - Tiltak etter smittevernloven §4-1 bokstav d Postmottak Nærøy kommune   her
2020/735 20200330 30.03.2020 Inngående brev st.Olavs hospital Kompetansesenteret RUS - Midt-Norge Videresender fra Helsedirektoratet - Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus Kompetansesenteret Rus Midt-Norge - st. Olavs Hospital   her
2020/1690 20200330 30.03.2020 Inngående brev 255/81 - Nærøysund kommune - Austafjord barnehage - søknad om igangsettelsestillatelse - IG1 - for grunn- og terrengarbeider - 255/81 Nærøysund kommune   her
2020/318 20200330 30.03.2020 Inngående brev Namsmannen i Namdal - ***** ***** ***** - feil ved begjæring Namsmannen i Namdal   her
2020/549 20200330 30.03.2020 Inngående brev Lars Mongstad - uttalelse vedr. forhåndsvarsel for eiendommene 62/493 og 62/495 Lars Mongstad   her
2020/2056 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** ***** - spørsmål i forbindelse med flytting til Nærøysund kommune *****   her
2020/1094 20200330 30.03.2020 Inngående brev Paulsen Maskin As / Marina Båtlager As - søknad om tilkobling til det kommunale vannledningsnettet - 14/190 Paulsen Maskin As / Marina Båtlager As   her
2020/1094 20200330 30.03.2020 Inngående brev Paulsen Maskin As - søknad om tillatelse av utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - 14/190 HD Plan & Arkitektur As   her
2020/1013 20200330 30.03.2020 Inngående brev Nærøysund Arena - gjennomføringsplan - 62/19 SIGN As   her
2020/2068 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - svar på spørsmål om råd og veiledning knyttet til brukertilbud i hjemmetjenesten – Nærøysund kommune Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/1182 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2020 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/1950 20200330 30.03.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommune - kulturminner - uttalelse til søknad om plan for nydyrking - 18/3 Trøndelag Fylkeskommune   her
2020/182 20200330 30.03.2020 Inngående brev NVE - uttalelse til søknad om mindre reguleringsendring - område B18 - Nydalen del av reguleringsplan for Alfheim-Kvernhusbekken - 210/1526 - NVE har innsigelse til planforslaget NVE   her
2020/2072 20200330 30.03.2020 Inngående brev Roger Mikalsen - Vedrørende kommunale avgifter Fakturanr. 100002892 Roger Mikalsen   her
2020/1126 20200330 30.03.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet - Svaberget Smolt As - bekreftelse på at vilkår er oppfylt - 90/33 Arbeidstilsynet   her
2020/2074 20200330 30.03.2020 Inngående brev Jens Tore Lie-Gjeseth - Søknad om installering av vannmåler - 210/669 Jens Gjeseth   her
2020/131 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - høringsuttalelse til reguleringsplan for Marøya høydebasseng Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/2075 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svein Egil Bjørknen - Angående krav om kommunale avgifter for Odd Fellow Huset Ofstad SA Svein Egil Bjørknes   her
2020/46 20200330 30.03.2020 Inngående brev Børge Andre Hansen - ønsker å melde seg til kandidat i Utvalg av meddommere Børre A Hansen   her
2020/318 20200330 30.03.2020 Inngående brev Namsfogden i Oslo, Akershus og Bærum - ***** ***** ***** - avslutning i sak om utlegg Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon til ansatte angående bekjempelse av koronasmitte Alle ansatte i Nærøysund kommune   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon til alle ansatte i Nærøysund kommune om kommunens arbeid rundt forebygging av koronasmitte Alle ansatte i Nærøysund kommune   her
Ingen tilgang 20200330 30.03.2020 Utgående brev Informasjon til ansatte - Coronavirus-regler for ansatte i Nærøysund kommune 11.03.2020 Alle ansatte i Nærøysund kommune   her
2020/1094 20200330 30.03.2020 Inngående brev Paulsen og Williksen As - søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av båtlager i to etasjer - 14/190 HP Plan & Arkitektur As   her
2020/735 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 HELSEDIREKTORATET   her
2020/735 20200330 30.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET   her
2020/735 20200330 30.03.2020 Inngående brev Vs: Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er HELSEDIREKTORATET   her
2020/2056 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** ***** - spørsmål vedr. besøk/opphold på boligeiendom i Nærøysund kommune *****   her
2020/2059 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** - Immer Eiendomsmegling AS - forespørsel om høyeste tillatte konsesjonspris for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Immer Eiendomsmegling AS   her
2020/2056 20200330 30.03.2020 Utgående brev ***** ***** - svar på spørsmål i forbindelse med flytting til Nærøysund kommune *****   her
2020/2056 20200330 30.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - spørsmål vedr. å ta en snartur til Nærøysund for å sjekke fritidseiendom *****   her
2020/1897 20200330 30.03.2020 Inngående brev 14/31 - Anders Lysø - avventer tilbakemelding og kreditnota for eiendommen gnr 14 bnr 31 Anders Lysø   her
2020/1517 20200327 27.03.2020 Inngående brev Sintef Norlab AS - Prøvingsrapport P2002040 Teknisk rom - Badebassengvann - 27.02.2020 SINTEF Norlab AS   her
2020/111 20200327 27.03.2020 Inngående brev Sintef Norlab AS - Prøvingsrapport P2001468 - Høydebasseng II Rørvik NV04 - 11.02.2020 SINTEF Norlab AS   her
2020/111 20200327 27.03.2020 Inngående brev SINTEF Norlab AS - Prøvingsrapport P2001973 - Rørvik Sentrum renseanlegg - Inn - 24.02.2020 SINTEF Norlab AS   her
2020/1339 20200327 27.03.2020 Inngående brev NTNU - marinarkeologisk uttalelse til søknad om oppføring av flytebrygge , fellesanlegg - 22/1 NTNU   her
2020/46 20200327 27.03.2020 Inngående brev Sangeetha Skarstad - Forslag på Steve Skarstad til kandidater til meddommere for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Sangeetha Maria Skarstad   her
2020/2042 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hanne Steinskog og Kristine Bakke - spørreundersøkelse for masteroppgave - bærekraft Kristine Bakke   her
2020/2044 20200327 27.03.2020 Inngående brev Viteq AS - Samsvarserklæring for ordre 7307 av 05.03.2020 - Engasvegen 27 - Rørvik Viteq AS   her
2020/292 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helfo - avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar Helfo   her
2020/2046 20200327 27.03.2020 Inngående brev Revisjon Midt-Norge SA - innkalling til årsmøte 21.04.2020 Revisjon Midt-Norge SA   her
2020/995 20200327 27.03.2020 Inngående brev AtB - endringer i kollektivtrafikken fra 30. mars AtB   her
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Landbruks- og matdepartementet - Informasjon fra Landbruksdirektoratet - søknadsfrister for produksjons- og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet   her
2020/152 20200327 27.03.2020 Inngående brev Landbruksdirektoratet - Informasjon om produksjonstilskudd og koronavirus Covid-19 Landbruksdirektoratet   her
2020/1756 20200327 27.03.2020 Inngående brev Museet Midt IKS - virksomhetsplan Distriktsseksjonen 2020 Museet Midt IKS   her
2020/2052 20200327 27.03.2020 Inngående brev Terje Solbakk - Søknad om tiltak - toalett - lager - sjøhus -naust - Storvika bolig- og hyttefelt gnr 32 bnr 3 - Abelværveien 1065 - Kolvereid Terje Joar Solbakk   her
2020/2053 20200327 27.03.2020 Utgående brev Husbanken - kommunal uttalelse til søknad fra Bikuben Friluftsbarnehage SA om lån til oppføring av nybygg Husbanken   her
2020/1059 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Helsedirektoratet   her
2020/674 20200327 27.03.2020 Inngående brev Sintes Norlab AS - Prøvingsrapport P2002475 - Gravvik skole 09.03.2020 SINTEF Norlab AS   her
2020/643 20200327 27.03.2020 Inngående brev SINTEF Norlab AS - Prøvingsrapport P2002467 - Kjella 10.03.2020 SINTEF Norlab AS   her
2020/60 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Påminnelse om rapportering for øyeblikkelig hjelp døgntilbud 01.01. - 31.12.2019 - Gjelder Nærøy kommune Helsedirektoratet   her
2020/2057 20200327 27.03.2020 Inngående brev 2/198 - Bernt Rune Ingebrigtsen - søknad om fritak for feiegebyr på gnr 2 bnr 198 Bernt Ingebrigtsen   her
2020/1575 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - vedr. ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/46 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kim Arnø - ønsker å melde seg til kandidat som meddommer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Kim Gøran Arnø   her
2020/46 20200327 27.03.2020 Inngående brev Stein-Vidar Busch - ønsker å melde seg til kandidat som meddommer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Sten-Vidar Busch   her
2020/2039 20200327 27.03.2020 Inngående brev 213/15 - Avinor - vurdering om tiltak er unntatt søknadsplikt for betongmast for fjernstyrte tårn ved Rørvik lufthavn Ryum - gnr 213 bnr 15 Avinor   her
2020/46 20200327 27.03.2020 Inngående brev Mona Lothe Engesvik - forslag på Ole-Kristian Haraldsvik til kandidat som meddommer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Mona Lothe Engesvik   her
2020/46 20200327 27.03.2020 Inngående brev Emelie Torstad Thorsen - forslag på Hildegunn Nygård til kandidat som meddommer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Emelie Torstad Thorsen   her
2020/46 20200327 27.03.2020 Inngående brev Hildegunn Nygård - forslag på Emelie Torstad Thorsen til kandidat som meddommer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Hildegunn Nygård   her
Ingen tilgang 20200327 27.03.2020 Inngående brev Lyst på en "gratis" FOLKEHELSEPARK? Kompetanseorganisasjonen Boil.no   her
2020/2012 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - tilskuddsbrev 2020 - tilskudd for bemanningsnorm i barnehager Utdanningsdirektoratet   her
2020/671 20200326 26.03.2020 Inngående brev Namdal Regionråd - Deltakerliste og presentasjoner fra fagdag IT og arkiv 25.03.2020 Namdal Regionråd   her
2020/1530 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ringnes As - vedr. behandling av bevillinger for ny bevillingsperiode 2020-2024 Ringnes As   her
2020/1018 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - påminning - siste frist for å behandle søknader til videreutdanning Utdanningsdirektoratet   her
2020/1019 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - påminning - siste frist for å behandle søknader til videreutdanning Utdanningdirektoratet   her
2020/1487 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ola Brekk Steen - oppsigelse av plass i SFO Tormod Steen   her
2020/2014 20200326 26.03.2020 Inngående brev Johan Grongstad - søknad om ferdigattest - fasadeendring av hytte og påbygg - 47/124 Johan Grongstad   her
2020/2015 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vikna Byggutleie AS - Undertegnet serviceavtale med Windsor Door AS - avtale 5895 Vikna Byggutleie AS   her
2020/995 20200326 26.03.2020 Inngående brev AtB - endringer i rutetilbudet ifm Covid-19 , herunder skoleskyss AtB   her
2020/2016 20200326 26.03.2020 Inngående brev Torgeir Rasmussen - klage på kommunale avgifter Torgeir Rasmussen   her
2020/1849 20200326 26.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - info om støtte til nydyrking fra GENO Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/152 20200326 26.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag - Ansatte i kommunen - landbruk og skogbruk Fylkesmannen i Trøndelag   her
2020/1844 20200326 26.03.2020 Inngående brev LNVK - Årsmøte i Norske Vindkraftkommuner LNVK 16 april 2020 og felles konferanse med NFKK LNVK - Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner   her
2020/2018 20200326 26.03.2020 Inngående brev Joar Heimsvik - søknad om installering av vannmåler i bolighus - 62/156/275 Joar Heimsvik   her
2020/2019 20200326 26.03.2020 Inngående brev Europris Kolvereid - søknad om tillatelse til salg av pyroteknisk vare 2020 Europris Kolvereid   her
2020/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kåre Strand - vedr feieavgift Dolmsundvegen 85 Kåre Strand   her
2020/2021 20200326 26.03.2020 Inngående brev Det lokale Eltilsyn - avlysing av tilsyn - saker 131386/131387 Det lokale Eltilsyn   her
2020/2012 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utdanningsdirektoratet - oppdatering - tilskudd for bemanningsnorm i barnehager Utdanningsdirektoratet   her
2020/2022 20200326 26.03.2020 Inngående brev ***** ***** - søknad om leie av kommunal bolig *****   her
2020/1502 20200326 26.03.2020 Inngående brev NTNU Vitenskapsmuseet - Marinarkeologisk uttalelse til søknad om anleggelse av flytebrygge - Rørstranda - Nærøysund kommune - 115/1 NTNU Vitenskapsmuseet Institutt for arkeologi og kulturhistorie   her
2020/100 20200326 26.03.2020 Inngående brev Fagakademiet - Eldrerådet i arbeid - kurs i Ålesund - Kristiansund - Trondheim og Steinkjer Øyvind Tingstad, Fagakademiet   her
2020/2024 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viteq AS - Rapport elektro - automasjon - NBBS Kolvereid - Sjekkliste for ordre 7312 - Skjøting av kabler og tilkobling kondensatorvifter Viteq AS   her
2020/2024 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viteq AS - Samsvarserklæring for ordre 7312 - Flytting av Kondensator vifter - NBBS Kolvereid post@viteq.as   her
2020/2024 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viteq AS - Risikovurdering - Rapport fra risikovurdering - bedriftsintern - Sjekkliste for ordre 7312 Viteq AS   her
2020/916 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ann Zulauf - Søknad sommerjobb - Helse og velferd - Nærøy Bo- og behandlingssenter Ann Zulauf   her
2020/1104 20200326 26.03.2020 Inngående brev Miljødirektoratet - utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet   her
2020/2026 20200326 26.03.2020 Inngående brev Statens vegvesen - Høring - modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog - Høringsfrist 15.05.2020 Statens vegvesen   her
2020/1352 20200326 26.03.2020 Inngående brev AMB Arkitekter As - midlertidig brukstillatelse - utsettelse av åpning av senter og boliger Rørvik Amfi AMB Arkitekter As   her
2020/2027 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viteq AS - Samsvarserklæring ordre 7171 - ny kurs til kaffemaskin kantine kommunegarasjen Rørvik - Hansvikvegen 2 Viteq AS   her
2020/2027 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viteq AS - Sjekkliste for ordre 7171 - Dokumentasjon av det elektriske anlegget - Rapport fra risikovurdering ny kurs til kaffemaskin - Hansvikvegen 2 Kommunegarasje Rørvik Viteq AS   her
2020/2027 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viteq AS - Sjekkliste for ordre 7171 - Dokumentasjon av det elektriske anlegget - Rapport fra sluttkontroll - ny kurs kaffemaskin - Kommunegarasje Rørvik - Hansvikvegen 2 Viteq AS   her
2020/2028 20200326 26.03.2020 Inngående brev Foldereid Idrettslag - søknad om motorferdsel på vinterføre april 2020 Foldereid Idrettslag   her
2020/2029 20200326 26.03.2020 Inngående brev 137/1 - Skeie Bygg AS - Bjørnar Skeie - Søknad om etablering av flytebrygge gnr 137 bnr 1 fnr 3 - Nærøysund kommune Harald Danielsen   her